Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

3 uczelnie Wrocław - kierunek Edukacja

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Tel.: 71 356 15 32 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

FAX.:

Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spec. Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacji
spec. Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

FAX.: 71 343-67-12

www.uni.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław

Tel.: 71 377-21-16

FAX.: (71) 37 72 107

www.wszedukacja.pl