Adres: ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław

Tel.: 71 333-11-07

FAX. 71 333-11-08

  • http://www.handlowa.eu

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Wrocławiu