Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu


Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

  • http://www.wsb.pl/wroclaw

Kierunek: Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Business Administration (ANG) Zarządzanie małą i średnią firmą Specjalista BHP
Zarządzanie zasobami ludzkimi Marketing i social media Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie produkcją Menedżer sprzedaży

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

International Management (ANG) Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie i marketing (ścieżka dla nieekonomistów)
Zarządzanie biznesem Lean management i zarządzanie jakością Project management