Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia MBA we Wrocławiu

Studia MBA we Wrocławiu

Studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

uniwroc


Executive MBA we Wrocławiu to magisterskie studia zaoczne drugiego stopnia, które przygotowują studentów do pracy w szeroko rozumianym biznesie. Studia kształcą przyszłych menadżerów średniego i wysokiego szczebla, a także osoby zarządzające firmami oraz właścicieli firm. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych, które kształtowane są w czasie szkoleń, warsztatów czy innych form praktycznej nauki. Kształcenie pozwala na zdobycie solidnych podstaw w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak finanse, rachunkowość, strategia i polityka przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje i komunikacja biznesowa, a także produkcja i marketing. Absolwenci studiów MBA są kompleksowo przygotowani do nowych wyzwań zawodowych, mają bogatą i wszechstronną wiedzę, którą mogą od razu w praktyce wykorzystać na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 35 000 zł

Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

uniwroc


Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu realizowane są według najnowocześniejszych standardów dydaktycznych, we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Są przeznaczone dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także właścicieli firm oraz osób nimi zarządzających. W trakcie studiów słuchacze poznają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, finansów, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, projektami i finansami. Kształcenie opiera się na kształtowaniu umiejętności praktycznych na warsztatach, wyjazdach studyjnych oraz innych form praktycznej nauki umiejętności. Wysoki poziom nauczania, a także zakres tematyczny nieustannie dostosowywany do realiów nowoczesnego biznesu sprawiają, że studia MBA są doskonałym uzupełnieniem wykształcenia, a także zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Absolwenci studiów są pod każdym względem świetnie przygotowani do wykonywania nowych zadań w biznesie i nie tylko.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 29 500 zł

Studia MBA na Politechnice Wrocławskiej

uniwroc


Studia Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej są realizowane przez Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu. To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie oraz kompetencje zawodowe o dziedziny związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem, strategiami rozwoju, zarządzaniem kryzysowym, a także rachunkowością, finansami i marketingiem. To dobra propozycja dla menadżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli przedsiębiorstw oraz członków rad nadzorczych, którzy chcą podnieść kwalifikacje. Studia realizowane są w oparciu o autorski program uczelni, który jest nieustannie modyfikowany zgodnie ze zmieniającymi się trendami w międzynarodowym biznesie. W trakcie kształcenia słuchacze poznają nie tylko szczegółową wiedzę teoretyczną, ale również uczą się nowych umiejętności, rozwiązywania problemów, tworzenia zaawansowanych strategii biznesowych czy analiz. Wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra dydaktyczna, a także dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych gwarantują, że studia EMBA będą doskonałym krokiem w biznesowym rozwoju.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 16 000 zł

Studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

uniwroc


Studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu doskonale wpisują się w oczekiwania i potrzeby nowoczesnej kadry menadżerskiej. Kierunek jest przeznaczony przede wszystkim dla kierowników, dyrektorów, kadry zarządzające wyższego i średniego szczebla, a także do osób, które planują prowadzić własny biznes. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak podstawy biznesu, umiejętności przywódcze, wyzwania międzynarodowe, nowe przedsięwzięcia i rozwój, zarządzanie klientami i pracownikami, a także zarządzanie w społeczeństwie. Program kształcenia uwzględnia potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, zmieniające się trendy i nowe wyzwania, które pojawiają się w ostatnich latach przed firmami z różnych sektorów. Oprócz kompleksowej i szczegółowej wiedzy teoretycznej, słuchacze mają możliwość kształtowania nowych umiejętności w czasie licznych szkoleń, warsztatów oraz innych form nauki praktycznej. Absolwenci studiów są świetnie przygotowani do nowych zadań w biznesie, zarówno pod względem nowoczesnej wiedzy, jak i kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 26 500 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Data publikacji: 15-12-2020