Znajdź swoje wymarzone studia we Wrocławiu

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

  • http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Cultural animation and museum studies spec. Pedagog szkolny i doradca zawodowy

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Andragogika i doradztwo zawodowe spec. Culture and education spec. Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń
spec. Manager działań artystycznych i arteterapia spec. Nauczanie języka polskiego jako obcego spec. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
spec. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne spec. Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacji spec. Terapia pedagogiczna