Adres: ul. Skalników 6b

59-101 Polkowice

Tel.: 76 746 53 53, 76 746 53 51

  • http://www.ujw.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające