Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

3 uczelnie Wrocław - kierunek Edukacja

Adres: ul. Wagonowa 9

53-609 Wrocław

Tel.: 71 358 27 00 (ogólny), tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

FAX.: 71 358 27 14 (rektorat)

Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Galeria Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą spec. Animacja kultury i edukacja muzealna spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
spec. Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji spec. Kultura i edukacja spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

FAX.: 71 343-67-12

www.uni.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław

Tel.: 71 377-21-16

FAX.: (71) 37 72 107

www.wszedukacja.pl