Adres: ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

50-073 Wrocław

Tel.: 71 344-49-24, 71 344-89-82

  • http://www.wszib.wroc.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Politologia (zobacz kierunki)