0:00 - 0:00

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Adres: ul. Ostrowskiego 30b

53-238 Wrocław

TEL. + 48 22 103 26 30

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz więcej Grafika Zobacz więcej Psychologia Zobacz więcej
Psychology (w jęz. angielskim) Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Galeria ZDJĘĆ

Studia Wrocław - O Uczelni - Uniwersytet SWPS we WrocławiuSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej SWPS we Wrocławiu jest niepubliczną uczelnią powstałą w 1996 roku. W ciągu kilkunastu lat działalności na rynku edukacyjnym szkoła zyskała duże zaufanie wśród studentów, którzy doceniają wysoki poziom kształcenia, świetne standardy akademickie, a także rozrastający się wybór kierunków. SWPS uważana jest za jedną z najlepszych uczelni w kraju w zakresie nauk społecznych. Nieustannie zajmuje wysokie miejsca w niezależnych rankingach, a także zdobywa szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Uczelnia co roku znajduje się wysoko w rankingach Perspektyw i Rzeczpospolitej. Doceniana jest jej wykwalifikowana kadra, świetne programy naukowo-badawcze, a także oferta kształcenia, która zmienia się z roku na rok i jest dopasowywana do aktualnych potrzeb rynku. SWPS nieustannie monitoruje rynek zatrudnienia i zmieniającą się sytuację w przedsiębiorstwach z różnych branż. Dzięki temu może zaoferować takie kierunki kształcenia, które zapewniają dobry start w życie zawodowe.
www.swps.pl
Uczelnia oferuje studia w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu:

• 4 kierunki studiów doktoranckich
• 20 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich
• 60 szkoleń
• ponad 70 specjalizacji i specjalności
• ponad 90 kierunków studiów podyplomowych


Najlepsza uczelnia

Silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce – ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. W 2014 r. w tym zestawieniu SWPS została uznana za jedną z najlepszych uczelni w kraju. Doceniono potencjał naukowo-badawczy Uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Dzięki dążeniu do zachowania najwyższych standardów, niezmiennie od 2007 r. SWPS pozostaje najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Psychologia na najwyższym poziomie

SWPS utrzymało tytuł najlepszej niepublicznej uczelni prowadzącej studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, w gronie dwóch wiodących ośrodków edukacyjnych w Polsce Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej otwiera listę wszystkich szkół wyższych w kraju, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, prowadzących studia psychologiczne. więcej informacji >>

Najlepsze kulturoznawstwo w Polsce

Kulturoznawstwo SWPS, jako jedyne w Polsce, otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu Szkoła uzyskała najwyższą ocenę. więcej informacji >>

Najlepsze niepubliczne studia z zakresu prawa, socjologii i filologii

Sukces Szkoły widoczny jest również w dziedzinie prawa. W tegorocznym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej SWPS okazał się najlepszą uczelnią niepubliczną, oferującą studia prawnicze. Ten spektakularny awans zawdzięczamy nowatorskiemu podejściu do programu, naciskowi na praktykę i gotowości dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta. więcej informacji o rankingu >>

SWPS zajęła 5 miejsce w kraju wśród wszystkich jednostek prowadzących studia na kierunku socjologia. Jesteśmy najlepszą uczelnią wśród szkół niepublicznych prowadzącą studia w tym obszarze.

SWPS utrzymał pierwsze miejsce w gronie uczelni niepublicznych także w obszarze filologii. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wszystkich uczelni prowadzących studia filologiczne. Bogata oferta, uprawnienia do nauczania języka i kwalifikacje tłumacza oraz doskonałe przygotowanie kadry dydaktycznej po raz kolejny poświadczyły wysoką jakość kierunków filologicznych.

Kandydaci na studia ufają nam

Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2013 r. SWPS była najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce – wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SWPS z elitarną kategorią „A+”

W kompleksowej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW w 2013 roku, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymał prestiżową kategorię „A+” . Co więcej, Wydział znalazł się na 1. miejscu w grupie nauk humanistycznych i społecznych, pokonując wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich.

Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie – To elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie.

Doktoraty i habilitacje

O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo. SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Popularyzacja nauki


Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

Współpraca międzynarodowa - Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu znana jest nie tylko z doskonałej oferty kształcenia, ale również z wielu inicjatyw i ciekawych projektów, które popularyzują naukę i kulturę. Co roku cyklicznie organizowane są imprezy naukowe, popularnonaukowe i kulturalne. Na uczelni pojawiają się światowej sławy naukowcy, znani artyści, ludzie ze świata mediów i biznesu. Studenci mają możliwość spotykania się z ludźmi, którzy są autorytetami i mogą im wskazać ciekawe możliwości i kierunki na przyszłość. SWPS popularyzuje również wiedzę psychologiczną, realizuje projekt o nazwie Strefa Psyche oraz realizuje na terenie całego kraju warsztaty psychologiczne dla młodzieży. Studenci SWPS mają również możliwość kształcenia się w międzynarodowym środowisku. Uczelnia realizuje szereg międzynarodowych projektów i badań naukowych, a także pozwala na uzyskiwanie podwójnych dyplomów.

Liczne programy międzynarodowe

• Uczelnia uczestniczy w licznych programach międzynarodowych, m.in. w programie Erasmus+, Atlantis, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Excellence in Mobility.

• Co roku ponad 100 studentów wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji czy Korei Południowej.

Współpraca z USA, Chinami i Koreą Południową

• SWPS jest jedyną polską uczelnią, która otrzymała środki na realizację programu studiów w ramach transatlantyckiego programu współpracy między USA a Unią Europejską. Absolwenci psychologii, którzy korzystają z programu, otrzymują transatlantycki dyplom California State University i SWPS.

• Od roku akademickiego 2014/2015 studenci SWPS mogą wyjechać na semestr do USA i zdobyć certyfikat uczelni College of Saint Rose w stanie New York.

• Wymiana studentów odbywa się także w ramach intensywnej współpracy z chińskimi uczelniami, m.in. z Beijing City University oraz Capital Normal University w Pekinie, jak również koreańskimi uniwersytetami Hanyang University i Konkuk University.

Summer Schools & Preparatory Schools

• SWPS organizuje Szkoły Letnie (Summer Schools). Uczestniczą w nich zarówno obcokrajowcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe.

• Istnieje także możliwość wzięcia udziału w Preparatory Schools – rocznych kursach językowych przygotowujących obcokrajowców do podjęcia studiów w SWPS.