Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia podyplomowe we Wrocławiu – oferty

Studia podyplomowe we Wrocławiu – oferty

Uniwersytet Wrocławski – studia podyplomowe

uniwroc


Administracja publiczna

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu nauk administracyjnych. Kształcenie łączy w sobie naukę teoretyczną z wypracowaniem u studentów umiejętności praktycznych. W zakres nauki wchodzą takie zagadnienia, jak prawo administracyjne, funkcjonowanie państwa, ustrój administracji centralnej i terenowej. Absolwenci są wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu administracji publicznej, którą mogą od razu wykorzystać w miejscu swojego zatrudnienia, a to przekłada się na podniesienie jakości funkcjonowania administracji.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3900 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą ubiegać się o stanowisko inspektorów BHP oraz specjalistów w przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach organizacyjnych. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie merytoryczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania oraz zapobiegania sytuacjom, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pracowników. W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu pedagogiki, ergonomii, nauk technicznych czy metodologii pracy.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3900 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Dziennikarstwo i public relations

Studia z dziennikarstwa i public relations odbywają się dwutorowo, studenci mają możliwość wybrania jednej z dwóch ścieżek kształcenia. Nauka polega na zdobywaniu wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów, zarządzania, marketingu, zagadnień PR oraz reklamy. Kształcenie odbywa się z udziałem doskonałej kadry wykładowców, ale również praktyków ze świata mediów, reklamy czy PR. Dwusemestralne studia podyplomowe kompleksowo wyposażają studentów zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i szereg umiejętności praktycznych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 5000 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia są uzupełnieniem wykształcenia i podniesieniem kwalifikacji dla osób, które już pracują na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia, jak i dla osób, które dopiero planują ubiegać się o takie stanowisko. Kształcenie obejmuje zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia, procesów administracyjnych, obiegu dokumentów, prawa pracowników, a także zagadnień marketingowych. Doświadczona kadra wykładowców i nacisk na umiejętności praktyczne pozwalają słuchaczom w krótkim czasie zdobyć szereg nowych kompetencji zawodowych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3800 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Psychologia zarządzania

Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zarządzania zespołem, poprawić swoje kompetencje i umiejętności przywódcze, rozwijać zdolności negocjacyjne. Są to więc studia skierowane przede wszystkim do aktualnych lub przyszłych kierowników i menadżerów, którym zależy na samodoskonaleniu. Kształcenie obejmuje takie zagadnienia, jak zarządzanie pracownikami, czasem, organizacją, negocjacje, umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4800 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Prawo inwestycyjne

Studia pozwalają na uzyskanie fachowej wiedzy z zakresu prawa i administracji, zarządzania inwestycjami i finansami w obliczu nieustannie zmieniającej się gospodarki rynkowej. Bogata wiedza z prawa gospodarczego i kierunków pokrewnych przyczynia się do sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem lub jego konkretnym działem. Prawo inwestycyjne skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej, kierowników i menadżerów, a także dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4000 zł
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Pełna oferta studiów podyplomowych we Wrocławiu zobacz więcej.

Data publikacji: 27-11-2020