Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

  • http://www.wsb.pl/wroclaw

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo