Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Adres: ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

TEL. 71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

FAX. 71 325 15 61

Filmy - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jest niepubliczną wrocławską uczelnią, która na rynku edukacyjnym działa od 2001 roku. Na tle innych uczelni szkoła wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia, doskonałą kadrą dydaktyczną, a także wysokimi standardami edukacyjnymi dopasowywanymi do zmieniających się potrzeb nowoczesnych pracodawców. Misją uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z takich dziedzin, jak logistyka, transport, budownictwo, a także z dziedzin pokrewnych. Kształcenie odbywa się z uwzględnieniem najnowszych rynkowych trendów, wysokich norm jakościowych, a także z zachowaniem międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu doskonale radzą sobie nie tylko na rodzimym, ale również na zagranicznym rynku pracy. Kształcenie w MWSLiT kładzie nacisk na rozwój tych kompetencji i umiejętności, które pozwalają absolwentom na mobilność zawodową, a tajże na dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy.


Co nas wyróżnia

 • Akredytacja CILT(UK) (Chartered Institute of Logistics and Transport) - to jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień w dziedzinie nauki, którym możemy się pochwalić jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, www.ciltuk.org.uk/TrainingCPD/UniversityAccreditedDegrees.aspx,
 • Uczelnia w 2003 roku została uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny wybrany spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata,
 • Jesteśmy Najlepszą w Polsce specjalistyczną uczelnią logistyczną według rankingu Perspektyw 2016,
 • Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017,
 • Zajęliśmy 2. miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe w Rankingu Generalnym Premium Brand Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2017,
 • Jesteśmy laureatem certyfikatu "Wiarygodna Szkoła" nieprzerwanie od 2005 roku,
 • Jesteśmy laureatem certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku,
 • Organizujemy wiele międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny transportu, logistyki i spedycji,
 • Wydaliśmy ponad 60 specjalistycznych podręczników,
 • Rezultaty badań kadry MWSLiT oraz naukowców z innych uczelni cztery razy do roku ukazują się w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym „Logistyka i Transport”, o nadanym NR ISSN 1734-2015, które otrzymało 13 pkt. od MNiSW.
 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i naukowa

  Jednym z największych atutów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i transportu jest wykwalifikowana, doskonale przygotowana kadra naukowa, w skład której wchodzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i najlepsi specjaliści, eksperci – praktycy w swoich dziedzinach. Studenci mają możliwość kształcenia się pod okiem wybitnych fachowców, którzy dzielą się z nimi nie tylko swoją wiedzą, ale również umiejętnościami. Nauka na uczelni odbywa się w sposób nowoczesny, innowacyjny i ciekawy. Zajęcia prowadzone są tak, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale również zarazić studentów pasją i ciekawością świata. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę w postaci warsztatów, praktyk, stażów, a także innych form kształcenia praktycznego. Studenci po zakończeniu nauki są więc wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale również w kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym są fachowcami w swojej dziedzinie. 

  Świetna baza dydaktyczna

  Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu mają do dyspozycji nowoczesną, rozbudowaną bazę dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu, czyli 10 minut od ścisłego centrum miasta. Wszystkie zajęcia są prowadzone w przestronnych, świetnie wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych. Uczelnia dysponuje również doskonale przygotowanymi laboratoriami logistycznymi oraz budowlanymi. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka z rozbudowanym księgozbiorem.

  Dodatkowo

 • Posiadamy duży, BEZPŁATNY parking;
 • Można do nas dojechać wykorzystując szereg połączeń komunikacyjnych: autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych;
 • Na terenie uczelni znajduje się bufet, gdzie w czasie przerw można się napić kawy czy zjeść ciepły posiłek.
 • Cała uczelnia objęta jest zasięgiem bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 • Studia dualne - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

  3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

  Studia dualne realizowane są na kierunkach:

 • Logistyka – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie
 • Logistyka – studia I studia, stacjonarne inżynierskie
 • Transport – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie
 • Po zakończeniu studiów dualnych oprócz wiedzy masz minimum 2 lata doświadczenia, które możesz wpisać do swojego CV.



  Organizacja studiów

  Organizacja studiów jest tak zaplanowana, aby studenci mogli w pełni realizować swoje zainteresowania i specjalizować się w konkretnej dziedzinie. Po ukończeniu drugiego semestru na wybranym kierunku istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w systemie dualnym. Jest to innowacyjne rozwiązanie, który łączy kształcenie akademickie z rozbudowanymi praktykami w firmach współpracujących z uczelnią. Część zajęć odbywa się w ramach zajęć akademickich, jednak spora część kształcenia jest praktyką w miejscu pracy. Dzięki temu już na etapie kształcenia uczelnianego studenci mają możliwość poznania wybranego zawodu od strony praktycznej. Dużym atutem kształcenia dualnego jest również fakt, że za wszystkie przepracowane godziny w firmie studenci otrzymują wynagrodzenie. Mogą w ten sposób sfinansować część swojej edukacji.

  Partnerzy studiów dualnych

  Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.

  Kierunki studiów - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  STUDIA I STOPNIA

  Kierunek LOGISTYKA

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne

 • Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

 • Kierunek TRANSPORT

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym

 • Kierunek BUDOWNICTWO

  Studia I stopnia inżynierskie
  (7 semestrów)
  specjalności:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

 • Kierunek ZARZĄDZANIE

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów)
  specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym


 • STUDIA II STOPNIA

  Kierunek LOGISTYKA

  Studia II stopnia magisterskie
  (3 semestry)
  specjalności:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

 • STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
  specjalności:
 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

 • Kierunek LOGISTICS
  Graduate Master’s Studies
  (4 semesters)
  specialisation:
 • Industrial Systems Engineering


 • STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA),
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (studia realizowane we współpracy z Wayne State University).
 • Rekrutacja - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego!

  Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni MWSLiT, pokój nr 9:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
  • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00

  Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
  Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc.