Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław

TEL. 71 375 29 95, 71 375 63 68

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego


Studia na Wydziale Biotechnologii cieszą się popularnością wśród studentów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, nowymi technologiami, a także rozwijaniem się w dziedzinie, która nieustannie się zmienia. Wysoki poziom kształcenia, ogromny zakres wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych sprawiają, że absolwenci Wydziału Biotechnologii są cenionymi na rynku pracy specjalistami.

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie o różnorodnym profilu badawczym:

Pracownia Białek Jądrowych
Pracownia Chemii Biologicznej
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Genetycznej
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii Molekularnej Komórki
Zakład Biotechnologii Białek
Zakład Biotransformacji
Zakład Cytobiochemii
Zakład Genomiki
Zakład Inżynierii Białka
Zakład Lipidów i Liposomów
Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Zakład Patologii Komórki


Zakład Cytobiochemii

Dlaczego warto studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim? - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

• Studia odbywają się w systemie trójstopniowym:

• licencjackim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!
• doktoranckim (4 lata) APLIKUJ TERAZ!
• licencjackim w języku angielskim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!


• I miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię, członek elity wyróżnionej kategorią A+, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Posiadacz statusu KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący), co oznacza nie tylko wielki prestiż w świecie nauki, ale i duże pieniądze na rozwój

Nowoczesny, świetnie wyposażony budynek w Kampusie Grunwaldzkim, który jest doskonale skomunikowany z całym miastem

Małe grupy studenckie na zajęciach, osobisty kontakt z nauczycielami akademickimi

• Możliwość wyboru rodzaju kształcenia, specjalizacji i praktyk

• Możliwość poznania najnowszych metod badawczych oraz programów komputerowych udostępnianych za darmo studentom

• Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS PLUS

• Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na Wydziale lub w ramach Koła Naukowego Biotechnologów „PRZYBYSZ”

• Płatne staże dla absolwentów i możliwość zatrudnienia w wielu zawodach: biotechnolog, chemik, mikrobiolog

Multimedia - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Studia inżynierskie pierwszego stopnia przygotowują studentów w zakresie przedmiotów podstawowych, takich jak biologia, fizjologia roślin i zwierząt, biofizyka, chemia, statystyka, genetyka czy mikrobiologia. W trakcie nauki studenci poznają wiedzę z biochemii, dotyczącą szczególnie budowy i funkcjonowania w organizmie białek, cukrów, związków lipidowych czy kwasów nukleinowych.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje nie tylko przedmioty podstawowe, ale również kierunkowe. Wśród nich znajduje się między innymi molekularna organizacja komórki, enzymologia, biotechnologia, biochemia genetyczna, preparatyka biochemiczna, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa, hodowla komórek i tkanek.

Program nauczania na studiach pierwszego stopnia jest tak zaplanowany, aby studenci zdobyli interdyscyplinarne wykształcenie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności dotyczące stosowania metod biotechnologicznych. Zapewnia im biegłe poruszanie się w różnych obszarach biotechnologii i biologii eksperymentalnej, dzięki czemu absolwenci Wydziału Biotechnologii mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych i kontrolnych, a także w ochronie środowiska, ochronie zdrowia oraz przemyśle, który rozwiązania z dziedziny biotechnologii wykorzystuje na co dzień. Ze względu na doskonałe przygotowanie zawodowe, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w krajowych firmach i ośrodkach badawczych, jak również za granica.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Studia drugiego stopnia to magisterskie kształcenie uzupełniające dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. Absolwenci studiów II stopnia posiadają rozbudowaną i wszechstronną wiedzę teoretyczną w zakresie metod biotechnologicznych, mają umiejętności dotyczące ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych oraz całych organizmów. Są również przygotowani do prowadzenia procesów biotransformacji, biosyntezy oraz innych zaawansowanych działań biotechnologicznych. Znają metody oczyszczania oraz izolacji bioproduktów, a także ich właściwości chemiczne oraz fizykochemiczne.

Wiedza i umiejętności absolwentów studiów biotechnologicznych drugiego stopnia są w dużym stopniu uzależnione od specjalizacji, jaką wybrali na początku kształcenia. Absolwenci potrafią projektować białka i peptydy o nowych właściwościach biologicznych, wiedzą, jak stosować rekombinację DNA w konstruowaniu organizmów modyfikowanych genetycznie, potrafią prowadzić szczegółowe badania z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu. Wiedzą, jak poruszać się po bazach danych związanych z bioinformatyką czy biologią molekularną. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci mogą zająć się pracą naukową, rozpocząć studia doktoranckie na uczelniach zarówno w kraju, jak i za granicą. Są również świetnie przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, ochronie zdrowia i środowiska, a także w firmach, które na co dzień wykorzystują najnowsze zdobycze nauk biotechnologicznych.