Studia Wrocław - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B - Transport we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
logo_ucz

51-168 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Sołtysowicka 19B zobacz na mapie>>

tel.: 71 324-68-42, fax.: 71 325-15-61

www: www.mwsl.eu

e-mail: uczelnia@msl.com.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Logistyka

Transport - NOWY KIERUNEK - NOWE MOŻLIWOŚCI!

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Logistyka

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Z ostatniej chwiliKonferencja Studencka Mod-Log 2014.

Koło naukowe LOGISTIQUA działające w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu. 29-30 maja 2014r. w murach Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – uczelni kształcącej na kierunkach logistyka, transport, budownictwo i gospodarka przestrzenna – czyli zawodach z przyszłością - odbędzie się Konferencja Studencka Mod-Log 2014. Zdaniem członków i władz koła - „.. ma to być najlepsza tego typu konferencja w tym roku..”.
Głównym tematem konferencji ma być szeroko pojęta nowoczesna logistyka transportu i magazynowania. W programie, poza sesjami naukowymi, warsztatami, prezentacjami przewidziane są także lunche i spotkanie integracyjne. Główny patronat merytoryczny nad konferencją objęły: The Chartered Institute of Logistics and Transport – Polska oraz Trans.org, a patronat medialny: Infrastruktura Transportu, EURO Logistics, Forumtransportu.pl, Pracujwlogistyce.pl,  Etransport.pl, Gazeta Transportowa i Transportwpolsce.pl.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt lq@msl.com.pl.
Więcej informacji: http://www.lq.mwsl.eu/konferencja
MWSLiT opracuje plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego na Dolnym Śląsku!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ponownie została wyróżniona ze względu na swoją działalność naukową. Dorobek naukowo-badawczy Uczelni zaowocował kolejnym wygranym przez MWSLiT przetargiem dotyczącym opracowania zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego na terenie województwa dolnośląskiego.

MWSLiT jako najlepsza specjalistyczna Uczelnia logistyczna w kraju posiada wykwalifikowany zespół analityków, który niejednokrotnie na podstawie szczegółowych analiz zaproponował efektywne rozwiązania usprawniające zagadnienia problemowe z obszaru logistyki, transportu i zarządzania zgłaszane przez instytucje państwowe.

Projekt Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla województwa dolnośląskiego składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszej kolejności eksperci skupią się nad oceną i charakterystyką istniejących sieci połączeń drogowych i kolejowych oraz przeanalizują ofertę przewozową w zakresie transportu publicznego (określenie kryterium satysfakcji) na terenie województwa dolnośląskiego. Badania uwzględniać będą dane demograficzne, społeczno-ekonomiczne, gospodarcze, stan istniejącej infrastruktury, ocenę systemów taryfowych, systemów informacji pasażerskiej, integracji systemów transportowych, potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym oraz natężeniu ruchu. Następnie zostanie sporządzony cyfrowy model ruchu symulującego przemieszczanie pojazdów oraz prognozującego zmiany demograficzne i inwestycje na najbliższe 10 lat. Model ten będzie stanowił podstawę do stworzenia ostatecznego planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla województwa dolnośląskiego.

W drugim etapie projektu wyniki prac specjalistów zostaną poddane konsultacjom społecznym w celu weryfikacji założeń i rekomendacji na najbliższe 10 lat. W tym zadaniu będzie miało miejsce , także opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu Transportowego oraz norm i standardów zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz innych elementów środowiska w przestrzennej polityce transportowej, a także przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Przewidywany termin zakończenia pierwszego etapu przypada na koniec 2013 roku, drugi etap zakończy się w 2014 r.

Jak wiadomo zoptymalizowany transport z racji rosnącej mobilności społecznej zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie. Z tego też względu, ważne zagadnienia logistyczne z punktu widzenia intensywnych migracji społecznych należy powierzać wyłącznie specjalistom, którzy przedstawią najatrakcyjniejszą ofertę dotyczącą efektywnych rozwiązań. Badania MWSLiT to kluczowy element sprawnie funkcjonującego społeczeństwa Dolnego Śląska.

Więcej informacji o projekcie: www.mwsl.eu


Aktualności

Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę … czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?

Ile razy zastanawialiście się, co chcecie robić w przyszłości? Nie da się ukryć, że obecnie wielu młodych ludzi wybiera kierunki studiów kierując się modą, namową rówieśników, rodziców, nie zastanawiając się przy tym nad własnymi predyspozycjami zawodowymi, a co więcej – nad perspektywą znalezienia zatrudnienia w danej branży. Przy obecnej sytuacji gospodarczej przeprowadzone rankingi niejednokrotnie wykazały, że największa liczba pracowników jest poszukiwana w sektorze usług logistycznych i transportowych.

MWSLiT to przede wszystkim Uczelnia nowoczesna, wciąż dostosowująca się do potrzeb zmieniającego się rynku. Utworzenie nowego kierunku jakim jest TRANSPORT było podyktowane dużym zapotrzebowaniem na specjalistów zgłaszanym przez firmy transportowe. Atrakcyjny program nauczania oraz trzy specjalizacje do wyboru sprawiły, że już w chwili obecnej kierunek ten jest polecany przez największe polskie firmy branżowe.

Zobacz film >>>


Współpraca Uczelni z firmami to nie tylko wyjątkowa rekomendacja. Przede wszystkim to korzyści dla studentów. Dzięki bardzo dobrym kontaktom z firmami, będącymi liderami rynku usług logistycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie, każdy student MWSLiT może skorzystać z bogatej oferty praktyk oraz staży, tym samym już w czasie studiów decydować o swojej karierze zawodowej i zdobywać nowe doświadczenia będące przepustką do sukcesu. „Podczas trwania studiów odbyłam praktyki w sześciu firmach.” – mówi Klaudia, obecnie już studentka I roku studiów magisterskich MWSLiT. „Następstwem zdobytych doświadczeń było stałe zatrudnienie w jednej z firm jeszcze w trakcie studiów inżynierskich. Jako młodszy dyspozytor transportu międzynarodowego odpowiadam za poprawny przebieg procesów eksportowych z Polski do Hiszpanii oraz Czech.”

zdjecieWażne jest również to, że w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu każdy student może liczyć na pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Oferowane przez Biuro Karier MWSLiT formy wsparcia to przede wszystkim szczegółowa analiza rynku pracy pod kątem zatrudnienia oraz zapotrzebowania na konkretne umiejętności wymagane na stanowiskach branży TSL. Specjaliści Biura zawsze chętnie służą radą w kwestii analizy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, konsultacji dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro Karier to miejsce stworzone dla studentów, przede wszystkim z myślą o studentach. „Od pierwszego spotkania w Biurze z doradcą zawodowym, poczułem pełne zaangażowanie z jego strony w pomoc znalezienia odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego w branży logistycznej. Dzięki uzyskanym informacjom mogłem dobrze się przygotować do odbycia dwumiesięcznego stażu w międzynarodowej firmie spedycyjnej, zakończonego podpisaniem umowy i rozpoczęciem pracy w dziale eksportu morskiego.” – wspomina Bartek, student II roku studiów magisterskich.

Nauka w MWSLiT to solidna inwestycja w przyszłość. Inwestycja przede wszystkim w wiedzę, która zapewni stabilne miejsce na rynku pracy. Przyjazna atmosfera, profesjonalizm w działaniu i duże uznanie ze strony firm branżowych sprawiają, że niemal 95% studentów MWSLiT już w czasie studiów rozpoczyna swoją karierę w branży logistycznej. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to gwarancja jakości i prestiżu, dzięki której studenci MWSLiT są rozpoznawalni na rynku pracy. O ich sukcesie zawodowym decyduje przede wszystkim wysoka jakość kształcenia potwierdzona dwoma dyplomami – polskim i francuskim, oraz prestiżowy certyfikat CILT będący przepustką do kariery w branży logistycznej. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku laboratoria inżynierii logistycznej stanowią solidne zaplecze do kształcenia przyszłych specjalistów.

Studia magisterskie, inwestycja w przyszłość

Czasy, w których matura gwarantowała stabilną, satysfakcjonującą pracę minęły już bezpowrotnie.

