Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

6 uczelni we Wrocławiu - kierunek Prawo

Adres: ul. Ostrowskiego 30b

53-238 Wrocław

Tel.: 71 750 72 72

E-mail.: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

E-mail.: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

www.wsb.pl/wroclaw

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo w biznesie Prawo Prawo w biznesie - studia dofinansowane z EFS 2.0

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

E-mail.: rekrutacja@dsw.edu.pl

www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

E-mail.: bepo@adm.uni.wroc.pl

www.uni.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Adres: ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

50-073 Wrocław

Tel.: 71 344-49-24, 71 344-89-82

E-mail.: rekrutacja@wszib.wroc.pl

www.wszib.wroc.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo i ochrona pracy

Adres: ul. Świętej Jadwigi 12

50-266 Wrocław

Tel.: 71-71-88-111

E-mail.: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

www.prawowroclaw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Kryminologia i kryminalistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Cyberprzestępczość

Filmy - Prawo

Prawo | Studia na Horyzoncie Wrocław

Czy na prawie jest tak ciężko?

Szkoły wyższe z kierunkiem Prawo we Wrocławiu

Opis kierunku

Od wielu lat prawo zajmuje czołowe miejsca w rankingach popularności kierunków. Jest to kierunek humanistyczny, wbrew pozorom nie łatwy. Jednak wiele osób marzy o karierze w wymiarze sprawiedliwości czy notariacie.

Interesują cię inne kierunki? Sprawdź pełną ofertę uczelni: Uczelnie Wrocław

Liczba uczelni

Kierunek ten można studiować tylko na jednej publicznej uczelni. Mowa tu o Uniwersytecie Wrocławskim. Na szczęście kilka uczelni prywatnych również oferuje możliwość studiowania prawa. Są to Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Prawa oraz Wyższa Szkoła Bankowa.

Tryby Studiowania

Prawo jest prowadzone wyłącznie jako pięcioletnie, jednolite studia magisterskie. Na uczelniach publicznych studia stacjonarne tzw. dzienne są bezpłatne. Dodatkowe miejsca są przeznaczone dla studentów studiów płatnych. Uniwersytet Wrocławski prowadzi kierunek na zarówno na studiach wieczorowych, jak i zaocznych.

Ceny

Należy liczyć się z tym, że koszt takich studiów będzie niemały. Uniwersytet Wrocławski za semestrów studiów wieczorowych pobiera opłatę w wysokości 3 700 złotych, a za studia zaoczne 2850 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski


Uczelnia UWR


Uczelnia UWR


Specjalizacje na kierunku prawo we WrocławiuPrawo karne, Prawo cywilne – Uniwersytet Wrocławski, SWPS

Prawo jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, na który co roku aplikują osoby, które wiążą swoją przyszłość z zawodem prawnika. Kierunek ten można studiować zarówno na uczelniach prywatnych, jak Uniwersytet Wrocławski, jak i w prywatnych szkołach wyższych, jak SWPS oddział we Wrocławiu. Studia prawnicze to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, które można realizować w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studenci w trakcie kształcenia, mniej więcej w połowie studiów, wybierają specjalizację, w ramach której w kolejnych latach pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają szeroki zakres kompetencji i kwalifikacji. Wśród najpopularniejszych specjalizacji na kierunku prawo warto wymienić prawo karne oraz prawo cywilne – obie specjalizacje dają wiele możliwości zawodowych, a także pozwalają w przyszłości na prowadzenie własnej praktyki adwokackiej, radcowskiej czy w ramach doradztwa prawnego. Studenci w trakcie nauki zdobywają nie tylko wiedze praktyczną, ale mają również możliwość szkolenia się w praktyce podczas praktyk i stażów zawodowych.

Prawo administracji publicznej, Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi – SWPS

Studiowanie prawa na SWPS we Wrocławiu pozwala studentom na doskonalenie zawodowe oraz poszerzanie kompetencji w tej dziedzinie prawa, która najbardziej odpowiada im zainteresowaniom. Wśród specjalizacji, które wybiera się w połowie studiów, na trzecim roku, są: prawo administracji publicznej oraz prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsza dziedzina otwiera wiele możliwości zawodowych przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej, urzędach i instytucjach. Druga natomiast jest idealna dla osób, które chcą realizować się zawodowo w sektorze prywatnym. Studia na kierunku prawo trwają 5 lat, można kształcić się w systemie dziennym lub zaocznym. Poza wyborem specjalizacji studenci mają również do wyboru sporo praktyk, warsztatów i szkoleń, które pogłębiają ich kompetencje zawodowe już w trakcie akademickiej edukacji.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku prawoStudenci prawa nie muszą obawiać się o swoją zawodową przyszłość. Absolwenci tego kierunku doskonale radzą sobie na rynku pracy. Zawody prawnicze kojarzą się z prestiżem, wysokimi kompetencjami oraz odpowiednio wysokimi zarobkami. Absolwenci prawa mogą dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje na aplikacjach sędziowskich, radcowskich czy adwokackich. Mogą również budować swoją karierę zawodową pracując w sektorze publicznym i prywatnym. W zależności od specjalizacji można dodatkowo zdobywać kolejne kwalifikacje, aby stać się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. W branży prawniczej, podobnie jak w wielu innych branżach, im węższa specjalizacja, tym większe możliwości zawodowe. Prawnicy bez problemu znajdą zatrudnienie w różnych formach i u różnych pracodawców. Po zdobyciu doświadczenia oraz wielu dodatkowych uprawnień i kwalifikacji mogą również otwierać własne kancelarie prawne i budować swoją pozycję zawodową pracując na własny rachunek.

Szukasz podobnego kierunku studiów? Zapoznaj się ze studiami na kierunku: Administracja we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu oferta studiów na kierunku: Dziennikarstwo.

Studia na kierunku: Zarządzanie - zobacz więcej.

Data publikacji: 09-12-2020