Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

4 uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia

Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 36, 71 359 46 46

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie i marketing (ścieżka dla nieekonomistów)

Adres: ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Tel.: 71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

FAX.:

www.upwr.edu.pl www.rekrutacja.upwr.edu.pl

Adres: pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: 71 375-22-37

FAX.: 71 343-67-12

www.uni.wroc.pl

Adres: ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel.: 71 368-07-89

FAX.: 71 36-80-782

www.ue.wroc.pl

Szkoły wyższe z kierunkiem ekonomia we Wrocławiu

Opis kierunku

Jak większość przyszłych studentów wie Ekonomia to nauka społeczna, która zajmuje się analiza i opisem produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Nie jest to nauka ścisła tylko hybryda nauk matematycznych i humanistycznych. Głównym zadaniem ekonomisty jest analiza i logiczne myślenie.
Poznaj wszystkie uczelnie wyższe we Wrocławiu. Sprawdź Studia Wrocław

Liczba uczelni

Ekonomię we Wrocławiu można studiować na 4 uczelniach: 3 państwowych: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i na 1 uczelni prywatnej: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Tryby Studiowania

Kierunek ten na publicznych uniwersytetach można studiować w dwóch trybach: stacjonarnym ( dziennym) oraz niestacjonarnym ( zaocznym). Zjazdy dla studentów w trybie zaocznym odbywają się w soboty i niedziele a w niektórych placówkach również w piątkowe popołudnia, więc jest to tryb idealny dla studentów, którzy już rozpoczęli swoją karierę zawodową.

Ceny
Opłaty za studia niestacjonarne różnią się w zależności od uczelni. Przypominamy, że studia dzienne są bezpłatne. Koszt semestru studiów niestacjonarnych jest uzależniony od uczelni, ale plasuje się w okolicach 2500 zł/semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski


 Uniwersytet Wrocławski

Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Wrocławski


Perspektywy Pracy

Po zakończeniu nauki oraz obronie pracy licencjackiej bądź magisterskiej, perspektywy kariery zawodowej są dość szerokie. Prace można rozpocząć w sektorze prywatnych lub administracji państwowej. Ekonomiści potrzebni są w każdej branży gospodarki, zwłaszcza w przemyśle czy finansach.

Studia ekonomiczne Wrocław, specjalizacje:

Analityk otoczenia biznesu

Ta nowoczesna specjalizacja jest wręcz stworzona dla tych osób, które pragną założyć własną działalność gospodarczą. Studenci liczyć mogą tutaj na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu makroekonomii czy też zasad zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie ryzykiem finansowym, Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej czy też Gospodarska kreatywna to tylko niektóre z interesujących zajęć, w jakich przyjdzie im uczestniczyć.
Specjalizację prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Analityk rynku

W ramach tej specjalizacji student może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynków pod różnymi aspektami. Absolwenci są w stanie z powodzeniem wykonywać bardzo pożądany na rynku pracy w dzisiejszych czasach zawód ekonomisty, który zajmie się analizą rynku w sektorze publicznym oraz prywatnym. Podczas trwania nauki będą mieli okazję poznać metody organizacji i zarządzania rynkami, kwestie prawne z tym związane czy też wzbogacić swoją wiedzę na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także makro- oraz mikroekonomii.
Specjalizację prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Ekonomika gospodarki żywnościowej

To specjalność, dzięki której student zgłębić może wiedzę z zakresu obrotu towarów na rynkach rolnych, funkcjonowania gospodarki w oparciu o artykuły żywnościowe czy analizowania zjawisk, jakie rządzą gospodarką. Maja oni po jej ukończeniu niezwykle obiecujące perspektywy zawodowe, mogą zostać między innymi konsultantami w dziedzinie agrobiznesu, ale nie tylko. Czeka ich także praca w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową czy w instytucjach płatniczych powiązanych z tym sektorem. Jak najbardziej są oni również przygotowani do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej.
Specjalizacja ta prowadzona jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Data publikacji: 03-04-2019