Studia wyższe dają większą szansę na znalezienie dobrej pracy. Konkurencja na rynku pracy z roku na rok jest coraz większa. Dlatego należy wybrać uczelnię, która swoją jakością i reputacją pomoże w osiągnięciu sukcesu – do takich uczelni należy Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu.
Tytuł magistra przed nazwiskiem to przede wszystkim prestiż, który w społeczeństwie cieszy się uznaniem. Wybierając studia II stopnia w MWSLiT studenci mają szansę pogłębić swoją wiedzę i rzetelnie przygotować się do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w branży Transport-Spedycja-Logistyka. Jedni kierują się zarobkami, a jeszcze inni możliwością rozwoju. Tytuł magistra znacznie zwiększa szanse zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że umiejętności i doświadczenie muszą być większe od konkurentów. W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy oraz kształtowaniu umiejętności zarówno miękkich jak i twardych studentów MWSLiT aktywnie wspiera Biuro Karier.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wprowadziła podejście biznesowe do logistyki na studiach II stopnia. W ofercie kształcenia przygotowane zostały trzy specjalności: Menedżer logistyki produkcji, Menedżer łańcuchów dostaw, Menedżer transportu. Zajęcia są przygotowane w taki sposób by studenci byli gotowi do podjęcia pracy zapewniającej wysokie zarobki. Dzięki tak wyjątkowemu programowi kształcenia absolwent studiów II stopnia może liczyć na możliwość ciągłego rozwoju, a także międzynarodową karierę. W obecnych czasach, jak wiemy, znajomość języków obcych jest podstawą na rynku pracy. Uczelnia wyszła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Student kończący uczelnię otrzyma dwa dyplomy: polski i francuski, dzięki czemu jest rozpoznawalny w środowisku międzynarodowym. Ponadto absolwenci otrzymują certyfikat CILT (The Chartered Institute of Logistics and Transport). Eksperci ds. logistyki są poszukiwani w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, firmach doradczych, spedycyjnych, transportowych. Dzięki jakości i reputacji Uczelni, absolwent MWSLiT jest rozpoznawalny w branży TSL – co gwarantuje znalezienie dobrej pracy.
Zasadniczym plusem studiów magisterskich na MWSLiT jest 3 semestralny system kształcenia. Dla przyszłych studentów łączących pracę ze studiowaniem jest to bardzo ważna informacja. Osoby pracujące, które chciałyby zdobyć wyższe kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom magistra z pewnością odnajdą się w MWSLiT.

Studia magisterskie to inwestycja w przyszłość. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci profesjonalistów, ludzi świadomych i gotowych do odkrywania nowych horyzontów - przyszłych menedżerów. Warto zastanowić się nad wyborem kierunku oraz uczelni, bo to właśnie ten wybór będzie decydował o Twojej karierze zawodowej.

Czytaj więcej o studiach II stopnia w MWSLiT na: www.mwsl.eu

Wiarygodna Szkoła

Miło nam poinformować, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany od 2005r przez Akademickie Centrum Informacyjne. Certyfikat ten potwierdza wysokie standardy nauczania, zarówno kształcenia merytorycznego, jak i praktycznego. Ocenie została poddana oferta edukacyjna Uczelni, kadra dydaktyczna, współpraca zagraniczna, perspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej. Wyróżnionych zostało 45 placówek niepublicznych w Polsce.
MWSLiT również jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała certyfikat Dobra uczelnia - Dobra praca, który jest potwierdzeniem rzetelnego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Wyróżnienie to przyznano naszej uczelni już 3 raz.
Certyfikat ten ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. Certyfikat ten otrzymały tylko 34 uczelnie w kraju. MWSLiT od wielu lat współpracuje z największymi firmami z branży TSL, dzięki czemu studenci już w trakcie trwania nauki mogą zdobyć tak cenne doświadczenie oraz wiedzę w praktyce.
Od 2010 roku projektowi Wiarygodna Szkoła towarzyszy konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych oraz niepublicznych. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz pierwszy została wyróżniona tym prestiżowym tytułem będący potwierdzeniem nowoczesnego i oryginalnego sposobu nauczania.
Uczelnie biorące udział w konkursie są oceniane na podstawie analizy wieloaspektowej ankiety. Każda ze szkół otrzymuje punkty w następujących kategoriach: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych, certyfikaty, pytanie otwarte. Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.


