Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

3 uczelnie we Wrocławiu - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

E-mail.: rekrutacja@dsw.edu.pl

www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika specjalna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

E-mail.: bepo@adm.uni.wroc.pl

www.uni.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Adres: ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław

Tel.: 71 377-21-16

E-mail.: rekrutacja@edukacja.wroc.pl

www.wszedukacja.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Filmy - Pedagogika

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Pedagogika - podstawowe informacje

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Uczelnie z kierunkiem Pedagogika we Wrocławiu

Opis kierunku

Jeśli chcesz pomagać dzieciom, młodzieży lub dorosłym w jak najlepszych ich rozwoju i wychowaniu, to wybór pedagogiki jako dalszej drogi kształcenia, będzie idealnym wyborem. Ta nauka społeczna, zajmuje się procesem wychowania człowieka,od najmłodszych lat aż do wieku dorosłego.

Szukasz uczelni dla siebie? Sprawdź Uczelnie we Wrocławiu

Liczba uczelni

Jako jedyna uczelnia publiczna, Uniwersytet Wrocławski, kształci na bezpłatnych studiach dziennych. Gdyby, oferta UWr nie spełniała waszych oczekiwań, zawsze można sprawdzić co oferują prywatne szkoły wyższe. Na kierunku pedagogika można studiować na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Zarządzania Edukacją oraz Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie (EWS).

Tryby Studiowania

Zmiany szykowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakładają zmiany w kształceniu na kierunku pedagogika. Pedagogika specjalna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Inne specjalności nadal pozostaną prowadzone w podziale na I i II stopnień.

Ceny

Uniwersytet Wrocławski umożliwia studentom podjęcie nauki na studiach niestacjonarnych. Są to studia prowadzone w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w weekendy, niekiedy również w piątkowe popołudnia. Koszt to 4 950 złotych za rok studiów.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski
Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UWR


Specjalizacje na kierunku pedgogika we Wrocławiu

Pedagog szkolny i doradca zawodowy, Terapia pedagogiczna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we WrocławiuStudia na kierunku pedagogika dają możliwość wyboru wielu specjalności już na wczesnych etapach kształcenia. Dzięki temu w trakcie nauki studenci mogą edukować się z tej tematyce, która najbardziej ich interesuje i daje możliwość ciekawej pracy w przyszłości. Na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu studenci mają do wyboru wiele specjalności, wśród których bardzo popularne są: pedagog i doradca zawodowy oraz terapia pedagogiczna. Obie specjalności dotyczą studiów pierwszego stopnia, które trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwenci są profesjonalnie przygotowani do pracy w swoim zawodzie, a jednocześnie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Obie specjalizacje prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców, a studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach, projektach, stażach i praktykach zawodowych, co pozwala im już na studiach zdobywać doświadczenie, które jest wymagane przez przyszłych pracodawców.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pomaganiem innym i prowadzeniem terapii, ciekawą ofertę kształcenia znajdą na Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. W ramach kierunku pedagogika jedną ze specjalizacji jest pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, która doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie na doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się pracą z trudną młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz takimi, które popadły w konflikt z prawem. Specjalizacja prowadzona jest w ramach studiów licencjackich, które trwają trzy lata. Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią są kompleksowo wykształceni w swoim kierunku, zdobywają zarówno bogatą wiedzę merytoryczną, jak i praktyczne doświadczenie w wybranym zawodzie. Program studiów obfituje w wiele szkoleń, warsztatów, stażów i praktyk zawodowych. Dzięki temu od razu po zakończeniu kształcenia absolwenci posiadają kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, które z pewnością ułatwi im znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogikaAbsolwenci kierunku pedagogika mają w zależności od wybranej specjalizacji wiele możliwości zatrudnienia. Znajdą pracę między innymi w szkołach na różnym poziomie kształcenia oraz w innych placówkach edukacyjnych i wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w wielu organizacjach rządowych i pozarządowych, których celem jest pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej mogą pracować w ośrodkach dla trudnej młodzieży, a także w zakładach karnych. Natomiast specjaliści w zakresie doradztwa zawodowego mogą szukać zatrudnienia w urzędach i agencjach pracy, a także w branży szkoleniowej, w której jest duże zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze. Osoby, które ukończyły pedagogikę muszą jednak być otwarte na dalsze dokształcanie, zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, uczestniczenie w warsztatach czy szkoleniach. Zwiększanie zakresu kompetencji i posiadanego doświadczenia automatycznie bowiem przekłada się na lepsze możliwości na rynku pracy.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: Wrocław psychologia

Data publikacji: 13-12-2019