Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Nowy projekt na UWr

Nowy projekt na UWr

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr rozpoczął realizację nowego projektu: „Czy wiesz czym oddychasz?"

kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza – LIFE-MAPPINGAIR/PL”. Projekt jest finansowany z funduszy Komisji Europejskiej, w ramach instrumentu finansowego LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu wynosi 8 218 592 PLN. UWr jest liderem projektu, a partnerami Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Projektem kieruje dr Tymoteusz Sawiński (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska).

Jest on kontynuacją i rozwinięciem zakończonego z w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, finansowanego również w ramach instrumentu LIFE i dotacji NFOŚiGW (budżet 4 359 924 PLN). W ramach projektu powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl

Projekt łączy w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza czy powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania. Tematyka projektu nawiązuje do głównych problemów badawczych aktualnych w UE, w tym zdefiniowanych w planowanym programie Horyzont Europa, wpisuje się również w założenia unijnej polityki środowiskowej.

Data publikacji: 15-06-2019