Studia Wrocław - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B - Transport we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
logo_ucz

51-168 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Sołtysowicka 19B zobacz na mapie>>

tel.: 71 324-68-42, fax.: 71 325-15-61

www: www.mwsl.eu

e-mail: uczelnia@msl.com.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Logistyka

Transport

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Logistyka

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Wystartowała kolejna edycja Olimpiady Logistycznej MWSLiT we Wrocławiu!

Rusza IV edycja Olimpiady Logistycznej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą TSL - Transport Spedycja Logistyka. Olimpiada wyłoni kandydatów z predyspozycjami do pracy w zawodzie logistyka.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu od 14 lat rzetelnie przygotowuje swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Największym atutem uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organizacja takich przedsięwzięć jak: targi pracy, wyjazdy studyjne do firm logistycznych, spotkania z pracodawcami. Oferta MWSLiT to: studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Wybierz świadomie uczelnię, która łączy zajęcia teoretyczne z praktyką i postaw na specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV edycji Olimpiady Logistycznej. Celem olimpiady jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. IV edycję Olimpiady Logistycznej wspierają firmy: ELEKTROLUX Poland Sp. z o.o., ROHLIG SUUS, oddział we Wrocławiu, LEONI Kabel Polska Sp. z o.o., FF FRACHT Sp. z o.o., CRUSAR. Patronat medialny objęły firmy: Nowoczesny Magazyn, Nowoczesny Magazyn Online, Infrastruktura Transportu, Logistyka a Jakość, Etransport.pl, Forumtransportu.pl, jazdaprawna.pl, trans.eu.

Konkurs składa się z trzech etapów następujących po sobie. Pierwsze dwa odbywają się online na specjalnie przygotowanej platformie, gdzie uczestnicy muszą zmierzyć się z testem. W pierwszym etapie poprawna odpowiedź jest tylko jedna, natomiast w drugim dobrych odpowiedzi może być już kilka. Pytania sprawdzą wiedzę z zakresu transportu, spedycji i logistyki – utrudnieniem będzie uciekający czas. Finaliści zostaną wyłonieni na podstawie poprawnych odpowiedzi, w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydujący będzie czas wykonania testu.

Finał Olimpiady zorganizowany będzie w murach MWSLiT we Wrocławiu. Uczestnikom zostanie przedstawiony problem logistyczny, który będą musieli rozwiązać uzasadniając swój wybór.

Zadanie finałowe jest skonstruowane w taki sposób, aby każdy uczestnik opierając się na własnej wiedzy mógł sobie z nim poradzić. Konkurencja wśród uczniów jest bardzo duża, a ich zaangażowanie i kreatywność robią ogromne wrażenie.

Atrakcyjne nagrody czekają!!!

Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT we Wrocławiu i wygraj II edycję Olimpiady Budowlanej!

Ruszyła II edycja Olimpiady Budowlanej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą.

Nie masz pomysłu jakie studia wybrać? Zastanawiasz się, jaki kierunek warto studiować? Postaw na zawód z przyszłością! Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu gwarantuje specjalistyczne przygotowanie do pracy. Uczelnia w swojej ofercie posiada studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Wybierz świadomie uczelnię, która gwarantuje doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu i ciesz się ze studiowania we Wrocławiu.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w II edycji Olimpiady Budowlanej. Celem olimpiady jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs składa się z trzech etapów następujących po sobie. Pierwsze dwa odbywają się online na specjalnie przygotowanej platformie, gdzie uczestnicy muszą zmierzyć się z testem. W pierwszym etapie poprawna odpowiedź jest tylko jedna, natomiast w drugim dobrych odpowiedzi może być już kilka. Pytania sprawdzą wiedzę z zakresu budownictwa – utrudnieniem będzie uciekający czas. Finaliści zostaną wyłonieni na podstawie ilości poprawnych odpowiedzi, w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydujący będzie czas wykonania testu.

