Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Adres: ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

TEL. 71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

FAX. 71 325 15 61

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje 18 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

MWSLiT we Wrocławiu rozwija umiejętności i kompetencje absolwentów w taki sposób, by pozwoliły im utrzymać przez cały okres rozwoju zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są nastawione na oczekiwania pracodawców.


Co nas wyróżnia

 • Akredytacja CILT(UK) (Chartered Institute of Logistics and Transport) - to jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień w dziedzinie nauki, którym możemy się pochwalić jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, www.ciltuk.org.uk/TrainingCPD/UniversityAccreditedDegrees.aspx,
 • Uczelnia w 2003 roku została uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny wybrany spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata,
 • Jesteśmy Najlepszą w Polsce specjalistyczną uczelnią logistyczną według rankingu Perspektyw 2016,
 • Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017,
 • Zajęliśmy 2. miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe w Rankingu Generalnym Premium Brand Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2017,
 • Jesteśmy laureatem certyfikatu "Wiarygodna Szkoła" nieprzerwanie od 2005 roku,
 • Jesteśmy laureatem certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku,
 • Organizujemy wiele międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny transportu, logistyki i spedycji,
 • Wydaliśmy ponad 60 specjalistycznych podręczników,
 • Rezultaty badań kadry MWSLiT oraz naukowców z innych uczelni cztery razy do roku ukazują się w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym „Logistyka i Transport”, o nadanym NR ISSN 1734-2015, które otrzymało 13 pkt. od MNiSW.

 • Kadra naukowo - dydaktyczna

  Uczelnia od lat współpracuje ze znakomitymi naukowcami i praktykami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wykładowcy MWSLiT to osoby nieustannie podnoszące swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestnictwo w polskich i międzynarodowych konferencjach, prowadzące badania naukowe, cieszące się uznaniem w świecie akademickim. To także znakomici specjaliści, odnoszący sukcesy w swojej branży.

  Nasza kadra wyróżnia się specjalistyczną wiedzą, dużym doświadczeniem i przede wszystkim pasją do uczenia, którą skutecznie przekazuje podczas wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, nowoczesny, angażujący, a przede wszystkim - odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy.

  Wysoka pozycja w rankingach


  Baza dydaktyczna

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu mieści się w budynku przy ul. Sołtysowickiej 19b we Wrocławiu. To tylko 10 minut autem od centrum. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i przestronnych salach dydaktycznych wyposażonych w niezbędne narzędzia. Dodatkowo dysponujemy w pełni wyposażonymi pracowniami komputerowymi, specjalistycznymi laboratoriami logistycznymi i budowlanymi oraz biblioteką z fachową literaturą popularnonaukową.

  Dodatkowo

 • Posiadamy duży, BEZPŁATNY parking;
 • Można do nas dojechać wykorzystując szereg połączeń komunikacyjnych: autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych;
 • Na terenie uczelni znajduje się bufet, gdzie w czasie przerw można się napić kawy czy zjeść ciepły posiłek.
 • Cała uczelnia objęta jest zasięgiem bezpłatnej sieci Wi-Fi.
 • Studia dualne - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

  3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

  Studia dualne realizowane są na kierunkach:

 • Logistyka – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie
 • Logistyka – studia I studia, stacjonarne inżynierskie
 • Transport – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie

 • Po zakończeniu studiów dualnych oprócz wiedzy masz minimum 2 lata doświadczenia, które możesz wpisać do swojego CV.  Organizacja studiów

  Studenci realizują program studiów zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku w systemie dualnym. 60 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na Uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych, zależy to jednak tylko i wyłącznie od możliwości organizacyjnych firmy partnerskiej.

  Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalą przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie będzie niższa od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni.

  Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

  Partnerzy studiów dualnych

  Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.

  Kierunki studiów - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  STUDIA I STOPNIA

  Kierunek LOGISTYKA

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne

 • Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

 • Kierunek TRANSPORT

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym

 • Kierunek BUDOWNICTWO

  Studia I stopnia inżynierskie
  (7 semestrów)
  specjalności:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

 • Kierunek ZARZĄDZANIE

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów)
  specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym


 • STUDIA II STOPNIA

  Kierunek LOGISTYKA

  Studia II stopnia magisterskie
  (3 semestry)
  specjalności:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

 • STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
  specjalności:
 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

 • Kierunek LOGISTICS
  Graduate Master’s Studies
  (4 semesters)
  specialisation:
 • Industrial Systems Engineering


 • STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA),
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (studia realizowane we współpracy z Wayne State University).
 • Rekrutacja - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego!

  Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni MWSLiT, pokój nr 9:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
  • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00

  Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
  Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc.

  Polecane Uczelnie w Wrocławiu