Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia we Wrocławiu

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim to kształcenie jednolite magisterskie, które trwa pięć lat. Jest realizowane w formie niestacjonarnej, co pozwala na połączenie nauki z pracą zawodową. W programie nauczania znajdują się przedmioty ogólne i kierunkowe, takie jak wstęp do psychologii, psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, społeczna, sądowa, psychopatologia, metodologia, statystyka. Do wyboru są trzy ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia biznesu i organizacji oraz psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego. Program kształcenia łączy w sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej z możliwością kształcenia praktycznych umiejętności. Studenci uczą się diagnozy psychologicznej, prowadzenia badań, mają również możliwość realizowania ciekawych projektów i uczestniczenia w wielu zajęciach fakultatywnych. Staże i praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych placówkach i ośrodkach psychologicznych. Absolwenci studiów na kierunku psychologia są kompleksowo przygotowanymi specjalistami i mają wiele możliwości realizowania się w życiu zawodowym.

Cena za studia: 7000 zł za rok

Dolnośląska Szkoła Wyższa

zdjecie


Kierunek psychologia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej to pięcioletnie studia magisterskie realizowane w formie niestacjonarnej. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa oraz psychologia zarządzania i biznesu. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie badania procesów i mechanizmów, jakie rządzą zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka, uczą się pracy z innymi ludźmi, ćwiczą nowe kompetencje i umiejętności. Program studiów jest tak skonstruowany, aby realizować jak najwięcej zajęć praktycznych, warsztatów i seminariów. Studenci uczą się pod okiem wybitnych ekspertów z zakresu psychologii społecznej, sądowej, klinicznej, a także zarządzania i biznesu. Mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych, szkleniach, kursach, a także praktykach zawodowych w renomowanych ośrodkach współpracujących z uczelnią. Absolwenci studiów psychologicznych są świetnie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w obrębie wyuczonej specjalności.

Cena za studia: 6900 zł za rok

Data publikacji: 23-02-2021