Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław

TEL. 71 375 29 95, 71 375 63 68

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Biotechnologia w jęz. angielskim (Biotechnology)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Biotechnologia w jęz. angielskim (Medical Biotechnology)

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego


Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego łączy tradycję (jedna z pierwszych biotechnologii w Polsce od 1986 r.), nowoczesność (nowy obiekt badawczy wyposażony w światowej klasy sprzęt) i innowacyjność (nowatorskie badania w dziedzinie biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki oraz fizjologii roślin).

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie o różnorodnym profilu badawczym:

Pracownia Białek Jądrowych
Pracownia Biologii Medycznej
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Genetycznej
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii Molekularnej Komórki
Zakład Biotechnologii Białek
Zakład Biotransformacji
Zakład Chemii Biologicznej
Zakład Cytobiochemii
Zakład Bioinformatyki i Genomiki
Zakład Inżynierii Białka
Zakład Lipidów i Liposomów
Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Zakład Patologii KomórkiDlaczego warto studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim? - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

• Studia odbywają się w systemie trójstopniowym:

• licencjackim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!
• doktoranckim (4 lata) APLIKUJ TERAZ!
• licencjackim w języku angielskim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim w języku angielskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!


• Członek elity wyróżnionej kategorią A+, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• Uniwersytet Wrocławski posiada status Uczelni Badawczej - jako jeden z 10 polskich uczelni i jedyny na Dolnym Śląsku - oznacza to nie tylko ogromny prestiż w środowisku naukowym, ale również zwiększone środki finansowe na rozwój- m.in. na wsparcie studentów w programie stypendialnym "Młody Badacz 2020-2025".
• Wieloletni posiadacz statusu KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący.
Nowoczesny, świetnie wyposażony budynek w Kampusie Grunwaldzkim, który jest doskonale skomunikowany z całym miastem.
Małe grupy studenckie na zajęciach, osobisty kontakt z nauczycielami akademickimi.
• Możliwość wyboru rodzaju kształcenia, specjalizacji i praktyk.
• Możliwość poznania najnowszych metod badawczych oraz programów komputerowych udostępnianych za darmo studentom.
• Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS PLUS.
• Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na Wydziale lub w ramach Koła Naukowego Biotechnologów „PRZYBYSZ”.
Płatne staże dla absolwentów i możliwość zatrudnienia w wielu zawodach: biotechnolog, chemik, mikrobiolog.

Multimedia - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu WrocławskiegoSylwetka absolwenta studiów II stopnia - Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA


badaniaPosiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie metod biotechnologicznych wykorzystywanych do prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych oraz całych organizmów.

Jest także przygotowany do prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji.

Zna metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych.

Posiada umiejętności projektowania makrocząsteczek o pożądanej aktywności i potrafi opracować warunki procesów biotechnologicznych, prowadzić ich optymalizację oraz kontrolę.

Absolwent kierunku biotechnologia UWr, w zależności od wybranej specjalności, jest kompetentny szczególnie w zakresie projektowania i charakteryzowania białek i peptydów o nowych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych, zastosowania metod rekombinacji DNA do konstruowania organizmów modyfikowanych genetycznie, stosowania metod biologii molekularnej i biochemii do badania procesów, jak również wykorzystania technologii liposomowych w biotechnologii, wykazuje się umiejętnością poruszania się po internetowych bazach danych związanych z bioinformatyką i biologią molekularną, znajomością warsztatu matematycznego i informatycznego niezbędnego do analizy dużych zbiorów danych i umiejętnością komputerowego modelowania złożonych zjawisk i systemów biologicznych.

Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.

Absolwent kierunku biotechnologia II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do pracy naukowej, jest zatem predysponowany do podjęcia studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Polecane Uczelnie w Wrocławiu