Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

5 uczelni we Wrocławiu - kierunek Edukacja

Adres: plac Powstańców Śląskich 1/201

53-329 Wrocław

Tel.: 22 602 01 10

E-mail.: kontakt@studia-online.pl

Galeria Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Tutoring i coaching w edukacji

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

E-mail.: rekrutacja@dsw.edu.pl

www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacji
spec. Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

E-mail.: bepo@adm.uni.wroc.pl

www.uni.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Adres: ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław

Tel.: 71 377-21-16

E-mail.: rekrutacja@edukacja.wroc.pl

www.wszedukacja.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji

Adres: pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

Tel.: 71 310 05 00, 71 355 55 43

E-mail.: www.amuz.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej