Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Adres: ul. Wagonowa 9

53-609 Wrocław

TEL. 71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

FAX. 71 358 27 14 (rektorat)

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego spec. Pedagogika rodzinna
spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą spec. Animacja kultury i edukacja muzealna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką spec. Pedagogika społeczna spec. Wiedza o kulturze
spec. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką spec. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna spec. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
spec. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką spec. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
spec. Arteterapia spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne spec. Nauczyciel etyki
spec. Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji spec. Kultura i edukacja spec. Manager działań artystycznych nowość!