Finał Olimpiady zorganizowany będzie w murach MWSLiT we Wrocławiu. Uczestnikom zostanie przedstawiony problem budowlany, który będą musieli rozwiązać uzasadniając swój wybór.

Zadanie finałowe jest skonstruowane w taki sposób, aby każdy z uczestników opierając się na własnej wiedzy mógł sobie z nim poradzić.

Atrakcyjne nagrody czekają!!!

II Edycję Olimpiady Budowlanej wspierają następujące firmy:
ALFA-DACH Sp. z o.o. , PB INTER- SYSTEM S.A ., SKANSKA S.A.

A patronami medialnymi są:
BUDNET.PL, BUDNEWS.TV, BUDNEWS.PL, E-BUDOWNICTWO.PL, BUDOWNICTWO.ORG, BUDOWA.ORG, BUDOWNICTWOPOLSKIE.PL, BUDOWNICTWOINŻYNIERYJNE.PL, NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE.PL

Uczelnia dająca możliwość to dobry wybór!

Czy stwarzanie możliwości studentom to obowiązek uczelni wyższych? To pytanie retoryczne, gdyż odpowiedź na nie zawsze powinna brzmieć: tak! Ale czy każda szkoła wyższa rzeczywiście daje taką możliwość? Uczelnią, która dba o rozwój studentów i daje ku temu możliwość jest Międzynarodowa Wyższa Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, kształcąca na studiach I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz II stopnia (studia magisterskie), na kierunkach Logistyka, Transport, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna.

MWSLiT we Wrocławiu to uczelnia, która aktywnie dba o wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. 95% studentów po ukończeniu studiów w MWSLiT we Wrocławiu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i w krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL - TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA, branży której zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu analizując potrzeby studentów utworzyła we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.

Grudniowe zajęcia w MWSLiT we Wrocławiu to nie tylko przygotowania świąteczne, ale również pasjonujące zajęcia z wykładowcami z Francji w ramach wspólnego programu nauczania z Universite de Lorraine: Joint Masters Studies in Engineering with English as the language of instruction. Są to intensywne treningi z zakresu logistyki. Studenci systematycznie zdobywać będą wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu.

Grudniowe wykłady nie są jedynymi tego typu zajęciami, w których uczestniczyć będą studenci MWSLiT we Wrocławiu na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych.

W ramach programu 40% zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzonych z wykładowcami z Universite de Lorraine, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji.

Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.

Od marca 2014 do listopada 2014 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu realizowała zamówienie publiczne, polegające na stworzeniu „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” będącego jednym z elementów projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Projekt opracowania Studium składał się z dwóch etapów, analitycznego i rekomendacyjnego. Podczas początkowych prac, specjaliści z MWSLiT zbierali dane pierwotne i wtórne, dotyczące opracowywanego obszaru (badania były realizowane za pomocą takich technik badawczych jak: analiza desk research, kwestionariusz ankiety oraz badania terenowe). Uzyskane informacje, zawierające m.in. dane demograficzne, inwestycyjne, społeczno-ekonomiczne, dotyczące stanu infrastruktury, potoków pasażerskich czy natężenia ruchu pojazdów posłużyły do opracowania analizy stanu obecnego systemu transportowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Ocenie podlegała m.in. sieć połączeń komunikacji zbiorowej (zarówno autobusowej jak i kolejowej) czy stan infrastruktury drogowej i kolejowej.

W drugim etapie, na podstawie wyników prac badawczych oraz danych prognostycznych, sformułowano zalecenia dla zamawiającego, mające na celu usprawnić działanie systemu transportowego oraz zwiększyć atrakcyjność transportu zbiorowego. Zalecenia zawierały m.in. informacje o możliwościach finansowania modernizacji infrastruktury transportowej (zarówno taboru jak i infrastruktury drogowej) w nowej perspektywie UE i wskazywały miejsca dla potencjalnych nowych inwestycji (np. nowy most na Warcie, czy budowa łączników drogowych).

Wyniki prac specjalistów były poddane weryfikacji podczas konsultacji społecznych, na których zarówno przedstawiciele samorządów jak i organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy mogli zgłaszać wątpliwości, opinie i nowe pomysły.

Projekt został pomyślnie zakończony z końcem listopada 2014. Zdobyte referencje po raz kolejny udowadniają, że MWSLiT jest wiarygodnym i rzetelnym wykonawcą, który gwarantuje wysoką jakość wykonanej pracy.

Studiuj w MWSLiT!

obrazek

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu We Wrocławiu istnieje już 14 lat. Priorytetem Uczelni zawsze był i jest wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. Owocuje to tym, że absolwent MWSLiT jest rozpoznawalny na rynku pracy. 95% studentów po ukończeniu studiów znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach z branży TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA.

Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelnie przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Nowością, w tym roku są uruchomione studia dualne jak również wspólne studia z Uniwersytetem Lotaryńskim. Czytaj więcej

Kolejny Rok Akademicki tuż, tuż! Masz nadal wątpliwości jaką Uczelnię wybrać?

SPRAWDŹ SWÓJ POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ! Postaw na MWSLiT! REKRUTACJA trwa!

Decyzja o kontynuowaniu nauki to odpowiedni moment na refleksje nad swoim dalszym rozwojem. To również czas wyboru odpowiedniej Uczelni. Decyzja ta bowiem wpłynie nie tylko na rozwój Twojej kariery zawodowej, ale także na inne obszary Twojego życia. Jest wiele czynników, które sprawiają trudności w wyborze kierunku studiów. Między innymi wielką niewiadomą jest rynek pracy ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na pracowników określonych zawodów.
Istnieją jednak zawody, które pomimo zmian gwarantują zatrudnienie.

Na takich kierunkach, gwarantujących najlepsza pracę, kształci istniejąca już 14 lat Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Uczelnia aktywnie dba o wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. Według rankingu Perspektywy 2013 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jest najlepszą w Polsce specjalistyczną Uczelnią logistyczną. 95% studentów po ukończeniu studiów w MWSLiT znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i w krajowych przedsiębiorstwach z branży TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży wciąż wzrasta.

Uczelnia stale analizuje potrzeby studentów, wychodząc im naprzeciw z wieloma inicjatywami, pozwalającymi zdobyć doświadczenie w znaczących na rynku firmach z branży TSL m.in. takich jak: CCC, Panalpina, FF Fracht, Rohlig Suus, Crusar, Leoni Kabel itp. MWSLiT jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku uruchomiła STUDIA DUALNE, których założeniem jest WYNAGRODZENIE za staż dla 30 najlepszych studentów, które w pełni pokryje wysokość czesnego. Staże rozpoczną się na II roku studiów i będą trwać przez cały okres nauki. Zajęcia akademickie odbywać się będą trzy dni w tygodniu, a praktyczne staże dwa dni. Studia dualne to możliwość odbycia praktyki już w trakcie trwania studiów i zdobycie tak cenionego przez pracodawcę doświadczenia.

Wybór Uczelni – kierunku kształcenia to kluczowy moment w życiu każdego człowieka. Zadbaj rozsądnie o swoją przyszłość! Zapraszamy do MWSLiT we Wrocławiu!

UCZELNIA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje trzynaście lat. W 2001 roku uczelnia powstała we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz, od której czerpała potencjał dydaktyczny i naukowy opierający się na najlepszych światowych wzorcach.

Od początku priorytetem Uczelni był wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniający standardy europejskie. Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelne przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie studia wybrać – wybierz uczelnię stawiającą na zawody przyszłości. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce co potwierdza Ranking Perspektyw. Oferta edukacyjna MWSLiT to: studia I stopnia (inżynier oraz licencjat), studia II stopnia i studia podyplomowe. Obecnie istnieje możliwość studiowania na jednym z czterech kierunków.

Kierunki kształcenia w MWSLiT - czytaj więcej: www.mwsl.eu

obrazek

obrazek

LOGISTYKA

Logistyk – zawodem przyszłości! Według ankiety Newsweeka przeprowadzonej wśród polskich pracodawców, na pierwszym miejscu zawodów, na które będzie w przyszłości największe zapotrzebowanie, znalazł się INŻYNIER LOGISTYK.

