Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia we Wrocławiu

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Program studiów jest tak skonstruowany, aby każdy student mógł znaleźć odpowiednią dla siebie ścieżkę kształcenia. W programie pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia społeczna, rozwojowa, sądowa, wychowawcza, kliniczna, psychopatologia. Studenci mają do wyboru kilka ścieżek specjalizacyjnych: psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia biznesu i organizacji. Oprócz rozległej wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają także umiejętności praktyczne na ćwiczeniach i warsztatach oraz w trakcie realizacji ciekawych projektów badawczych. Nauka odbywa się w kompleksowo wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach oraz pod okiem doskonałej kadry nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków w różnych obszarach psychologii. Dzięki temu absolwenci są świetnie przygotowani do pracy zawodowej w wybranym przez siebie obszarze specjalizacyjnym.

Uniwersytet Opolski

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Opolskim to jednolite kształcenie magisterskie trwające pięć lat. Pozwala ono na zdobycie rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest potrzebna w pracy psychologa w różnych specjalnościach. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie psychologii ogólnej, społecznej, psychologii rozwoju człowieka, psychopatologii, poradnictwa psychologicznego, kompetencji społecznych, emocji i motywacji, a także wielu innych dziedzin z zakresu nauk psychologicznych. Uczą się również wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce – w diagnozie psychologicznej, rozwiązywaniu problemów życia społecznego czy w poradnictwie psychologicznym. W programie kształcenia do wyboru są trzy moduły specjalizacyjne – moduł nauczyciel psycholog, moduł kliniczny oraz moduł pracy i organizacji. Kształcenie przyszłych psychologów odbywa się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach, a także pod okiem doświadczonych wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.

Uniwersytet Zielonogórski

zdjecie


Kierunek psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim to pięcioletnie kształcenie magisterskie, które umiejętnie łączy szeroki zakres wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Studenci psychologii kształcą się w przedmiotach ogólnych i kierunkowych, takie jak psychologia społeczna, psychologia rozwojowa człowieka, psychologia kliniczna, sądowa, wychowawcza, psychopatologia, metodologia badań, statystyka. Nauka odbywa się z naciskiem na kształcenie praktyczne, studenci prowadzą ciekawe projekty, uczą się realizowania badań i stawiania diagnozy psychologicznej. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnej, świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej i pod okiem doświadczonej kadry akademickiej. Zajęcia praktyczne są realizowane przez specjalistów z konkretnego obszaru psychologii, którzy dzielą się ze studentami nie tylko wiedzą, ale również doświadczeniami. Staże i praktyki zawodowe realizowane są w dobrych ośrodkach współpracujących z uczelnią. Pozwalają na zdobywanie pierwszych doświadczeń i poznanie przyszłego zawodu od strony praktycznej.

Data publikacji: 08-04-2021