Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres: ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

TEL. 71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

Wydział: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Medycyna roślin Ochrona środowiska Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo Rolnictwo Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji Agrobiznes Biotechnologia stosowana roślin
Podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomia Medycyna roślin Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Ogrodnictwo Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna Zarządzanie i inżynieria produkcji