Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu

Adres: ul. Sienkiewicza 32

50-335 Wrocław

TEL. 71 328 14 14

FAX. 71 322 10 06

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Anglistyka Germanistyka od podstaw Italianistyka od podstaw
Amerykanistyka Hispanistyka od podstaw Anglistyka od podstaw
Norweski od podstaw

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Anglistyka Germanistyka Hispanistyka
Italianistyka

Galeria ZDJĘĆ

Kadra naukowo-dydaktyczna - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu


Wyższa Szkoła Filologiczna jest znana z wyjątkowej dbałości o jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania.
Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Wielu wykładowców pracuje w WSF na pierwszym etacie, co skutkuje ich dużym udziałem w życiu naukowym uczelni.
Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców. Z roku na rok zwiększa się grono naszych wybitnych fachowców. Obecnie WSF zatrudnia 26 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 52 doktorów i 60 magistrów (w tym 11 doktorantów) oraz 20 rodzimych użytkowników języka.

Jednostki dydaktyczne uczelni - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna jako jedna z nielicznych niepublicznych uczelni kształcących filologów posiada katedry przedmiotowe. Umożliwia to uczelni pełną koordynację i dywersyfikację badań naukowych.
Wydział Neofilologii prowadzi kierunek Filologia, wydaje decyzje w sprawach studenckich oraz sprawuje nadzór nad dydaktyką.
Katedry przedmiotowe - zajmujące się danym obszarem badań - gwarantują szczególną dbałość o rozwój na poszczególnych polach. Zapewnia to uczelni nieustanny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a także tworzy klimat zachęcający do podejmowania własnych badań.

Wydział Neofilologii

Dziekan: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Wydział Neofilologii koncentruje się na prowadzeniu kierunku Filologia oraz pełni nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych jednostek.
Prof. Norbert Morciniec, jako wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa germańskiego i członek Belgijskiej Akademii Nauk, twórca niderlandystyki wrocławskiej, czuwa nad całokształtem działań naukowych.

Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Głównym obszarem działań tej najprężniej działającej naukowo katedry jest badanie znaczeń słów i komunikacji poszerzone o interdyscyplinarny aspekt komunikologiczny.
Prof. Zdzisław Wąsik to wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dzięki jego nieustannym staraniom katedra, a co za tym idzie - uczelnia, zyskuje coraz szersze horyzonty badawcze i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym.

Katedra Leksykografii i Translatologii

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Zadaniem tej jednostki jest prowadzenie badań z zakresu metod tworzenia słowników i encyklopedii oraz z zakresu wiedzy o przekładzie językowym. Prowadzący ją prof. Tadeusz Piotrowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa korpusowego, translatoryki, leksykografii i zastosowania komputerów w naukach humanistycznych.

Katedra Lingwistyki Aksjologicznej

Kierownik: prof. dr hab. Michał Post

Jednostka zajmuje się badaniem i opisywaniem języka wartości, emocji, opisaniem gatunków mowy, problematyką ocen i wartościowania w języku.
Prof. Michał Post zajmuje się rozległymi badaniami dotyczącymi m.in. relacji między składnią i semantyką, semantyką leksykalną, gatunkami mowy, pragmatyką językową oraz lingwistyką kognitywną.

Katedra Literaturoznawstwa Germańskiego

Kierownik: prof. dr hab. Anna Stroka

Głównym obszarem badawczym katedry są dzieła literackie niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, teorią i krytyką literacką w zakresie literaturoznawstwa germańskiego.
Prof. Anna Stroka jest wybitną znawczynią literatury niemieckojęzycznej, w szczególności piśmiennictwa niemieckiego na Śląsku i literatury austriackiej przełomu XIX i XX wieku.

Katedra Kultur i Literatur Iberoromańskich

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sawicki

Katedra zajmuje się badaniami nad kulturą i literaturą krajów hiszpańskojęzycznych.
Prof. Piotr Sawicki jest twórcą hispanistyki wrocławskiej, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się historia i cywilizacja Hiszpanii oraz literaturoznawstwo hiszpańskie. Czuwa też nad prężną działalnością Wszechnicy Iberystycznej i Koła Naukowego Hispanistów WSF.

Nowoczesna uczelnia - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu


Chcemy, żeby studenci WSF swobodnie poruszali się we współczesnym świecie. Dlatego kładziemy duży nacisk na wprowadzanie i wykorzystanie nowych technologii. Sale dydaktyczne są wyposażone w najnowszy sprzęt audiowizualny, a zajęcia z Technologii Informacyjnej stanowią rozbudowany moduł kształcenia, zróżnicowany w zależności od danej specjalizacji.
Szczególnie ważna jest dla nas sprawna i szybka komunikacja ze studentami. Nasi studenci korzystają z e-dziekanatu, czyli wewnętrznej sieci uczelnianej, gdzie znajdują wszystkie przydatne dla nich informacje (plany zajęć, terminy egzaminów, wydarzenia studenckie, itd.). W e-dziekanacie dokonuje się także zapisów do grup, na seminaria i na wykłady e-learningowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość spraw studenckich będzie można załatwić przez Internet.
W WSF został wdrożony projekt Studia w Sieci, dofinansowany przez Unię Europejską. Dzięki nowoczesnej platformie e-learningowej nasi studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w ten innowacyjny sposób. Korzystają oni z wykładów, dodatkowych ćwiczeń i testów on-line. Na platformie są także umieszczane szkolenia, np. biblioteczne i BHP oraz informacje dla nowo przyjętych studentów. Celem e-learningu jest obniżenie kosztów studiowania (mniej dojazdów na zajęcia), skrócenie czasu zjazdów na studiach niestacjonarnych (zjazdy na studiach licencjackich trwają już tylko dwa dni, a na magisterskich mogą być nawet jednodniowe) oraz szersze wykorzystanie zasobów multimedialnych uczelni.