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów):
Studia zawodowe, ekonomiczne. Kierowane głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności.

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Logistyka produkcji
• Logistyka zakupów
• Logistyka handlu i dystrybucji
• Systemy logistyczne


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNEStudia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)

Według najnowszych prognoz na świecie odnotowuje się deficyt inżynierów w kluczowych dla gospodarki gałęziach. Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja w przyszłość.

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
• Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNEStudia II stopnia magisterskie (3 semestry)
Formułując koncepcję kształcenia na studia II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów. Z tego też względu w programach nauczania dominują przedmioty powiązane z naukami o zarządzaniu oraz dotyczące tzw. logistyki menedżerskiej. W przypadku studiów II stopnia wprowadzono podejście biznesowe do logistyki, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu przez CILT(UK)(The Chartered Institute of Logistics and Transport).

Program studiów II stopnia dostosowany jest także do potrzeb absolwentów innych kierunków studiów niż logistyka.

Specjalności do wyboru:
• Menedżer logistyki produkcji
• Menedżer łańcucha dostaw
• Menedżer transportu
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Logistyka procesów ratowniczych
• Logistyka służb mundurowych


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Studia II stopnia magisterskie (4 semestry)

Nowość w ofercie!
JOINT MSc IN ENGINEERING – Graduates receive - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-magisterskie/opis-kierunku

TRANSPORT

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
Studia zawodowe, ekonomiczne
. Kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności. 
Zdobądź uprawnienia! Bądź szefem! Kieruj mądrze!

Nowość w ofercie!
STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE - http://mwsl.eu/dla-kandydatow/studia-dualne

Specjalności do wyboru:
• Spedycja i ubezpieczenia transportowe
• Zarządzanie firmą transportową
• Organizacja transportu specjalnego


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

BUDOWNICTWO

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
Studia techniczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja.

Specjalności do wyboru:
• Budownictwo dróg i mostów
• Drogi szynowe

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
Studia inżynierskie na tym kierunku gwarantują przygotowanie do prowadzenia polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych.

Specjalności do wyboru:
• Planowanie przestrzenne
• Planowanie infrastruktury transportowej


Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

O UCZELNI

JAKOŚĆ I REPUTACJA
• Uczelnia posiadająca akredytację CILT (UK) – najważniejszej instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu
• Według raportu międzynarodowej organizacji OECD nasza Uczelnia kształci specjalistów;
• Najlepsza w Polsce specjalistyczna Uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2013;
• Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
• Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
• Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;
• Uczelnia posiada najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane;
• Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 r.;
• Uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów;
• Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
• Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
• Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ
• Ścisła 13-letnia współpraca z uczelniami z Francji w Metz;
• Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT;
• Podwójny dyplom: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
• Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
• Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
• Studia również w języku angielskim;
• Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
• Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
• Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
• Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
• Wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych;
• Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Logistiqua oraz Koło Budowlane MWSLiT;
• Uczelnia wydająca czasopismo naukowe z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 7;
• Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, spedycji i logistyki.

BIURO KARIER
• Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
• Koordynacja i organizacja płatnych staży i praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.

POPRAWKA Z MATEMATYKI? TO NIE PROBLEM!

Maturzysto! Jeżeli królowa nauk "MATEMATYKA" pokonała Cię w pierwszej próbie nie rezygnuj! Matura z matematyki wcale nie musi być skomplikowana ani trudna. Należy stawić czoła trudnościom i wygrać przy wsparciu gotowych do pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego MWSLiT we Wrocławiu po raz kolejny organizuje kursy przygotowujące do poprawki z matematyki. Wykwalifikowana kadra akademicka poprowadzi zajęcia gwarantujące rzetelne przygotowanie do egzaminu. Zajęcia w 15-osobowych grupach będą trwać 5 dni, w siedzibie Uczelni. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma darmowy zestaw materiałów dydaktycznych. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki otwiera nowe możliwości dalszego rozwoju.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! SPRAWDŹ, NIE ZWLEKAJ!

obrazek

DYPLOM REPUBLIKI FRANCJI DO ZDOBYCIA WE WROCŁAWIU!

obrazek


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim oferuje studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.

Od roku akademickiego 2014/2015 studenci MWSLiT będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki na Uczelni gwarantującej dwa dyplomy: polski oraz prestiżowy dyplom republiki Francji. Dodatkowo najlepszych 10 studentów po uzyskaniu tytułu magistra otrzyma możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich we Francji.

MWSLiT oferuje studentom szeroki wachlarz kierunków oraz specjalności do wyboru. Zamysł prowadzenia studiów w języku angielskim - JOINT MSc IN ENGINEERING to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na rangę języka angielskiego w obszarze zawodowym TSL. Partnerem, z którym Uczelnia podjęła współpracę przy oferowanych studiach jest Uniwersytet Lotaryński kształcący ponad 50 tyś. studentów, specjalizujący się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych.

Oferta edukacyjna obejmuje studia stacjonarne II stopnia, na kierunku Logistyka, specjalność Inżynieria systemów przemysłowych.

Student na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych będzie się kształcił 4 semestry, na specjalistę w zakresie optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające działania w zakresie nadzorowania, kontroli jakości oraz optymalizacji produkcji.

Program studiów zakłada realizację przedmiotów w języku angielskim, który pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu. Program studiów został dostosowany do standardów kształcenia na Uniwersytecie Lotaryńskim.

Ponadto 40% zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzonych przez wykładowców francuskich, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji.

Podsumowując, absolwent studiów JOINT MSc IN ENGINEERING:

Uzyska dwa dyplomy – polski oraz dyplom Republiki Francji,
• Najlepszych 10 studentów będzie miało możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich we Francji na Université de Lorraine,
• Absolwent studiów drugiego stopnia
na kierunku Logistyka posiądzie usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w szczególności związaną z inicjowaniem, planowaniem, organizowaniem, realizowaniem, kontrolowaniem, analizowaniem i oceną procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, wdrażaniem systemowych, innowacyjnych rozwiązań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Studia JOINT MSc IN ENGINEERING są nową perspektywą zawodową dla wchodzących na rynek pracy specjalistów, stawiających na cenione przez pracodawców wykształcenie oraz znajomość języka zawodowego!

MWSLiT – pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku!Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od 13 lat swojego istnienia daje studentom możliwość wyboru kierunku i specjalności ukierunkowanych na branżę TSL. Doskonała i wykwalifikowana kadra z Polski jak i zagranicy kształci młodych ludzi na specjalistyczne stanowiska, przekazując im wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Branża TSL, w której kształceniu specjalizuje się MSWLiT, przygotowuje studentów do zawodów w najprężniej rozwijających się obszarach gospodarki. Zapotrzebowanie na pracowników wciąż rośnie!

Absolwent MWSLiT nie zadaje sobie pytań. Czy wybrać kolejne studia aby znaleźć pracę? Czy wybór mojego kierunku był odpowiedni? NIE! Absolwent MWSLiT kończąc Uczelnię nie ma wątpliwości, ze postąpił odpowiednio, gdyż jest pożądanym specjalistą na rynku pracy.

Zmieniające się wciąż trendy, oczekiwania pracodawców, konkurencja wśród potencjalnych pracowników oraz coraz większe wymagania przy zatrudnieniu powodują, że student już podczas kształcenia musi myśleć o zdobyciu w tym czasie jak największego doświadczenia.

Jak wiadomo, kluczem do sukcesu jest nie tylko wykształcenie, ale i bogate doświadczenie. Dlatego MWSLiT, jako Uczelnia stawiająca za priorytet dobro swoich studentów, jako pierwsza na Dolnym Śląsku wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, uruchamiając STUDIA DUALNE. Co to takiego studia dualne?

STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE


W zintegrowanym systemie studiów dualnych student przez trzy dni będzie uczęszczał na zajęcia akademickie (pn. – śr.), a dwa dni poświęci na praktykę lub staż u największych specjalistów w branży TSL (czw. – pt.) Uwaga! Praktyki lub staże są PŁATNE, a miesięczne wynagrodzenie nie będzie niższe niż wysokość czesnego!

Dotychczas studia stacjonarne mogły powodować różnego rodzaju trudności w zdobyciu doświadczenia, ze względu na naukę od poniedziałku do piątku. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawców specjalistami. Wystarczy wybrać MWSLiT.

Studia dualne otwiera jeszcze szerzej drogę do zawodów przyszłości!
NIE ZWLEKAJ TWOJA DROGA DO SUKCESU TO STUDIA DUALNE
PAMIĘTAJ, ŻE SUKCES NA RYNKU PRACY TO: WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE

Zapraszamy do studiowania na kierunku BUDOWNICTWO w MWSLiT we Wrocławiu

Wybór kierunku studiów, a zatem naszej przyszłości, jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Ludzie młodzi, rozpoczynający studia zaraz po maturze, dokonując wyboru kierują się najczęściej zainteresowaniami, wrodzonymi zdolnościami, jak i pasją. Ważna jest również lokalizacja uczelni oraz dobry pakiet socjalny. Warto zwrócić uwagę na to, że współcześni studenci to nie tylko młodzi ludzie, rozpoczynający samodzielne życie, ale również są to osoby, pracujące kilka lub kilkanaście lat w danym sektorze gospodarczym, chcące podwyższyć swoje kwalifikacje bądź przebranżowić się, by zdobyć nową, atrakcyjną pracę lub zwiększyć możliwość awansu społecznego.

Misją Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest kształcenie wysoko ocenianych przez rynek specjalistów z obszaru logistyki i dziedzin jej pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Uczelnia dąży do tego, aby kształtowane umiejętności i kompetencje absolwentów, były stosowne do wymogów rynku pracy i pozwalały utrzymywać przez cały okres życia zawodowego, otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia wspiera powstawanie interdyscyplinarnych i kreatywnych zespołów badawczych, aktywnie działających na rzecz rozwoju nauki polskiej. Dzięki współpracy MWSLiT z Uczelniami zagranicznymi powstał Polsko-Ukraiński Instytut Badawczy, a od października 2014 zostaną uruchomione we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim studia II stopnia na kierunku Logistyka w języku angielskim.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to uczelnia, która kształci specjalistów z logistyki, transportu, spedycji, ale również od października 2012 roku z budownictwa z możliwością wyboru jednej z dwóch specjalności: Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe. W swoim programie nauczania MWSLiT kładzie szczególny nacisk na przedmioty techniczne oraz specjalistyczne, co pozwala z ciągu niespełna 4 lat (siedem semestrów) zdobyć bardzo pożądany zawód. Kierunek budownictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w branży na wykształconych ludzi, umiejących kształtować sieć transportową i komunikacyjną naszego kraju: budować autostrady, drogi krajowe oraz drogi szynowe.

Rozwój oferty dydaktycznej MWSLiT był podyktowany aktualnymi trendami rozwojowymi województwa dolnośląskiego oraz analizą rynku pracy, inwestycji oraz nakładów dofinansowania poszczególnych sektorów gospodarki z funduszy unijnych. Budownictwo to wciąż prężnie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki programom promocyjnym realizowanym w Polsce i za granicą, staje się coraz atrakcyjniejszy. Impulsem do rozwoju są coraz większe możliwości inwestycyjne w kraju i za granicą oraz, a być może przede wszystkim, wzrastające zarobki w tej branży. Wybór takich specjalności kształcenia jak - Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe – umożliwiają zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ramach kierunku budownictwo kształceni są inżynierowie na dwóch specjalnościach: Budownictwo dróg i mostów oraz Drogi szynowe. Absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki, konstrukcji stalowych, konstrukcji betonowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie.

