Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI PRZY MWSLIT WE WROCŁAWIU

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI PRZY MWSLIT WE WROCŁAWIU


W ramach Krajowego Planu Odbudowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ogłosiła konkurs skierowany do przedstawicieli 120 poszczególnych branż, w wyniku którego na terenie całego kraju powstają Branżowe Centra Umiejętności. Jedno z nich prowadzone jest przez MWSLiT we Wrocławiu - Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań zielonego ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych.

Celem głównym projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży logistycznej, poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki, wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności oraz przeszkolenie 700 uczestników, w tym:

 • 420 osób dorosłych - osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 24 roku życia,
 • 210 osób młodych - osoby pomiędzy 14 a 24 rokiem życia (uczniowie w zawodach: technik logistyk lub magazynier-logistyk, studenci kierunków logistycznych),
 • 70 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki prowadzona będzie działalność edukacyjno-szkoleniowa poprzez:

 • organizację i powadzenie szkoleń zawodowych,
 • organizację i prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • organizację i prowadzenie kursów edukacji pozaformalnej,
 • certyfikację kwalifikacji,
 • organizację i prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie zajęć praktycznych,
 • organizację i prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego,
 • prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych,
 • prowadzenie platformy zdalnego uczenia się w danej dziedzinie typu LMS/LCS/LCMS.

Centrum ma charakter ogólnopolski i skupia przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, władz lokalnych i krajowych, stowarzyszeń i izb gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Partnerzy projektu:

 • Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
 • Polska Unia Transportu,
 • Fundacja Rozwoju Logistyki i Zarządzania,
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży,
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku.
 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Branżowe Centrum Umiejętności: https://bcu-logistyka.pl

  Tytuł Projektu: „Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jako odpowiedź
  na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych”.
  Nr Projektu:  KPO/23/1/BCU/W/0042.

  TEKST ALTERNATYWNY

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Next Generation EU
  w ramach Krajowego Planu Odbudowy

  Data publikacji: 07-03-2024