E-learning i e-dziekanat - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu

E-learning to nowa propozycja dla naszych studentów, mająca na celu propagowanie nowoczesnego i wygodnego studiowania. Nasi studenci mogą (po zalogowaniu) korzystać z zajęć on-line. Są to wykłady, dodatkowe ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Każde z zajęć można obejrzeć dowolną ilość razy, w dowolnym miejscu i czasie. Zajęcia w systemie e-learningowym kierujemy przede wszystkim do studentów studiów niestacjonarnych, dla których czas zjazdów zaostał skrócony z trzech do dwóch dni (studia licencjackie) i z dwóch dni do jednego (studia magisterskie). Korzystanie z e-learningu sprawia, że masz możliwość elastycznego zarządzania czasem swojej nauki. Warto!

Przeczytaj nasz poradnik, jak maksymalnie wykorzystać e-learning.

E-dziekanat umożliwia studentom WSF załatwianie większości spraw z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. System e-dziekanatowy to szybka i sprawna forma komunikacji on-line pomiędzy uczelnią i studentami. Zamieszczane w nim są m.in. oceny, plany zajęć, wyniki egzaminów, materiały dydaktyczne, ważne bieżące informacje, itp. Korzystanie z e-dziekanatu jest z założenia intuicyjne - dostęp do niezbędnych informacji jest prosty i szybki!

Odwiedź naszą platformę e-learningową!

Wyróżnieni przez PKA! - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu


Z dumą informujemy, że w roku 2011 nasza uczelnia po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, jedyną instytucję oceniającą jakość kształcenia w polskich uczelniach. PKA wnikliwie sprawdza każdy aspekt działalności uczelni, a po wizytacji sporządzany jest szczegółowy raport. Kierując się sprawozdaniem ekspertów oceniających jakość kształcenia w WSF oraz porównaniem kształcenia na kierunku filologia w większości polskich uczelni, PKA przyznała WSF najwyższą notę – ocenę wyróżniającą!

Oto za co, między innymi, wyróżniła nas Polska Komisja Akredytacyjna:

* "Programy nauczania wybiegają poza obowiązujące standardy i są modyfikowane w zależności od pojawiających się nowych rozwiązań dydaktycznych i uwzględniają rezultaty najnowszych badań filologicznych. W metodach kształcenia wykorzystywane są najnowsze technologie informacyjne, które aktywizują i stymulują studentów do samodzielnego działania." Oznacza to, że dokładamy wszelkich starań, żebyś Ty, jako nasz student, miał zapewnione najlepsze studia językowe, abyś zdobył praktyczne umiejętności i aby czas studiów w WSF był okresem Twojego intensywnego rozwoju. Żebyś studiował nowocześnie u najlepszych!
* "Studenci mają możliwość dokonywania bardzo zróżnicowanego doboru treści zawodowych – student może wybrać kształcenie w jednej, dwóch a nawet trzech specjalnościach." To właśnie Ty, wybierając spośród wielu możliwości, sam decydujesz jak wygląda Twój plan zajęć. To ty konstruujesz swój własny program nauczania, wychodząc naprzeciw własnym pasjom, ambicjom i planom zawodowym.
* Uczelnia posiada w swym gronie "wybitną kadrę naukową o renomie krajowej i międzynarodowej, posługującą się najnowocześniejszymi, stale udoskonalanymi metodami dydaktycznymi." To prawda, bo zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów. Dzięki temu otrzymujesz u nas wyróżniające wykształcenie filologiczne. Nasi studenci uzyskują najwyższe oceny od wykładowców uczelni zagranicznych.
* Wybitna kadra zapewnia "doskonałą opiekę i indywidualny nadzór nad powstającymi w ramach seminariów pracami magisterskimi – pisane rozprawy nie tylko należą do wyróżniających się w skali krajowej, ale śmiało mogą konkurować z pracami powstającymi na uczelniach zagranicznych." Jeśli Twoim marzeniem jest kariera naukowa – otoczymy Cię najlepszą opieką i wsparciem. Dynamicznie działający naukowcy profesjonalnie przygotują Cię do prowadzenia własnych badań i otworzą przed Tobą świat nauki.
* "W WSF stworzono studentom warunki do rozwoju ich zainteresowań naukowych i zawodowych. W uczelni działają koła naukowe, studenci uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego, zainicjowali i prowadzą z sukcesem grupę wsparcia dla przyjeżdżających do WSF studentów zagranicznych." Masz dużo energii, głowę pełną pomysłów i duszę aktywisty? U nas na pewno rozwiniesz skrzydła i... talent!
* "Współpraca międzynarodowa, intensywna i wielokierunkowa, jest jedną z dźwigni rozwoju uczelni. Internacjonalizacja w WSF osiągnęła bardzo wysoki stopień." Wyróżnia nas ścisła współpraca z uczelniami partnerskimi i ich liczba. Studenci często biorą udział w międzynarodowych formach edukacji. Dla Ciebie oznacza to częsty kontakt z żywym językiem i możliwości wyjazdów zagranicznych (np. na Erasmusa).
* "Baza dydaktyczna jest na bardzo wysokim poziomie i gwarantuje dobrą organizację procesu dydaktycznego." U nas studiuje się naprawdę wygodnie, bo dbamy i o nowości w bibliotece, i dobrze ułożone plany, i estetyczne sale wykładowe. Wyróżnia nas także funkcjonalny e-dziekanat i rozbudowany e-learning.
* "Organizacja administracyjna uderza wyjątkową efektywnością, a funkcjonowanie administracji jest fenomenalne." Przyjazna, kompetentna i szybka obsługa – brzmi dobrze, prawda? Przekonaj się sam, jak przyjemnie się u nas studiuje!
* "Ankiety wypełniane przez studentów mają wpływ na zmiany zachodzące na uczelni." To oczywiste: w WSF chcemy, żeby nasi studenci dzielili się z nami swoim zdaniem. Ale dla naszych studentów bardziej istotne jest to, że ich głos jest dla nas ważny. W ten sposób – jako student – kształtujesz swoją uczelnię!