Absolwenci legitymują się kwalifikacjami ogólnymi i inżynierskimi, niezbędnymi do projektowania nieskomplikowanych kubaturowych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, stosując i wykorzystując nowoczesne oprogramowania, narzędzia, technologie i materiały. Nabyta w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają realizację zadań, obejmujących opracowywanie konstrukcji inżynierskich, kierowanie budową i robotami budowlanymi oraz prowadzenie działalności wykonawczej w zakresie remontów, użytkowania obiektów budowlanych. Oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego absolwenci kierunku budownictwo będą przygotowani do wykonywania dokumentacji projektowych oraz nadzorowania realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury transportu.

Niezwykle ważnym współcześnie procesem unifikacji nauczania w Europie jest Proces Boloński. Efekty kształcenia na kierunku budownictwo są zgodne nie tylko z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi, ale również są wzorowane na standardach międzynarodowych. Obejmują, zatem ustalenia i postulaty zawarte w następujących organizacjach i projektach:
• ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA),
• JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education),
• IEA (International Engineering Alliance, Hanrahan),
• EUR-ACE (European Accredited Engineer Project, Crawley).

Jednocześnie, efekty kształcenia dla kierunku budownictwo uwzględniają również priorytety i założenia zdefiniowane przez FEANI (European Federation of National Engineering Associations). Gwarantują, zatem nabycie przez studentów uniwersalnych, zgodnych z wymogami międzynarodowymi umiejętności inżynieryjnych, wiedzy teoretycznej i kompetencji społecznych, niezbędnych do dalszego procesu kształcenia lub wykonywania praktyki zawodowej.

Absolwenci kierunku budownictwo mogą potencjalnie znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:
• biurach konstrukcyjno-projektowych, firmach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
• zarządach dróg, ulic i mostów,
• miejskich zakładach dróg i komunikacji,
• miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
• obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
• zakładach infrastruktury kolejowej,
• oddziałach inwestycji PKP PLK S.A.,
• przedsiębiorstwach robót kolejowych i inżynieryjnych.

Ilość już rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych projektów z pewnością dadzą zatrudnienie i nowe możliwości absolwentom budownictwa. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest z pewnością niezmiennie od kilku lat utrzymująca się, a wręcz wzrastająca ilość rozpoczynanych inwestycji. Ponadto, strategicznym i kluczowym punktem w rozwoju polskiego transportu kolejowego może być również zakup w sierpniu tego roku przez PKP Intercity dwudziestu pociągów Pendolino. Jest to kolejna ogromna inwestycja, która przyczyni się nie tylko do wzrostu komfortu podróży pasażerów, ale również da impuls do zmian, modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

Współcześnie, szansą na dynamiczne zmiany sieci komunikacyjnej w Polsce jest możliwość pozyskania Funduszy Unijnych na rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz dróg kołowych i szynowych. W latach 2014-2020 na działania w zakresie wsparcia rozwoju dróg zostanie przekazanych około 60 mld zł, a w zakresie modernizacji dróg szynowych około 40 mld zł. Niezwykle ważnym i strategicznym punktem zwrotnym w zakresie przemian kolei w Polsce jest możliwość pozyskania funduszy z projektów unijnych, które potencjalnie mogą stanowić źródło finansowania dla inwestycji w zakresie budowy dróg i linii kolejowych łączących Polskę z krajami nadbałtyckimi - Via Baltica i Rail Baltica.
Utworzenie nowych alternatywnych dla dróg kołowych szlaków komunikacyjnych, może przyczynić się do zmian korytarzy transportowych w skali regionalnej i europejskiej, co w przyszłości przyczyni się do napływu nowych inwestorów i rozwoju inwestycji w Polsce.

Wszystkie te inwestycje świadczą o intensywnym rozwoju tego sektora gospodarczego. Rozwój i modernizacja sieci komunikacyjnej: autostrad, dróg krajowych i lokalnych oraz dróg szynowych, jak i planowane nowe projekty mogą przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy. Wzrośnie, zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych praktyków z zakresu budownictwa drogowego i szynowego.

