Adres: ul. Zamkowa 4

58-300 Wałbrzych

Tel.: +48 74 641 92 25,
+48 74 641 92 03

 • http://www.ans.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja, specjalność Administracja Cyfrowa Zobacz więcej Architektura wnętrz Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Filologia Angielska, specjalność Business English Zobacz więcej Grafika użytkowa z reklamą Zobacz więcej
Kosmetologia Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Techniki dentystyczne Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Logistyka Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja, specjalność Finanse i Podatki Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa SilesiusaO Uczelni... - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa


Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem MENIS z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa.

Akademia Nauk Stosowanych Silesiusa w Wałbrzychu to:

 • 60 umów o współpracę z zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami oraz kluczowymi dla gospodarki firmami
 • 70 pomieszczeń dydaktycznych w nowoczesnym ośrodku dydaktycznym w centrum miasta. Warunki lokalowe w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców
 • 10 bezpłatnych kierunków studiów
 • 120 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 19 kierunków studiów podyplomowych

  Od października 2016 r. uczelnia prowadzi wyłącznie kierunki o profilu praktycznym. Uczelnia kładzie nacisk na dostosowywanie swojej oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy. Stale rozbudowywane są programy praktyk zawodowych, profesjonalne pracownie i laboratoria.

  Partnerami Uczelni są:

 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
 • Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie,
 • Tulski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. L.N. Tołstoja.
 • Uczelnia posiada certyfikat ECTS Label - znak jakości potwierdzający dbałość o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta oraz certyfikat DS Label.

  Ponadto uczelnia ma podpisanych kilkadziesiąt umów o współpracy w ramach programu Erasmus+.  Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa należy do Klastra Edukacyjnego "INVEST in EDU" Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, którego celem jest stworzenie systemu dualnego łączącego naukę na uczelni i praktykę w zakładach pracy.

  Certyfikat Uczelnia Liderów potwierdza znakomity wynik środowiskowego postępowania akredytacyjnego. Oceniano w nim efektywność i skuteczność uczelni w zakresie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem.

  Dlaczego warto studiować w ANS AS w Wałbrzychu? - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

  Kształcenie na atrakcyjnych kierunkach

  Uczelnia proponuje bezpłatne kształcenie od licencjatu do magisterium. Oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania maturzystów. Programy studiów są uaktualniane i modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami lokalnych pracodawców.

  Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

  Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni to wybitni eksperci i praktyce, którzy w ciekawy i interesujący sposób potrafią przekazać wiedzę swoim studentom. Z sukcesem dzielą się swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zdobytym w różnego rodzaju sektorach gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Dodatkowo wielu z nich aktywnie uczestniczy w polskich oraz międzynarodowych badaniach naukowych.

  Uczestniczymy w procesie bolońskim

  Uczelnia bierze aktywny udział w procesie bolońskim, dzięki czemu nasi studenci są w pełni mobilni i mogą kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej. Uczelnia spełnia wysokie standardy europejskie czego efektem są dwa prestiżowe wyróżnienia: ECTS Label oraz DC Label przyznawane przez Komisję Europejską. Dyplom przyznawany przez naszą uczelnię jest rozpoznawany nie tylko w całej Europie, ale także w większości krajów świata.

  Wysoka jakość kształcenia

  Jakość oferowanego kształcenia jest stale monitorowana i regularnie oceniana. O jej renomę dbają kierunkowe zespołu ds. jakości kształcenia, które pod okiem uczelnianego zespołu dokonują corocznych ocen i ewentualnych zmian. Ponadto uczelnia podlega kontroli ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które za pomocą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonuje okresowych ocen kształcenia. Każdy z naszych kierunków musiał uzyskać aprobatę ministerialną.

  Konkurencyjne koszty życia i studiowania

  W porównaniu do innych miast wydatki na studiowanie w Wałbrzychu są bardzo konkurencyjne, a koszty życia są ułamkiem tego, co student musiałby zapłacić w innym mieście.


  Rozbudowany system stypendialny

  Obowiązujący w uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany i obejmuje blisko 1/3 wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania.

  Możliwość realizacji części studiów za granicą

  Uczelnia jest partnerem w programie ERASMUS+, dzięki któremu nasi studenci oraz pracownicy mogą realizować część studiów poza granicami kraju w tzw. uczelniach partnerskich. Oprócz wyjazdów na semestr lub rok możliwe są wyjazdy na 2-3 miesięczne praktyki zawodowe.

  Komfortowe warunki studiowania i mieszkania

  Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w centrum miasta. Odnowione i przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców. Do dyspozycji studentów jest także komfortowy Dom Studenta "AS".  Indywidualne podejście do studenta

  Mniejsza uczelnia to jednocześnie mniej studentów, ale i więcej czasu nauczyciela akademickiego przeznaczonego dla studenta. Studenci nie są tu traktowani anonimowo, pracownicy szybko nawiązują trwałe relacje, które nierzadko trwają całe lata, także po skończeniu studiów....

  Szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i sportowych

  Działające w uczelni Studenckie Koła Naukowe aktywnie animują życie kulturalne studentów. Liczba spotkań, wernisaży, wykładów otwartych, prelekcji czy też happeningów jest niezliczona. Osoby uprawiające sport mogą zaś dalej rozwijać swoje pasje w licznych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

  Pomoc materialna - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

  Uczelnia posiada bogato rozbudowany system stypendialny. Dla studentów przewidziano szereg możliwych do wykorzystania form pomocy materialnej, takich jak:

 • stypendium socjalne,
 • zwiększone stypendium socjalne (w związku z zamieszkiwaniem w akademiku lub innym obiekcie),
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • stypendium prezydenta miasta Wałbrzycha,
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi.


 • WSPARCIE

  Wychodząc, na przeciw studentom, uczelnia powołala do życia: Biuro karier oraz funkcję Pełnomocnika Retora ds. Osób Niepełnosprawnych.

  Biuro Karier
 • doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów
 • organizacja praktyk, staży czy wolontariatu
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
 • szkolenia i warsztaty
 • informacje o dotacjach na założenie DG
 • Studencka działalność naukowa - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa


  Koło Naukowe Młodych Logistyków "Just in Time"

  Poprzez swoją działalność chcemy rozbudzić wśród studentów zainteresowanie zagadnieniami logistyki i ułatwić im start w "wyścigu" na rynku pracy. Celem działalności studentów jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie praktycznych umiejętności pod kątem rynku pracy. Obszar badawczy analiz obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym. Aktywność członków KNML "Just in Time" przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym m.in. w:

 • udziale w ogólnopolskich konferencjach naukowych, seminariach oraz konkursach logicznych,
 • współpracy z organizacjami studenckimi,
 • publikacjach naukowych,
 • organizacji cyklicznie odbywającej się Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Logistyków "Pollogus" (odbyły się już trzy edycje konferencji).

 • Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości "EVENTUS"

  Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości "EVENTUS" jest inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić wizje swojej przyszłości, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji.

  Działalność w ramach koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w regionie wałbrzyskim), a także z kołami naukowymi ANS AS i innych uczelni. Członkowie koła zobowiązują się do aktywności na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej oraz lokalnej. Życie naukowe wśród studentów rozwijane jest poprzez wspieranie ich działalności badawczej oraz publikacyjnej.

  Studenckie Koło Naukowe "Humanitas"

  Organizacja studencka działająca przy Instytucie Humanistycznym. Zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętą działalnością prospołeczną w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych. Główne cele członków koła to: włączanie się do działań na rzecz środowiska lokalnego, dział w różnego typu imprezach charytatywnych, organizowanie konkursów okolicznościowych, happeningów, spotkań z ludźmi kultury i sztuki, projekcja ciekawych filmów.

  Studenckie Koło Naukowe "BHPergo"

  Organizacja studencka działająca przy Instytucie Społeczno-Prawnym zrzeszająca studentów zainteresowanych aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy. Koło zostało stworzone dla wszystkich studentów, których pasjonuje ergonomia i dla których ważne jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Mają oni szansę rozwijać swoje zainteresowania i podejmować wiele pożytecznych działań na różnych płaszczyznach, np. szkolenia, konferencje, warsztaty, prelekcje.  AZS ANS AS WAŁBRZYCH

  Członkowie AZS to wielokrotni medaliści Akademickich Mistrzostw Polski m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce czy lekkoatletyce. Działa także ekstraligowa kobieca drużyna futbolu.

  Studenckie Koło Naukowe "Iuvenum"

  Działa z inicjatywy studentek kosmetologii w Instytucie Zdrowia. Jego celem jest poszerzanie wiedzy, a w przede wszystkim umiejętności praktycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej twarzy i ciała, leczniczej, korekcyjnej, m.in. udział w warsztatach, seminariach, targach oraz konkursach lokalnych i ogólnopolskich, na których wcześniej studentki kosmetologii odnosiły sukcesy, zajmując czołowe miejsca.

  Studenckie Koło Naukowe Administratywistów "MINISTRARE"

  Koło powstało w marcu 2014 r. w Instytucie Społeczno-Prawnym. Głównym celem jest popularyzowanie wiedzy z administracji publicznej poprzez m.in. organizację warsztatów oraz cyklicznych spotkań.

  TV Zamkowa

  Nauka praktycznej wiedzy i warsztatu dziennikarskiego z kołem TV Zamkowa to czysta przyjemność. Oprócz typowej pracy studenci poznają ciekawe miejsca związane z tv i filmem.