Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia płatne na kierunku pedagogika we Wrocławiu

Studia płatne na kierunku pedagogika we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim dostępne są nie tylko w formie dziennej, ale również zaocznej. Do wyboru są zarówno studia licencjackie, które trwają trzy lata, jak i magisterskie studia uzupełniające. W ramach studiów licencjackich do wyboru są cztery specjalności: edukacja dorosłych i marketing społeczny, pedagogika opiekuńcza z terapią, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, resocjalizacja. Podczas kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, jak teoria wychowania, podstawy dydaktyki, historia nauk pedagogicznych, metodologia badań w pedagogice. Studenci poza zajęciami teoretycznymi mają również szereg zajęć praktycznych, które pozwalają im na pogłębianie umiejętności i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Uczelnia współpracuje z dobrymi ośrodkami i placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi, w których można realizować praktyki i staże zawodowe. Absolwenci studiów pedagogicznych są doskonale przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Cena za studia: 4950 zł za rok

Dolnośląska Szkoła Wyższa

zdjecie


Studia pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, oferowane zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Od początku kształcenia na pierwszym stopniu studenci mają do wyboru szereg atrakcyjnych i zróżnicowanych specjalności. Do wyboru są: edukacja małego dziecka, doradca dydaktyki zdalnej, edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń, pedagog szkolny i doradca zawodowy, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii, sztuka w edukacji oraz kierunek prowadzony w języku angielskim cultural animation and museum studies. Studia realizowane są w oparciu o nowoczesny, stale uaktualniany program kształcenia, w którym znajduje się szereg przedmiotów teoretycznych, a także zajęcia praktyczne, warsztaty, seminaria oraz dodatkowe kursy i szkolenia. W trakcie kształcenia studenci realizują również obowiązkowe praktyki zawodowe w placówkach i ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczych oraz w prywatnych firmach. Wysoki poziom nauczania, ciekawy program i możliwość rozwijania zainteresowań gwarantują pełne zadowolenie z wybranego kierunku studiów.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

zdjecie


Studia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” są na kierunku pedagogika realizowane dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia uzupełniające. Studia przygotowują studentów do zawodów związanych ze wsparciem, edukacją i pomocą dzieciom, młodzieży i dorosłym. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są cztery specjalizacje: terapia pedagogiczna, edukacja dorosłych i marketing społeczny, resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. Kształcenie zapewnia bogaty zakres przedmiotów teoretycznych, zarówno ogólnopedagogicznych, jak i kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Studenci mają również szereg zajęć praktycznych, szkoleń, warsztatów, a także innych form praktycznej nauki. Praktyki i staże zawodowe realizują w dobrych i renomowanych ośrodkach oraz placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczych. Po ukończeniu studiów absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonej dziedzinie.

Cena za studia: 5064 zł za rokData publikacji: 25-01-2021