Studia Wrocław - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B - Transport we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
logo_ucz

51-168 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Sołtysowicka 19B zobacz na mapie>>

tel.: 71 324-68-42, fax.: 71 325-15-61

www: www.mwsl.eu

e-mail: uczelnia@msl.com.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Logistyka

Transport

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Logistyka

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

UCZELNIA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje trzynaście lat. W 2001 roku uczelnia powstała we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz, od której czerpała potencjał dydaktyczny i naukowy opierający się na najlepszych światowych wzorcach.

Od początku priorytetem Uczelni był wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniający standardy europejskie. Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelne przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie studia wybrać – wybierz uczelnię stawiającą na zawody przyszłości. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce co potwierdza Ranking Perspektyw. Oferta edukacyjna MWSLiT to: studia I stopnia (inżynier oraz licencjat), studia II stopnia i studia podyplomowe. Obecnie istnieje możliwość studiowania na jednym z czterech kierunków.

Kierunki kształcenia w MWSLiT - czytaj więcej: www.mwsl.eu

obrazek

obrazek

LOGISTYKA

Logistyk – zawodem przyszłości! Według ankiety Newsweeka przeprowadzonej wśród polskich pracodawców, na pierwszym miejscu zawodów, na które będzie w przyszłości największe zapotrzebowanie, znalazł się INŻYNIER LOGISTYK.

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów):
Studia zawodowe, ekonomiczne. Kierowane głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności.

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Logistyka produkcji
• Logistyka zakupów
• Logistyka handlu i dystrybucji
• Systemy logistyczne


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNEStudia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)

Według najnowszych prognoz na świecie odnotowuje się deficyt inżynierów w kluczowych dla gospodarki gałęziach. Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja w przyszłość.

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
• Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNEStudia II stopnia magisterskie (3 semestry)
Formułując koncepcję kształcenia na studia II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów. Z tego też względu w programach nauczania dominują przedmioty powiązane z naukami o zarządzaniu oraz dotyczące tzw. logistyki menedżerskiej. W przypadku studiów II stopnia wprowadzono podejście biznesowe do logistyki, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu przez CILT(UK)(The Chartered Institute of Logistics and Transport).

Program studiów II stopnia dostosowany jest także do potrzeb absolwentów innych kierunków studiów niż logistyka.

Specjalności do wyboru:
• Menedżer logistyki produkcji
• Menedżer łańcucha dostaw
• Menedżer transportu
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Logistyka procesów ratowniczych
• Logistyka służb mundurowych


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Studia II stopnia magisterskie (4 semestry)

Nowość w ofercie!
JOINT MSc IN ENGINEERING – Graduates receive - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-magisterskie/opis-kierunku

TRANSPORT

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
Studia zawodowe, ekonomiczne
. Kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności. 
Zdobądź uprawnienia! Bądź szefem! Kieruj mądrze!

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Spedycja i ubezpieczenia transportowe
• Zarządzanie firmą transportową
• Organizacja transportu specjalnego


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

BUDOWNICTWO

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
Studia techniczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja.

Specjalności do wyboru:
• Budownictwo dróg i mostów
• Drogi szynowe

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
Studia inżynierskie na tym kierunku gwarantują przygotowanie do prowadzenia polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych.

Specjalności do wyboru:
• Planowanie przestrzenne
• Planowanie infrastruktury transportowej


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

O UCZELNI

JAKOŚĆ I REPUTACJA
• Uczelnia posiadająca akredytację CILT (UK) – najważniejszej instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu
• Według raportu międzynarodowej organizacji OECD nasza Uczelnia kształci specjalistów;
• Najlepsza w Polsce specjalistyczna Uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2013;
• Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
• Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
• Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;
• Uczelnia posiada najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane;
• Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 r.;
• Uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów;
• Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
• Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
• Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ
• Ścisła 13-letnia współpraca z uczelniami z Francji w Metz;
• Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT;
• Podwójny dyplom: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
• Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
• Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
• Studia również w języku angielskim;
• Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
• Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
• Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
• Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
• Wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych;
• Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Logistiqua oraz Koło Budowlane MWSLiT;
• Uczelnia wydająca czasopismo naukowe z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 7;
• Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, spedycji i logistyki.

BIURO KARIER
• Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
• Koordynacja i organizacja płatnych staży i praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.

POPRAWKA Z MATEMATYKI? TO NIE PROBLEM!