MWSLiT liderem wśród uczelni

12 czerwca 2013r. w Auli Leopoldina odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów dla uczelni wyższych uhonorowanych tytułem Uczelni Liderów 2013. Już po raz trzeci Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła szkoły wyższe, które dokładają wszelkich starań, aby kształcić studentów na najwyższym poziomie oraz zgodnie z kierunkami przyszłości. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a cały program certyfikacji odbywa się pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, posła Parlamentu Europejskiego.
W trakcie gali przedstawiciele uczelni z całej Polski odebrali przyznane przez Fundację certyfikaty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, w ramach której eksperci reprezentujący środowisko akademickie oceniali m.in. aktywność szkół wyższych w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakość edukacji praktycznej studentów oraz elastyczność uczelni wobec tendencji na rynku pracy. Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność zgłoszenia certyfikacyjnego. Kluczowym etapem akredytacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny.
W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”  komisja zdecydowała o przyznaniu w skali kraju 49 certyfikatów. Wyróżniono 7 publicznych uczelni akademickich, 14 państwowych wyższych szkół zawodowych, 25 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 3 niepubliczne uczelnie licencjackie. 25 spośród wyróżnionych certyfikatem uczelni otrzymało go już po raz trzeci.
MWSLiT jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała najwyższą liczbę punktów rankingowych otrzymując nagrodę specjalną PRIMUS. Ponadto, MWSLiT po raz trzeci udowodniła, że kształci absolwentów atrakcyjnych dla krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy, tym samym otrzymując CERTYFIKAT SREBRNY, potwierdzający konsekwencję działań w kierunku praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki. Akredytacja jest również wyróżnieniem podkreślającym innowacyjność oraz aktywną współpracę Uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym.


NOWOŚCI w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Nowy kierunek TRANSPORT
Studia magisterskie (3 SEMESTRY zamiast 4) - nowe specjalności


Branża TSL jest jedną z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stawia na zawody przyszłości, rzetelnie przekazując wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Transport to kolejny kierunek w MWSLiT, którego absolwenci mogą być pewni zainteresowania przez pracodawców, gdyż zgodnie z raportem opublikowanym w lutym 2013 roku przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) MWSLiT to uczelnia, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności, a także współpracując z biznesem umożliwia odbywanie praktyk w Polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstwach z branży TSL.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiej gospodarki od roku akademickiego 2013/2014 otwiera nowy kierunek studiów I stopnia – TRANSPORT - z możliwością wyboru jednej z trzech specjalności.
Spedycja i ubezpieczenia transportowe jest odpowiedzią na wyraźnie odczuwalny niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów z uwzględnieniem europejskich wymagań. Studenci, którzy wybiorą tą specjalizację będą posiadali kompetencje dla zawodu spedytor oraz wiedzę z zakresu ubezpieczeń transportowych.
Zarządzanie firmą transportową to kolejna specjalność, którą będzie można wybrać podczas studiów. Program nauczania został tak przygotowany, aby absolwent po zakończeniu nauki mógł zarządzać firmą transportową. Ponadto ukończenie tej specjalności, dzięki dostosowaniu programu kształcenia do wymagań procedury certyfikacji kompetencji zawodowych, będzie umożliwiało zwolnienie absolwentów z egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.
Organizacja Transportu specjalnego. Coraz więcej firm, aby poszerzyć zakres swoich usług poszukuje specjalistów, którzy będą posiadali wystarczającą wiedzę, aby organizować transport ładunków specjalnych w sposób optymalny i bezpieczny.
Kolejna nowość przygotowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014 to zarówno nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Logistyka oraz czas trwania nauki. Studia będą trwać 3 semestry, zamiast 4, co pozwoli absolwentom wykorzystać swoją wiedzę w pracy. Nowe specjalności będą powiązane z naukami o zarządzaniu oraz będą dotyczyły tzw. logistyki menedżerskiej.
Menedżer logistyki produkcji jest odpowiedzią na sygnały zgłaszane przez przedstawicieli biznesu, którzy poprzez inwestycje międzynarodowe poszukują wysokiej klasy menedżerów, od których oczekują nie tylko tradycyjnej wiedzy, ale również umiejętności związanych z zarządzaniem produkcją.
Menedżer łańcuchów dostaw. Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania przepływów logistycznych. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest dbanie o relacje z dostawcami, klientami oraz współpracownikami firmy. Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do tego, aby zatrudniać specjalistów w tej dziedzinie.
Menedżer transportu jest kolejną nową specjalnością na studiach II stopnia na kierunku Logistyka. Absolwent zapozna się z aspektami transportowymi na wszystkich poziomach – od strategicznego, poprzez taktyczny, aż po operacyjny. Będzie również posiadał wiedzę z zakresu zarządzania siecią transportową, a także zdolności ekonomicznej oceny procesów transportowych. Ze względu na postępującą globalizację, problematyka specjalności poszerzona jest o zagadnienia funkcjonowania europejskiego systemu sterowania ruchem pojazdów.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest uczelnią, która powstała 12 lat temu we współpracy z grupą francuskich szkół ESIDEC. Absolwenci po studiach otrzymują podwójny dyplom: polski i francuski. Wyróżnieniem dla uczelni jest również akredytacja programu nauczania przez jeden z najważniejszych instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu CILT(UK). Absolwenci otrzymują prestiżowy certyfikat CILT, ceniony na całym świecie. Inne atuty MWSLiT.
* według rankingu Perspektyw 2013, MWSLiT jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju,
* jedna z 7 na 340 niepublicznych uczelni w kraju, której w wyniku parametryzacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało pierwszą kategorię,
* według raportu międzynarodowej organizacji OECD, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci specjalistów,
* pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008,
* uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów oraz certyfikat „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku.

LOGISTYKA
● Studia licencjackie
Specjalność: Systemy Logistyczne
Specjalność: Logistyka produkcji
Specjalność: Logistyka zakupów
Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji

Studia inżynierskie
Specjalność: Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
Specjalność: Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Studia magisterskie 3 semestry (zamiast 4) – nowe specjalności
Specjalność: Menedżer logistyki produkcji
Specjalność: Menedżer łańcuchów dostaw
Specjalność: Menedżer transportu

TRANSPORT
● Studia licencjackie
Specjalność: Spedycja i ubezpieczenia transportowe
Specjalność: Zarządzanie firmą transportową
Specjalność: Organizacja transportu specjalnego

BUDOWNICTWO
● Studia inżynierskie
Specjalność: Budownictwo dróg i mostów ( komunikacyjne)
Specjalność: Drogi szynowe

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
● Studia inżynierskie
Specjalność: Planowanie infrastruktury transportowej
Specjalność: Planowanie przestrzenne

Twój TRANSPORT do kariery – MWSLiT!

Ostatnio na świecie obserwuje się intensywny rozwój branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Jeszcze niemal 12 lat temu terminem logistyka nie posługiwano się w nomenklaturze ministerialnej – uczelnie wyższe nie oferowały możliwości studiowania na takim kierunku. Obecnie w każdym zawodzie liczy się profesjonalizm, uwarunkowany dobrym zapleczem edukacyjnym w postaci specjalistycznych uczelni, które posiadają w swojej ofercie kierunek LOGISTYKA. Jego absolwenci mają szansę stać się wykwalifikowanymi fachowcami, poszukiwanymi przez przyszłych pracodawców.
Śledzenie zmian w obszarze TSL daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, co podnosi jakość nauczania na specjalistycznych uczelniach, takich jak Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Będąc uczelnią nastawioną na kształcenie najlepszych specjalistów w branży, wyróżniających się niezawodnością, elastycznością i efektywnością, na bieżąco dostosowuje ona swoją ofertę do zmieniających się realiów rynkowych. Stąd też nowość – kierunek TRANSPORT dający nowe możliwości.
Położenie geograficzne Polski ma istotne znaczenie komunikacyjne, ponieważ na terenie naszego kraju krzyżują się główne szlaki tranzytowe pomiędzy Wschodem a Zachodem, jak i również pomiędzy krajami śródziemnomorskimi a Europą Północną. Stąd też tak duże znaczenie ma wysoka jakość usług transportowych, a co za tym idzie – kształcenie odpowiedzialnych fachowców w tej dziedzinie.
Transport jest nieodzownym elementem rozwoju cywilizacji. Od stuleci ten dział gospodarki odpowiadający za przemieszczanie dóbr w przestrzeni odgrywał istotną rolę w kształtowaniu sytuacji społeczno-ekonomicznej na świecie. Ze względu na intensywny rozwój, a zarazem dużą konkurencyjność tego obszaru branży TSL wzrastają wymagania dotyczące wiedzy oraz umiejętności ludzi odpowiedzialnych za skuteczne zarządzanie procesami transportowymi.
Osobom, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z branżą TSL oraz zdobyć niezbędne uprawnienia, MWSLiT we Wrocławiu – międzynarodowa uczelnia, kształcąca profesjonalistów, co potwierdza raport OECD – wskazuje kierunek: studia licencjackie z trzema specjalnościami do wyboru: spedycja i ubezpieczenia transportowe, zarządzanie firmą transportową, organizacja transportu specjalnego.
Program studiów również na nowym kierunku TRANSPORT przygotowuje studentów do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Więcej informacji o kierunku i korzyściach wynikających ze studiowania w MWSLiT na stronie: www.mwsl.eu

