Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu


5 uczelni we Wrocławiu - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

E-mail.: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

www.wsb.pl/wroclaw

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia dofinansowane z EFS 2.0

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

E-mail.: rekrutacja@dsw.edu.pl

www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adres: ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

50-073 Wrocław

Tel.: 71 344-49-24, 71 344-89-82

E-mail.: rekrutacja@wszib.wroc.pl

www.wszib.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adres: ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław

Tel.: 71 333-11-07

E-mail.: rekrutacja@handlowa.eu

www.handlowa.eu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adres: ul. Świętej Jadwigi 12

50-266 Wrocław

Tel.: 71-71-88-111

E-mail.: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

www.prawowroclaw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Kryminologia i kryminalistyka Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Cyberprzestępczość

Filmy - Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE i KRYMINALISTYKA - Warto STUDIOWAĆ? Czy przydają się w SŁUŻBIE?

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020