Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Adres: ul. ks. Marcina Lutra 4

54-239 Wrocław

TEL. 71 799 19 37 wew.22, 71 788 94 25 wew.23

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka (zobacz specjalizacje)

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Galeria ZDJĘĆ

Dlaczego warto u nas studiować - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONTDlaczego warto wybrać naszą uczelnię ?

• Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
• Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria komputerowe i specjalistyczne pracownie
• Oferujemy studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz w studia w języku angielskim
• Oferujemy atrakcyjne czesne już od 340 zł miesięcznie
• Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
• Oferujemy bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i języka angielskiego
• Umożliwiamy wyjazd na studia i praktyki za granicą

Założyciel - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Założycielem Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "HORYZONT"jest Fundacja Edukacji Europejskiej.

INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

WWSIS „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English as the language of instruction. All the lectures, classes and workshops are taught in English by renowned Polish and international experts in the field. Studies in the English language open many windows, providing you with countless professional opportunities. English is a lingua franca for IT experts and computer scientists all over the world. A graduate of such studies is considered a welcome asset by international companies in Poland and abroad. Studying in English also gives you an excellent opportunity to make international contacts and to get to know people from different cultural backgrounds (e.g. from India, China, Canada, or Eastern Europe). So, if you want to study in a truly international environment, go for Informatics in English!

You may also want to take into account the fact that our programs are really price-competitive in comparison with similar offers in Western Europe or the USA.

The tuition fee is only 675 Zloty per month. In other words, you can really get your money`s worth studying Informatics in English at WWSIS "Horyzont".

In addition, you can also benefit from our special offer – studying a second major for only 50% of the tuition fee! Every new student enrolling in a program, or already enrolled in the programs of Informatics, Automation and Robotics, or Bioinformatics, who decides to study a second major will pay only 50% of the standard fee.

For further details please go to: www.horyzont.eu/en/school/studies-in-english

Czesne - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Czesne, na jakie muszą przygotować się studenci, zaczyna się od kwoty 440 zł, ale oferujemy również atrakcyjne zniżki przedstawione na stronie horyzont.eu.

BIOINFORMATYKA – studia inżynierskie - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Bioinformatyka

Bioinformatyka jest jednym z najnowszych kierunków, jakie zostały otwarte we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Kierunek został utworzony w związku z nieustannie rozwijającą się tą dziedziną informatyki, a co za tym idzie – także zainteresowaniem młodych ludzi, którzy szukają dla siebie przyszłościowego kierunku kształcenia. Kierunek bioinformatyka jest realizowany w ramach inżynierskich studiów pierwszego stopnia. Już od początku kształcenia studenci mogą zdecydować się na jedną z kilku dostępnych specjalności, w ramach których poznawać będą szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną w interesującym ich zakresie.

W ramach kierunku Bioinformatyka (studia I stopnia, inżynierskie) można studiować na jednej z dwóch specjalności:

Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce skupia się na przekazaniu wiedzy dotyczącej nowoczesnych narzędzi łączących multimedia z rzeczywistością wirtualną oraz rozszerzoną. Studenci poznają również szczegółowo rozwiązania stosowane w celu integrowania wirtualnej rzeczywistości z systemami informatycznymi w celu rozwijania szeroko pojętej bioinformatyki.

Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - w ramach specjalności analiza i przetwarzanie danych biologicznych studenci zdobywają wiedze i umiejętności, które pozwalają im na przetwarzanie różnego rodzaju danych z zakresu bioinformatyki. W ten sposób zdobywają kompetencje na pograniczu biologii i informatyki, które będą przydatne w pracy w nowoczesnych ośrodkach badawczych, laboratoriach, przedsiębiorstwach zajmujących się biotechnologią, bioinżynierią oraz w firmach informatycznych.

Automatyka i robotyka – studia inżynierskie - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT


7 semestrów studia stacjonarne i 8 semestrów studia niestacjonarne. Kończyć się będą złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej umożliwi studentom kształcenie na pierwszym stopniu studiów Automatyki i robotyki w zakresie specjalności, tj.:

Sterowanie procesami technologicznymi
Specjalność sterowanie procesami technologicznymi dostarcza studentom wiedzy dotyczącej matematycznego modelowania procesów, analizy systemowej, metod syntezy sterowania optymalnego oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych. W tej specjalności kształcenie bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, najlepszych sterownikach, innowacyjnych technologiach. Studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na najlepszym i zaawansowanym technologicznie sprzęcie, nie odbiegającym od światowych standardów w tym zakresie. .

Roboty mobilne
Specjalność roboty mobilne skierowana jest do osób zainteresowanych zaawansowaną robotyką. Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie studentów do programowania, obsługi, eksploatacji robotów mobilnych, analizowania kinematyki i dynamiki robotów, a także wykorzystania i wizualizacji danych sensorycznych. Roboty mobilne są obecnie coraz powszechniej wykorzystywane w różnych dziedzinach, jest to więc specjalność, która ma przyszłość i daje studentom wiele możliwości zatrudnienia.

Technologie informacyjne w automatyce
Specjalność technologie informacyjne w automatyce kształci na poziomie teoretycznym i praktycznym w zakresie stosowania technologii informacyjnych w automatyce. Studenci uczą się między innymi komputerowego sterowania procesami technologicznymi, wizualizacji danych sensorycznych, projektowania i stosowania systemów autonomicznych, a także programowania sterowników i paneli operatorskich, a także budowy nowoczesnych sieci przemysłowych.

Bez względu na wybrana specjalizację, studia inżynierskie dostarczają studentom nowoczesnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej. Absolwenci kierunku znają systemy dynamiczne, kinematykę robotów, elementy i urządzenia automatyki przemysłowej, potrafią projektować i programować systemy mikroprocesorowe, a także sterowniki przemysłowe. Po ukończeniu studiów absolwenci są w stanie tworzyć samodzielne projekty o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania.

Nasz Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w tym: elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz innych przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki.

Absolwent otrzyma tytuł inżyniera Automatyki i Robotyki oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku.

Nauka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” prowadzi studia na kierunkach:

WYDZIAŁY I SPECJALNOŚCI:

STUDIA I STOPNIA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

• Administrator Sieci Komputerowych
• Grafika Komputerowa
• Projektowanie Stron Internetowych
• Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
• Programowanie
• Bazy Danych
• Informatyka w logistyce
• Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
• Tester oprogramowania
• Programowanie gier komputerowych
• Zarządzanie projektami IT
• Programowanie urządzeń mobilnych

Computer Science - First-cycle studies in English (leading to licentiate and bachelor degree)
• Programming
• Computer Network Administrator
• Computer Graphics


WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

• Roboty mobilne
• Technologie informacyjne w automatyce
• Sterowanie procesami technologicznymi

WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI:

• Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
• Analiza i przetwarzanie danych biologicznych
• Informatyka w medycynie

STUDIA II STOPNIA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

• Grafika komputerowa
• Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
• Programowanie

STUDIA PODYPLOMOWE:

• Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
• Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
• Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
• Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa
• Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer

Rekrutacja 2019/2020! - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

REKRUTACJA 2019/2020


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ ONLINE:
Rekrutacja on-line

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja on-line - krok po kroku
Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line
Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz
Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni
Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).
DANE DO PRZELEWU:
Bank Pekao S.A.: 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392
Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław
UWAGA!Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.
Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).
Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres dziakanatu,
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".
Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziekanacie WWSIS „Horyzont”
przy ul. ks. Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław
tel./fax 71 79 91 937
e-mail: dziekanat@horyzont.eu

Jak dojechać?Wydarzenia - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

ŚWIĘTO WWSIS

Święto WWSIS odbywa się corocznie w czerwcu. Uroczystość inauguruje wykład w Auli, później odbywają się różne konkurencje sportowe, w których walczą pracownicy Uczelni przeciwko studentom. Dodatkowo uczelnia organizuje wykłady otwarte z różnorodnej tematyki.