Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Dzień Drzwi Otwartych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dzień Drzwi Otwartych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Serdecznie zapraszamy na wydarzenie Dzień Drzwi Otwartych 2024. W ramach programu przewidziane są rozmowy ze studentami i kadrą dydaktyczną, omówienie oferty edukacyjnej i procedur przyjęć na rok akademicki 2024/2025, ekspozycje poszczególnych kierunków oraz działalności jednostek uniwersyteckich, a także zwiedzanie terenu kampusu ze studentami w roli przewodników.

Czas trwania wydarzenia to 3 godz. 30 min.

Podczas Dnia Drzwi Otwartych będą przedstawiane kierunkami takie jak:

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • Fizjoterapia,
  • Kosmetologia,
  • Terapia zajęciowa,
  • Turystyka i rekreacja,
  • Sport,
  • Wychowanie fizyczne.

 

Dzień Drzwi Otwartych na AWF

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z ponad 75-letnią historią, jest uznana za jedną z czołowych uczelni w swojej dziedzinie w Polsce. Nasza społeczność akademicka składa się z wybitnych trenerów, sportowców, olimpijczyków oraz mistrzów świata i Europy, zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowej.

Posiadamy pełne uprawnienia do przyznawania tytułów zawodowych na poziomie licencjata i magistra, a także stopni doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk o kulturze fizycznej. Naszym celem jest promowanie, rozwijanie, poszerzanie i dzielenie się wiedzą w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Przygotowujemy specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji, sportu, fizjoterapii i kosmetologii, którzy przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności.

 

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej akademickiej rodziny!

Data publikacji: 28-02-2024