Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie we Wrocławiu

Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w różnych specjalnościach. Do wyboru są między innymi takie specjalności, jak zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zarządzanie projektami społecznymi, zarządzanie migracjami czy zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Bez względu na wybraną specjalność, na początkowym etapie kształcenia studenci realizują szereg przedmiotów teoretycznych ogólnych i kierunkowych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, psychologii, a także nauk pokrewnych. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności. Na każdej specjalności wiele jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, seminariów i warsztatów, a także dodatkowych kursów i szkoleń. Studenci kształcą się po okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w której skład wchodzą nie tylko wykładowcy akademiccy, ale również specjaliści – praktycy z różnych obszarów zarządzania. Na każdej ze specjalności realizowane są również praktyki i staże zawodowe, dzięki którym studenci mogą poznać praktyczne aspekty wybranego zawodu.

Politechnika Wrocławska

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia. Studenci najpierw studiują na trzyletnich studiach licencjackich, a następnie mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich uzupełniających. W trakcie kształcenia zdobywają wiedzę na temat diagnozowania i projektowania procesów oraz systemów zarządzania, funkcjonowania przedsiębiorstw. Wśród przedmiotów pojawia się również makroekonomia, mikroekonomia, rachunkowość, finanse, zarządzanie systemami finansowymi. Studenci poznają również nowoczesne rozwiązania informatyczne i nowe technologie, które sprawdzają się w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy organizacją. Na studiach drugiego stopnia do wyboru są cztery specjalności: zarządzanie finansami, technologie informacyjne w zarządzaniu, przedsiębiorczość, innowacje i projekty, a także zarządzanie procesami przedsiębiorstwa. Kształcenie kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności zawodowych, a studenci realizują szereg praktyk i stażów w renomowanych firmach współpracujących z uczelnią.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zdjecie

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w różnych specjalnościach. Studia licencjackie trwają trzy lata, po nich można kontynuować kształcenie na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich. W trakcie nauki studenci zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych. Uczą się diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, a także informacjami. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie sprzedażą, menedżer biznesu, zarządzanie marką, komunikacja marketingowa, zarządzanie projektami. Studenci studiów drugiego stopnia mają takie specjalności, jak logistyka w biznesie, przywództwo w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing internetowy i e-commerce, komunikacja korporacyjna i public relations, innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie. Wysoki poziom kształcenia, świetna kadra akademicka oraz wiele możliwości rozwijania zainteresowań gwarantują, że nauka na kierunku zarządzanie pozwoli na kompleksowe przygotowanie zawodowe w wybranej specjalności.

Data publikacji: 04-02-2021