Adres: ul. Wystawowa 1

51-618 Wrocław

Tel.: 71 347-72-50

FAX. 71 347-72-50

  • http://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Wychowanie fizyczne Turystyka i Rekreacja Socjologia
Pedagogika

Polecane Uczelnie w Wrocławiu