Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

TEL. 71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

Wydział: Praca socjalna

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Asystent rodziny i doradca socjalny

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Mediacje i negocjacje spec. Organizacja i animacja działalności wolontariackiej spec. Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
spec. Organizator polityki senioralnej spec. Organizator pomocy społecznej