Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia bezpłatne na kierunku pedagogika we Wrocławiu

Studia bezpłatne na kierunku pedagogika we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu zobacz więcej.

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzyletnie, świetnie przygotowują w wybranej specjalizacji i pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz profesjonalnych umiejętności. Po ich zakończeniu można szukać zatrudnienia lub też zdecydować się na studia magisterskie uzupełniające. Do wyboru na studiach licencjackich są cztery specjalności: edukacja dorosłych i marketing społeczny, pedagogika opiekuńcza z terapią, resocjalizacja, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Kształcenie pozwala zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną z pedagogiki, psychologii, socjologii, a także przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. W trakcie nauki wiele jest zajęć praktycznych realizowanych w ramach obowiązkowych ćwiczeń czy warsztatów, ale również dodatkowych kursów i szkoleń. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w interesujących ich obszarach.

Najbliższe studia bezpłatne na kierunku pedagogika

Uniwersytet Zielonogórski

zdjecie


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. W ofercie pięcioletnich studiów magisterskich znajdują się dwa kierunki – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. Studia licencjackie, które trwają trzy lata, mają wyjątkowo zróżnicowaną ofertę: animacja kultury, poradnictwo i socjoterapia, logopedia, resocjalizacja oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka. Kształcenie obejmuje szeroki zakres przedmiotów teoretycznych, kierunkowych i specjalizacyjnych, wśród których znajdziemy teorię wychowania, podstawy dydaktyki, pedagogikę ogólną, metodologię badań pedagogicznych, psychologię rozwojową człowieka. Poza wykładami, w programie zajęć wiele jest ćwiczeń, warsztatów, szkoleń i kursów, które pozwalają na kształcenie praktycznych umiejętności oraz na poszerzanie wiedzy w wybranym zakresie. Studenci pedagogiki mają możliwość realizowania stażów i praktyk zawodowych w dobrych, renomowanych ośrodkach. Dzięki temu już w trakcie studiów zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe.

Uniwersytet Opolski

zdjecie


Pedagogika na Uniwersytecie Opolskim to studia licencjackie i magisterskie realizowane według nowoczesnych programów nauczania, dopasowanych do zmieniających się realiów rynku pracy. Studenci pedagogiki poznają zaawansowaną wiedze teoretyczną dotyczącą miedzy innymi nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, a także realizują szereg zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także kursów i szkoleń, które pozwalają im pogłębiać wybraną specjalizację oraz zdobywać praktyczne umiejętności. W ramach trzyletnich studiów licencjackich studenci mają do wyboru takie specjalności, jak pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, praca socjalna, pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry naukowej oraz w świetnej bazie dydaktycznej. Absolwenci studiów pedagogicznych są profesjonalnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Data publikacji: 25-01-2021