Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Adres: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Tel.: 71 320-27-78

FAX. 71 322 74 82

  • http://www.pwr.wroc.pl

Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Górnictwo i Geologia Makrokierunek: Górnictwo i Energetyka - studia w języku angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Makrokierunek: Górnictwo i Energetyka - studia w języku angielskim