Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA SFINANSOWANA Z DOTACJI MEIN

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA SFINANSOWANA Z DOTACJI MEIN

Miło nam poinformować, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 będzie organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej sfinansowanej z dotacji  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Celem głównym Olimpiady 
jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.

Olimpiada składa się z trzech następujących po sobie etapów:


  • I etap (szkolny): 27.10.2022 r.

  • II etap (okręgowy): 13.12.2022 r.

  • III etap (centralny): 14.03.2023 r.Rejestracja uczestników dostępna jest od 23.09.2022 r. do 14.10.2022 r. pod adresem:

www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Logistycznej znajdują się na stronie internetowej:

www.mwsl.eu/olimpiada-logistyczna

Data publikacji: 29-09-2022