Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Nowe kierunki studiów na uczelniach we Wrocławiu

Nowe kierunki studiów na uczelniach we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

uniwersytet wrocławski


Administration in International Organisations to studia pierwszego stopnia realizowane w całości w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia skierowane są do studentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w międzynarodowych organizacjach. Kształcenie łączy szeroki zakres wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i różnych obszarów administracji z nauką praktycznych umiejętności i wykorzystywania teoretycznych zapisów w praktyce.

Kryminologia prawnicza

Kryminologia prawnicza to nowe studia pierwszego i drugiego stopnia oferowane na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem kształcenia jest pogłębienie oraz uszczegółowienie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności z zakresu kryminologii prawniczej oraz nauk pokrewnych. Studia przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, które są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozbudowany program nauczania i nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie.

Politechnika Wrocławska

politech wrocławska


Odnawialne źródła energii


Politechnika Wrocławska oferuje nowy, atrakcyjny kierunek studiów stacjonarnych – odnawialne źródła energii. Do wyboru są dwie specjalności: OZE w budownictwie oraz przemysłowe instalacje OZE. W trakcie kształcenia studenci uczą się samodzielnego projektowania instalacji OZE, dokonywania obliczeń inżynierskich, analizy podstawowych części maszyn i urządzeń energetycznych. Uczą się również wykonywania kompletnej dokumentacji technicznej. Nowoczesny i innowacyjny program kształcenia pozwala na wykształcenie specjalistów w tym obszarze energetyki, który obecnie dynamicznie się rozwija i z roku na rok będzie miał coraz większe znaczenie.

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka
to kolejny nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej, który cieszy się zainteresowaniem studentów. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, tworzenia oraz eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Program kształcenia obejmuje takie zagadnienia, jak pilotaż, awionika, transport lotniczy, silniki lotnicze i płatowce, bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem, inżynieria lotnicza, bezzałogowe statki powietrzne, uzbrojenie lotnicze.

Data publikacji: 08-02-2021