Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Adres: ul. Fabryczna 29 - 31

53-609 Wrocław

TEL. 71 356 16 36, 71 359 46 46

Kierunek: Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Business Administration (ANG) Zarządzanie małą i średnią firmą Specjalista BHP
Zarządzanie zasobami ludzkimi Marketing i social media Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie produkcją Menedżer sprzedaży

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

International Management (ANG) Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie i marketing (ścieżka dla nieekonomistów)
Zarządzanie biznesem Lean management i zarządzanie jakością Project management