Jeśli dodamy do tego stwierdzenie, że uczelnia "jest bardzo widoczna na polskiej mapie akademickiej i cieszy się bardzo dobrą opinią", to nie masz już żadnych wątpliwości, że będziesz studiować u najlepszych! Bo u nas "poziom kształcenia i zadowolenia studentów ze studiów jest najwyższy"!

Wyróżnij się – studiuj u najlepszych!

Uczelnia przyjazna studentom - Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu


Dbamy o to, abyś czuł się dobrze jako student WSF. Oto, czego możesz się u nas spodziewać:
Każdy rocznik ma swojego opiekuna w Dziale Spraw Studenckich. Od razu wiesz, do kogo masz się zwrócić i nie tracisz czasu chodząc od okienka do okienka.
Uczelnia jest kameralna, a atmosfera rodzinna. Jesteś traktowany jak jednostka, a nie anonimowy tłum.
Sam wybierasz sposób opłat czesnego (semestralnie, płatność jednorazowa za cały rok nauki lub w rozbiciu na raty miesięczne). W ten sposób łatwiej będzie Ci planować inne wydatki.
Możesz otrzymać stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych ściśle według wytycznych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Masz więc możliwość obniżenia kosztów studiowania.
W umowie na czas studiów masz gwarancję niezmienności czesnego, co jest kolejnym czynnikiem pozwalającym Ci na kontrolę wydatków.
Chcesz studiować na swoich warunkach? Masz możliwość wystąpienia o Indywidualną Organizację Studiów, a po pierwszym roku (jeśli uzyskałeś wysoką średnią) nawet o Indywidualny Program Studiów!
Jesteś w ciąży lub masz małe dziecko i obawiasz się, że studia będą kolidowały z opieką nad maluchem. Niepotrzebnie - możesz wystąpić o Indywidualną Organizację Studiów, dzięki czemu Twój plan zajęć zostanie ułożony w najwygodniejszy dla Ciebie sposób. Możesz też korzystać z e-learningu, a tym samym uczyć się w dowolnym czasie w domu.
Działamy w transparentny sposób. To oznacza, że masz pełny dostęp do wszystkich istotnych dla Ciebie informacji i że nigdy nie zmieniamy zasad w trakcie trwania Twoich studiów.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku uczelni przy ul. Sienkiewicza 32 we Wrocławiu: nie tracisz czasu na dojazdy do innych miejsc.
Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ułatwień. Dogodnym rozwiązaniem jest także korzystanie z e-learningu i Indywidualnej Organizacji Studiów.
Wszystkie istotnie wiadomości, zarządzenia, informacje, dokumenty, plany zajęć i wiele innych zostały zebrane w jednym miejscu, czyli w e-dziekanacie. Dzięki temu z łatwością je znajdziesz i nie będziesz tracić czasu (który możesz przecież przeznaczyć na naukę i inne przyjemności).
I na koniec: ankiety, które co rok przeprowadzamy anonimowo wśród naszych studentów, są dla nas cennym źródłem wiedzy o tym co działa właściwie, a co należy zmienić. I właśnie fakt dokonywania zmian pod wpływem głosu studentów jest najlepszym dowodem, że Wasze zadowolenie jest dla nas najwyższą wartością :)

Polecane Uczelnie w Wrocławiu