Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

1 uczelnia we Wrocławiu - kierunek Negocjacje

Adres: ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

50-073 Wrocław

Tel.: 71 344-49-24, 71 344-89-82

FAX.: 71 342-25-15

www.wszib.wroc.pl