MWSLiT we Wrocławiu - Uczelnia gwarantująca pracę w branży TSL!

Nie od dzisiaj wiadomo, że branża TSL jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta. Perspektywy są bardzo obiecujące, dlatego studenci już w czasie trwania studiów podejmują staże i praktyki.

Kluczem do kariery w logistyce jest specjalistyczne wykształcenie oraz praktyka, które dają możliwość zdobycia dobrej pracy. MWSLiT jako Uczelnia rzetelnie przygotowująca do wykonywanego zawodu zawsze dba o najwyższy standard kształcenia jak i możliwości odbywania praktyk oraz staży u najlepszych pracodawców.

Bogata oferta praktyk i staży zachęca do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Cykliczne Spotkania z Pracodawcami oraz wyjazdy studyjne dają szansę do bezpośredniego nawiązywania kontaktów z przedstawicielami największych firm. Duża ilość zajęć praktycznych w najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku laboratoriach inżynierii logistycznej, bogata oferta specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających są również wyrazem indywidualnego podejścia i wielu możliwości jakie Uczelnia daje studentom. Sukces na rynku pracy gwarantuje również posiadanie prestiżowego certyfikatu CILT, który absolwent MWSLiT uzyskuje wraz z dyplomem ukończenia studiów. Akredytacja CILT, jest dla Uczelni dużym wyróżnieniem, podkreśleniem biznesowego podejścia do logistyki. W 2012 roku we Wrocławiu powstał CILT(UK) – Polska, jedyny akredytowany ośrodek Instytutu w Europie Środkowo – Wschodniej.

Dzięki wysokim europejskim standardom nauczania oraz praktycznej stronie kształcenia 95% studentów po ukończeniu studiów znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL. Niemal każdy absolwent MWSLiT jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów – są to przede wszystkim: spedytor, planista, specjalista ds. dystrybucji czy logistyki, dyspozytor, specjalista ds. jakości. Absolwent MWSLiT opuszcza mury Uczelni wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane na rynku pracy, dzięki czemu jest on rzetelnie przygotowany do wykonywania zawodu inżyniera co docenił już niejeden pracodawca. Wszystko to dzięki programom w pełni spełniającym wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji potwierdzających jakość kształcenia zgodną z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. W raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) MWSLiT jest uczelnią, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności.

Zatrudnienie w sektorze logistyki jest atrakcyjne przede wszystkim pod względem finansowym. Raport Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) wykazał, że branża logistyczna znajduje się w czołówce najwyższych płac. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze logistycznym wynosi 4 500 PLN, a co czwarty respondent zarabia powyżej 7 600 PLN. W sektorze transportu towarów i osób co czwarty zatrudniony zarabia powyżej 5 100 PLN.

obrazek

Należy również wspomnieć, że sam Wrocław jako miasto jest atrakcyjnym miejscem. Niska stopa bezrobocia i ważna lokalizacja na mapie Europy mają tutaj główne znaczenie. Mając doskonałe połączenia z niemal wszystkimi europejskimi stolicami, niejedno przedsiębiorstwo inwestuje pieniądze w swój rozwój, tym samym zwiększając jego atrakcyjność wśród regionalnych rynków pracy.

