Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

  • http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Wydział: Pedagogika specjalna

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki spec. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
spec. Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogiki spec. Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmu spec. Surdopedagogika z elementami logopedii
spec. Terapia zajęciowa z psychomotoryką spec. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową spec. Pedagogika terapeutyczna
spec. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką