Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Studia płatne na kierunku zarządzanie we Wrocławiu

Studia płatne na kierunku zarządzanie we Wrocławiu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie we Wrocławiu sprawdź tutaj.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki

zdjecie


Kierunek zarządzanie jest realizowany w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki jako trzyletnie studia licencjackie pierwszego stopnia. W trakcie kształcenia studenci mają szereg przedmiotów ogólnych i kierunkowych, takich jak podstawy zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, finansami, informacjami, a także mikroekonomia, makroekonomia, finanse, rachunkowość. Studia realizowane są w kilku specjalnościach do wyboru: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym. Każda ze specjalności realizowana jest z dużym naciskiem na praktyczna naukę w czasie ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także spotkań z ekspertami w konkretnych dziedzinach. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, realizują szereg praktyk i stażów zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie są świetnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Zasady rekrutacji na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki zobacz więcej.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zdjecie


Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, które można realizować w formie niestacjonarnej, a więc w ramach weekendowych zjazdów. W trakcie nauki studenci zdobywają szeroko zakrojoną wiedzę teoretyczną dotyczącą różnych aspektów zarządzania w organizacji, a także finansów, ekonomii, biznesu, komunikacji czy negocjacji. Uczą się diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacji, a także tworzenia długofalowych strategii rozwojowych. Studenci pierwszego stopnia mogą wybierać spośród takich specjalności, jak komunikacja marketingowa, zarządzanie projektami, menedżer biznesu, zarządzanie marką, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie sprzedażą. Duży wybór jest również na studiach drugiego stopnia, gdzie pojawiają się specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo w organizacji, logistyka w biznesie, zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, komunikacja korporacyjna i public relations. Kształcenie realizowane jest z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, dzięki czemu absolwenci są pod każdym względem przygotowani do pracy w wybranej specjalności.

Cena za studia: 2980 zł za semestr

Data publikacji: 04-02-2021