Platforma Logistics Cloud (logistyczna chmura danych) zaczyna zdobywać rynekProjekt LOGICAL wkracza w kolejną fazę. Po pomyślnym zakończeniu fazy testowej, rozpoczęto uruchomienie i integrację innych usług oprogramowania logistycznego w ramach istniejącej platformy Logistics Cloud.

W ciągu ostatnich kilku tygodni faza testowa dotycząca głównych możliwości platformy Logistics Cloud (logistycznej chmury danych) została pomyślnie zakończona. Oprócz technicznego testowania funkcjonalności poziomu infrastruktury (funkcjonalność zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej), odbył się również test integracji usług oprogramowania. Tak więc, to co było wcześniej niewykonalne stało się faktem. W nadchodzących miesiącach dostawcy oprogramowania logistycznego mogą łatwo wdrożyć swoje usługi w zakresie oprogramowania do Logistics Cloud i tym samym wyposażyć w oprogramowanie Logictics Cloud wiele przedsiębiorstw logistycznych.

Obecnie zarejestrowanych jest około 200 firm, które przechowują informacje o swoich usługach, lokalizacjach i zasobach. Dotyczy to zarówno firm logistycznych, jak również doświadczonych operatorów logistycznych i dostawców logistycznych. Najbardziej pożądana na rynku usług jest funkcjonalność przechowywania pliku w chmurze oraz rynek usług logistycznych. Od czerwca 2014 r. do końca 2014 r., odbywa się faza wprowadzenia na rynek LOGICAL Logistics Cloud, dlatego operacja handlowa może rozpocząć się w styczniu 2015 roku. Partnerami projektu są osoby kontaktowe w poszczególnych krajach i organizatorzy regionalnych działań marketingowych.

Konferencja końcowa projektu LOGICAL odbędzie się 18 września 2014 r., w Lipsku (Niemcy) podczas "9th Central Germany Logistics Forum." Partnerzy projektu pochodzący z sześciu uczestniczących regionów przedstawią sprawozdanie na temat wyników projektu. Znaczące możliwości i aplikacje, które mogą być stosowane w Logistics Cloud będą wyświetlane jako część prezentacji. Następnie w pracowni komputerowej na Uniwersytecie w Lipsku odbędą się warsztaty na temat korzystania z Logistics Cloud, na których mile widziani są wszyscy zainteresowani połączeniem nauki z biznesem.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2013 2012 2011 2010 2009 2008

43.9Kryminologia - Uniwersytet Gdański

30.74Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

30.43Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

25.57Kierunek Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

25.52Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

Aktualności
Somatyczne doświadczenie XX wieku

Somatyczne doświadczenie XX wieku

W maju we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska, dwudniowa konferencja zatytułowana „Somatyczne doświadczenie XX wieku”. To naukowe spotkanie określa kilka słów kluczowych, m.in.: somatyka, gender, zmysły. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”. ...

czytaj więcej >>

Konferencja o wykluczeniu na Uniwersytecie Wrocławskim

Konferencja o wykluczeniu na Uniwersytecie Wrocławskim

W połowie maja na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się ogólnopolska, otwarta konferencja dotycząca wykluczenia społecznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizują je KISS UWr wraz z PTS.

czytaj więcej >>

II Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej

II Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej

Pod koniec kwietnia we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja „Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej”. Będzie to druga emisja tego studenckiego wydarzenia. Jego główne założenia określają dwa kluczowe słowa: ewolucja i psychologia. Spotkanie ma charakter otwarty, ...

czytaj więcej >>

Bezpłatne Targi Kariera IT we Wrocławiu!

Bezpłatne Targi Kariera IT we Wrocławiu!

Na początku marca tego roku we Wrocławiu odbyło się wydarzenie „ Kariera IT”. Miało ono charakter otwarty. To bezpłatne spotkanie skierowane było do osób, które są związane z branżą IT w województwie.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy