Adres: ul. T. Kościuszki 4

Wrocław

Tel.: 71 342-50-02

  • http://www.wsf.wroc.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Kosmetologia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Kosmetologia