Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Studia dofinansowane przez UE na Dolnośląskiej Szkole Wyższej!

Studia dofinansowane przez UE na Dolnośląskiej Szkole Wyższej!

Uczelnia pozyskała środki z Funduszy Europejskich i rozpoczęła rekrutacje na dualne studia na wydziale Nauk Pedagogicznych. Rekrutacja trwa do 21 września!

Studia dualne na kierunku Pedagogika Specjalna realizowane na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka przygotują do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego. uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Studia trwają 3 lata i prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Podczas studiów odbędzie się wiele wyjazdów studyjnych (opłacone z projektu: podróż, noclegi, delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.

Będzie można zdobyc wiele certyfikatów , które pozwolą poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapii ręki, Komunikacji alternatywna i wspomagającej, Dogoterapii, Wspierania nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracją funkcji wykonawczych, Nowych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W trakcie studiów odbędą się również płatne staże zawodowe, dzięki którym studenci będą mogli w realnym środowisku pracy pedagogów specjalnych sprawdzić swe kompetencje zawodowe zdobywane w czasie studiów.

Więcej informacji na stronie Uczelni

Data publikacji: 13-09-2018

Aktualności z Wrocławia