Maturzysto! Jeżeli królowa nauk "MATEMATYKA" pokonała Cię w pierwszej próbie nie rezygnuj! Matura z matematyki wcale nie musi być skomplikowana ani trudna. Należy stawić czoła trudnościom i wygrać przy wsparciu gotowych do pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego MWSLiT we Wrocławiu po raz kolejny organizuje kursy przygotowujące do poprawki z matematyki. Wykwalifikowana kadra akademicka poprowadzi zajęcia gwarantujące rzetelne przygotowanie do egzaminu. Zajęcia w 15-osobowych grupach będą trwać 5 dni, w siedzibie Uczelni. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma darmowy zestaw materiałów dydaktycznych. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki otwiera nowe możliwości dalszego rozwoju.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! SPRAWDŹ, NIE ZWLEKAJ!

obrazek

DYPLOM REPUBLIKI FRANCJI DO ZDOBYCIA WE WROCŁAWIU!

obrazek


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim oferuje studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.

Od roku akademickiego 2014/2015 studenci MWSLiT będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki na Uczelni gwarantującej dwa dyplomy: polski oraz prestiżowy dyplom republiki Francji. Dodatkowo najlepszych 10 studentów po uzyskaniu tytułu magistra otrzyma możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich we Francji.

MWSLiT oferuje studentom szeroki wachlarz kierunków oraz specjalności do wyboru. Zamysł prowadzenia studiów w języku angielskim - JOINT MSc IN ENGINEERING to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na rangę języka angielskiego w obszarze zawodowym TSL. Partnerem, z którym Uczelnia podjęła współpracę przy oferowanych studiach jest Uniwersytet Lotaryński kształcący ponad 50 tyś. studentów, specjalizujący się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych.

Oferta edukacyjna obejmuje studia stacjonarne II stopnia, na kierunku Logistyka, specjalność Inżynieria systemów przemysłowych.

Student na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych będzie się kształcił 4 semestry, na specjalistę w zakresie optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające działania w zakresie nadzorowania, kontroli jakości oraz optymalizacji produkcji.

Program studiów zakłada realizację przedmiotów w języku angielskim, który pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu. Program studiów został dostosowany do standardów kształcenia na Uniwersytecie Lotaryńskim.

Ponadto 40% zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzonych przez wykładowców francuskich, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji.

Podsumowując, absolwent studiów JOINT MSc IN ENGINEERING:

Uzyska dwa dyplomy – polski oraz dyplom Republiki Francji,
• Najlepszych 10 studentów będzie miało możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich we Francji na Université de Lorraine,
• Absolwent studiów drugiego stopnia
na kierunku Logistyka posiądzie usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w szczególności związaną z inicjowaniem, planowaniem, organizowaniem, realizowaniem, kontrolowaniem, analizowaniem i oceną procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, wdrażaniem systemowych, innowacyjnych rozwiązań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Studia JOINT MSc IN ENGINEERING są nową perspektywą zawodową dla wchodzących na rynek pracy specjalistów, stawiających na cenione przez pracodawców wykształcenie oraz znajomość języka zawodowego!

MWSLiT – pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku!Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od 13 lat swojego istnienia daje studentom możliwość wyboru kierunku i specjalności ukierunkowanych na branżę TSL. Doskonała i wykwalifikowana kadra z Polski jak i zagranicy kształci młodych ludzi na specjalistyczne stanowiska, przekazując im wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Branża TSL, w której kształceniu specjalizuje się MSWLiT, przygotowuje studentów do zawodów w najprężniej rozwijających się obszarach gospodarki. Zapotrzebowanie na pracowników wciąż rośnie!

Absolwent MWSLiT nie zadaje sobie pytań. Czy wybrać kolejne studia aby znaleźć pracę? Czy wybór mojego kierunku był odpowiedni? NIE! Absolwent MWSLiT kończąc Uczelnię nie ma wątpliwości, ze postąpił odpowiednio, gdyż jest pożądanym specjalistą na rynku pracy.

Zmieniające się wciąż trendy, oczekiwania pracodawców, konkurencja wśród potencjalnych pracowników oraz coraz większe wymagania przy zatrudnieniu powodują, że student już podczas kształcenia musi myśleć o zdobyciu w tym czasie jak największego doświadczenia.

Jak wiadomo, kluczem do sukcesu jest nie tylko wykształcenie, ale i bogate doświadczenie. Dlatego MWSLiT, jako Uczelnia stawiająca za priorytet dobro swoich studentów, jako pierwsza na Dolnym Śląsku wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, uruchamiając STUDIA DUALNE. Co to takiego studia dualne?

STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE


W zintegrowanym systemie studiów dualnych student przez trzy dni będzie uczęszczał na zajęcia akademickie (pn. – śr.), a dwa dni poświęci na praktykę lub staż u największych specjalistów w branży TSL (czw. – pt.) Uwaga! Praktyki lub staże są PŁATNE, a miesięczne wynagrodzenie nie będzie niższe niż wysokość czesnego!

