Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Adres: ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

TEL. 261 658 576

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja na studia cywilne! - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Rekrutacja na studia cywilne!

W Akademii Wojsk Lądowych jest dostępna rekrutacja na studia cywilne. Jest możliwość rejestracji online na stronie Uczelni poprzez System Internetowego Rejestru Kandydatów.

Rekrutacja dotyczy studiów I oraz II stopnia na Wydziale Nauk o bezpieczeństwie oraz na Wydziale Zarządzania.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych z uwzględnieniem wymaganego przedmiotu maturalnego dla danego kierunku studiów. Natomiast o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata.

Procedura rejestracji na studia:

  • Po wybraniu interesującego kierunku studiów, należy przejść do Systemu Internetowego Rejestru Kandydatów,
  • Do wyżej wspomnianego systemu jest potrzebne założenie konta ze swoim adresem mailowym,
  • Po rejestracji, należy kliknąć "proces rekrutacyjny" oraz wybrać przycisk "Aplikuj", po czym otworzy się okno z poszczególnymi zakładkami,
  • Należy krok po kroku uzupełnić dane, na bieżąco zapisywać (przyciski zapisu znajdują się w górnym oraz dolnym miejscu danej zakładki),
  • Po wypełnieniu ankiety należy wybrać przycisk "Zatwierdź" oraz "Wyślij",
  • W kolejnym kroku należy wybrać opcję "Wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku", po czym otwiera się dokument PDF, z którego należy wydrukować wniosek oraz ankietę,
  • Opłata rekrutacyjna może zostać opłacona na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest płatność poprzez elektroniczne konto bankowe (w zatwierdzeniu ankiety kandydata znajduje się numer konta oraz indywidualny numer płatności kandydata). Drugim sposobem jest metoda tradycyjna - należy wydrukować formularz wpłaty i opłacić np. na poczcie lub w kasie banku.

UWAGA!

Kandydaci na studia cywilne, którzy wybiorą dwa kierunki studiów - rejestrują się dwukrotnie.

O uczelni - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki jest spadkobiercą tradycji oręża polskiego i uniwersalnych wartości szkolnictwa narodowego. Swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji szkolnictwa wojskowego okresu I Rzeczpospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono Szkołę Rycerską. Jej absolwentami byli słynni dowódcy i bohaterowie narodu polskiego, m.in. Jakub Jasiński, Józef Sowiński.


Istotą posłannictwa Uczelni było i nadal pozostaje kształcenie młodzieży na kompetentnych oficerów Wojska Polskiego oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, świadomość odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom i efekty usług edukacyjnych jest najważniejszą społeczną rolą Uczelni, a udział w tworzeniu krajowej przestrzeni edukacyjnej - obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.


Jako wspólnota akademicka uznajemy następujące fundamentalne wartości: patriotyzm i humanizm, poszanowanie i poszukiwanie prawdy, ludzką solidarność, zasady etyczne w kształceniu i badaniach oraz tradycje szkolnictwa wojskowego.


Naszym celem jest przekazywanie studentom nie tylko niezbędnej wiedzy ale także kształtowanie umiejętności twórczych i odpowiedzialnych postaw. Wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni powinno pomóc absolwentom w rozumieniu związków nauki i techniki z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym.


obrazek


Umiejscowienie Uczelni w strukturach resortu Obrony Narodowej i jednocześnie w systemie krajowego szkolnictwa wyższego określa specyfikę Akademii Wojsk Lądowych, jej tradycji oraz istotę przygotowania absolwentów dla służby Państwa Polskiego zarówno w obszarze wojskowym jak i cywilnym. Wspólnie z uczelniami wojskowymi, a także prowadząc partnerską współpracę z innymi uczelniami wrocławskimi tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki na rzecz Sił Zbrojnych. Rzetelność naukowa, oddanie dydaktyczne a także zdyscyplinowanie kadry, pracowników wojska i słuchaczy Uczelni znajdują uznanie w oczach społeczności jako ważniejszy kierunek działania i sposób wypełniania misji, a zarazem obowiązku wobec Państwa Polskiego.


Wykształcenie, które daje uczelnia wojskowa, umożliwia przygotowanie do twórczej pracy w zawodzie żołnierza - zawodzie społecznego zaufania, wymagającym wysokich norm etycznych. Dlatego wszyscy razem, studenci, absolwenci i pracownicy powinni dbać o dobrą opinię Uczelni. Od kadry i pracowników wojska oczekuje się, by nie szczędzili czasu i uwagi dla słuchaczy, których rozwój nam powierzono, by dbali o wiarygodność słowa mówionego i pisanego podczas realizacji każdego rodzaju zadania. Od słuchaczy oczekuje się rzetelności w studiach i właściwego reprezentowania Uczelni w każdym czasie i nie tylko w jej murach.


Edukacja kandydatów na żołnierzy zawodowych i podnoszenie poziomu wykształcenia oficerów Wojska Polskiego są dziś racją stanu Polski, jej przyszłości, miejsca w Europie i w świecie.


Składamy hołd i podziękowanie naszym poprzednikom, absolwentom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy piękną kartę historii i rozwój Akademii Wojsk Lądowych.

Władze uczelni - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Rektor - Komendant
Akademii Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
gen. bryg. dr hab. Piotr PŁONKA


Prorektor ds. Wojskowych
płk dr inż. Jacek NARLOCH


Prorektor ds. Dydaktycznych
ppłk dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK
profesor AWL


Prorektor ds. Naukowych
dr hab. Izabela NOWICKA
profesor AWL


Prorektor ds. Studenckich
dr Aneta KAZANECKA
profesor AWL

Kanclerz
płk Przemysław KĘSICKI