Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

6 uczelni Wrocław - kierunek Psychologia

Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia w zarządzaniu Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim

Adres: ul. Wagonowa 9

53-609 Wrocław

Tel.: 71 358 27 00 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

FAX.: 71 358 27 14 (rektorat)

Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz kierunki)

Adres: ul. Ostrowskiego 30

53-238 Wrocław

Tel.: 71 750 72 72

FAX.: 71 750 72 70

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz specjalizacje) Psychologia dla magistrów i licencjatów (zobacz specjalizacje)

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

FAX.: 71 343-67-12

www.uni.wroc.pl

Adres: ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

50-073 Wrocław

Tel.: 71 344-49-24, 71 344-89-82

FAX.: 71 342-25-15

www.wszib.wroc.pl

Uczelnie z kierunkiem Psychologia we Wrocławiu

Opis kierunku

Psychologia to nauka, która umiejętnie analizuje i odpowiednio nazywa zjawiska psychologiczne zachodzące między ludźmi. Rozwiązuje problemy nie tylko grupy, ale i jednostki. Studia na Psychologii sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta, a nie tylko przygotowują go do kariery zawodowej.

Poznaj wszystkie uczelnie wyższe we Wrocławiu. Sprawdź Studia Wrocław

Liczba uczelni

W chwili obecnej psychologię można studiować tylko na Uniwersytecie Wrocławskim. Jeśli interesują was studia na uczelni niepublicznej to doskonałą ofertę posiadają Uniwersytet SWPS, Dolnośląska Szkoła Wyższa czy Wyższa Szkoła Bankowa.

Tryby Studiowania

Do wyboru mamy studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej tzw. dziennej oraz niestacjonarnej. Studia dzienne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne oferowane są jako wieczorowe. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach popołudniowych.

Ceny

Studia wieczorowe na Uniwersytecie Wrocławskim kosztują 3 500 złotych za semestr. Według uczelni cena nie zmieni się do końca studiów.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski


psychologia Uwr


Perspektywy pracy

Pracy szukać można zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Proponowane zawody to m. in. diagnosta, terapeuta zajęciowy, doradca lub trener personalny. Tradycyjnie podjąć zatrudnienie można w placówkach zajmujących się problemami psychospołecznymi np. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, w placówkach służby zdrowia, również w wojsku, policji i sądownictwie.


Data publikacji: 03-04-2019