Dotychczas studia stacjonarne mogły powodować różnego rodzaju trudności w zdobyciu doświadczenia, ze względu na naukę od poniedziałku do piątku. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawców specjalistami. Wystarczy wybrać MWSLiT.

Studia dualne otwiera jeszcze szerzej drogę do zawodów przyszłości!
NIE ZWLEKAJ TWOJA DROGA DO SUKCESU TO STUDIA DUALNE
PAMIĘTAJ, ŻE SUKCES NA RYNKU PRACY TO: WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE

Platforma Logistics Cloud (logistyczna chmura danych) zaczyna zdobywać rynekProjekt LOGICAL wkracza w kolejną fazę. Po pomyślnym zakończeniu fazy testowej, rozpoczęto uruchomienie i integrację innych usług oprogramowania logistycznego w ramach istniejącej platformy Logistics Cloud.

W ciągu ostatnich kilku tygodni faza testowa dotycząca głównych możliwości platformy Logistics Cloud (logistycznej chmury danych) została pomyślnie zakończona. Oprócz technicznego testowania funkcjonalności poziomu infrastruktury (funkcjonalność zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej), odbył się również test integracji usług oprogramowania. Tak więc, to co było wcześniej niewykonalne stało się faktem. W nadchodzących miesiącach dostawcy oprogramowania logistycznego mogą łatwo wdrożyć swoje usługi w zakresie oprogramowania do Logistics Cloud i tym samym wyposażyć w oprogramowanie Logictics Cloud wiele przedsiębiorstw logistycznych.

Obecnie zarejestrowanych jest około 200 firm, które przechowują informacje o swoich usługach, lokalizacjach i zasobach. Dotyczy to zarówno firm logistycznych, jak również doświadczonych operatorów logistycznych i dostawców logistycznych. Najbardziej pożądana na rynku usług jest funkcjonalność przechowywania pliku w chmurze oraz rynek usług logistycznych. Od czerwca 2014 r. do końca 2014 r., odbywa się faza wprowadzenia na rynek LOGICAL Logistics Cloud, dlatego operacja handlowa może rozpocząć się w styczniu 2015 roku. Partnerami projektu są osoby kontaktowe w poszczególnych krajach i organizatorzy regionalnych działań marketingowych.

Konferencja końcowa projektu LOGICAL odbędzie się 18 września 2014 r., w Lipsku (Niemcy) podczas "9th Central Germany Logistics Forum." Partnerzy projektu pochodzący z sześciu uczestniczących regionów przedstawią sprawozdanie na temat wyników projektu. Znaczące możliwości i aplikacje, które mogą być stosowane w Logistics Cloud będą wyświetlane jako część prezentacji. Następnie w pracowni komputerowej na Uniwersytecie w Lipsku odbędą się warsztaty na temat korzystania z Logistics Cloud, na których mile widziani są wszyscy zainteresowani połączeniem nauki z biznesem.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

Aktualności
We Wrocławiu najpopularniejsza stomatologia

We Wrocławiu najpopularniejsza stomatologia

Chętnych do studiowania stomatologii we Wrocławiu, jak co roku było wielu. Podczas tegorocznej rekrutacji padł niespodziewany rekord na Uniwersytecie Medycznym w skali miasta. 52 maturzystów starało się o jedno miejsce. To niesamowita rywalizacja. Równie dużym, ale już znacznie ...

czytaj więcej >>

Seminarium dotyczące nowych technologii w edukacji na UWr

Seminarium dotyczące nowych technologii w edukacji na UWr

Ostatniego dnia czerwca na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się specjalne seminarium, które dotyczyło nowoczesnych technologii używanych w edukacji. Uczelnia przedstawiła rozwiązania dydaktyczne i merytoryczne multimedialnych e-podręczników. Pozycje miały być skierowane ...

czytaj więcej >>

Porozumienie z Fundacją Romualdo del Bianco

Porozumienie z Fundacją Romualdo del Bianco

Politechnika Wrocławska stawia sobie za zadnie promocję, ochronę i wspieranie dziedzictwa kulturowego. Uwaga zostanie również przywiązana do środowiska przyrodniczego, zabytków materialnych i niematerialnych. Rektor uczelni podpisał niedawno porozumienie z Fundacją Romualdo ...

czytaj więcej >>

Techland Game Jam na PWr we Wrocławiu

Techland Game Jam na PWr we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska dla wszystkich osób które tworzą gry komputerowe organizuje specjalne dwudniowe hackton Techland Game Jam. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13 lipca tego roku. Współorganizatorem jest firma Techland. Wstęp jest darmowy.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy