Adres: ul. Świętej Jadwigi 12

50-266 Wrocław

Tel.: 71 718 81 35

  • http://www.prawowroclaw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Kryminologia i kryminalistyka Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Detektywistyka

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo

Polecane Uczelnie w Wrocławiu