To, że nauka w MWSLiT jest bardzo dobrą inwestycją w przyszłość potwierdza również fakt przyjęcia na studia inżynierskie grupy 46 osób z krajów Europy Wschodniej: Białoruś, Kazachstan, Ukraina oraz Rosja. Jest to kolejny dowód na to, że jakość nauczania i nacisk na praktyczną stronę kształcenia odgrywają również dużą role na rynku międzynarodowym. Wieloletnia współpraca z francuską grupą Uczelni ESIDEC w Metz gwarantuje otrzymanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów, a w czasie ich trwania możliwość uczestnictwa w wykładach zagranicznych gości oraz w wyjazdach stypendialnych do zagranicznych uczelni partnerskich.

O Uczelni

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje dwanaście lat. W 2001 roku uczelnia powstała we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz, od której czerpie potencjał dydaktyczny i naukowy opierający się na najlepszych światowych wzorcach. Utworzenie MWSLiT poparły dolnośląskie uczelnie ekonomiczne i techniczne.

Od początku priorytetem Uczelni był wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniający standardy europejskie. Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelne przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie studia wybrać – wybierz uczelnię stawiającą na zawody przyszłości. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce co potwierdza Ranking Perspektyw. Oferta edukacyjna MWSLiT to: studia I stopnia (inżynier oraz licencjat), studia II stopnia i studia podyplomowe. Obecnie istnieje możliwość studiowania na jednym z czterech kierunków.


Kierunki kształcenia w MWSLiT - czytaj więcej: www.mwsl.eu

JAKOŚĆ I REPUTACJA
 • Uczelnia posiadająca akredytację CILT (UK) – najważniejszej instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu
 • Według raportu międzynarodowej organizacji OECD nasza Uczelnia kształci specjalistów;
 • Najlepsza w Polsce specjalistyczna Uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2012;
 • Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
 • Jedna z 7 na 340 niepublicznych uczelni w kraju, której w wyniku parametryzacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 1 kategorię;
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
 • Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 r.;
 • Uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów;
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
 • Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy przedsiębiorstwami z branży TSL.

  MIĘDZYNARODOWOŚĆ
 • Ścisła 12-letnia współpraca z partnerem strategicznym – grupą szkół ESIDEC, jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków;
 • Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT;
 • Podwójny dyplom: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
 • Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
 • Studia również w języku angielskim;
 • Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
 • Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
 • Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
 • Wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych;
 • Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Logistiqua;
 • Uczelnia wydająca czasopismo naukowe z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 6;
 • Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, spedycji i logistyki.

  BIURO KARIER
 • Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
 • Koordynacja i organizacja płatnych staży i praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.

 • Rekrutacja

  Zapraszamy na stronę www: www.mwsl.eu/rejestracja/

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  Ranking Popularności Kierunków

  Oferty Wiosna 2014

  Oferty last minute dla studentów

  Jo An Beach

  Grecja / Kreta / Adelianos Kampos

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 164 zł

  więcej >>

  Jo An Beach

  Tigaki Beach

  Grecja / Kos

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 232 zł

  więcej >>

  Tigaki Beach

  Mitsis Galini

  Grecja

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 249 zł

  więcej >>

  Mitsis Galini

  Przedłużony weekend w Paryżu

   Temp. minimalna7°/Temp. maksymalna19°Dzień przyjazdu: czwartek, 17 kwietniaPrzedłużony weekend w ParyżuFrancja / Paryż

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 278 zł

  więcej >>

  Przedłużony weekend w Paryżu

  Wycieczki na każdą kieszeń

  Kuban And Aquapark

  Bułgaria / Burgas / Słoneczny Brzeg

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 130 zł

  więcej >>

  Kuban And Aquapark

  Pineda Palace

  Hiszpania / Costa Brava / Pineda de Mar

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 172 zł

  więcej >>

  Pineda Palace

  Bon Repos

  Chorwacja / Korcula

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 214 zł

  więcej >>

  Bon Repos

  Nimfa

  Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

  Dojazd:

  Wyżywienie:

  Cena od: 243 zł

  więcej >>

  Nimfa

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy