Studia Wrocław - Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 - Ochrona Środowiska we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
logo_ucz

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9 zobacz na mapie>>

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania), fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

www: www.dsw.edu.pl

e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl, dzial.nauczania@dsw.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

PSYCHOLOGIA STOSOWANA - NOWOŚĆ

SZTUKI NOWOCZESNE − Design Now! - w przygotowaniu

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KULTUROZNAWSTWO

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Wydział Zamiejscowy DSW w Rawiczu - w przygotowaniu

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Warto wiedzieć

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013).

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Posiadamy uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy
 • Co nas wyróżnia?

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (16 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych
 • Międzynarodowy charakter studiów

  DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

  Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:
  – pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)
 • studia semestralne w języku angielskim:
  – Education and Contemporary Culture
  – Security Studies: National and International Dimension
  – Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
 • Rekrutacja

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

  Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

  Wymagane czynności

  Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:

  1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

  2. wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia,

  3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK)

  4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,

  5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  Studia I. stopnia:

  a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
  b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  c) kserokopia dowodu osobistego,
  d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
  *oryginały dokumentów do wglądu

  Studia II. stopnia:

  a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
  b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
  d) kserokopia dowodu osobistego,
  e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
  *oryginały dokumentów do wglądu

  6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

  7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

  Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  Uwagi techniczne:

  Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
  Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.


  * W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

  Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

  Opłaty za studia 2013/2014

  Szczegółowe informacje na temat opłat za studia można znaleźć na stronie internetowej: www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oplaty/oplaty-za-studia/

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2014 2013 2012 2011 2010 2009

  48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  więcej

  Aktualności
  Wykłady światowej sławy glacjologa na Uniwersytecie Wrocławskim

  Wykłady światowej sławy glacjologa na Uniwersytecie Wrocławskim

  Od 17 czerwca przez trzy dni na Uniwersytecie Wrocławskim odbywać się będzie cykl wykładów „Wybrane problemy współczesnej glacjologii” jednego z najlepszych na świecie glacjologów, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie w Santa Cruz. Jest on absolwentem UWr. Kolejne ...

  czytaj więcej >>

  Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni

  Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni

  Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego już po raz siódmy organizuje „Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni - International Workshop on Surface Physics (IWSP)”. Jest to cykl kameralnych konferencji o charakterze naukowym. Tematyka spotkań dotyczyć ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Wrocławski czwarty w Polsce

  Uniwersytet Wrocławski czwarty w Polsce

  Uniwersytet Wrocławski może pochwalić się czwartą pozycją na liście najlepszych uniwersytetów w Polsce. Wśród ogólnej klasyfikacji publicznych uczelni wyższych uplasował się na siódmym miejscu. Ranking te został przygotowany już po raz szesnasty przez Fundację Edukacyjną ...

  czytaj więcej >>

   Absolwenci uczelni wyższych spotykają się na UE we Wrocławiu

  Absolwenci uczelni wyższych spotykają się na UE we Wrocławiu

  Już w najbliższy weekend na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu organizowany będzie Weekend Absolwenta 2015. To dwudniowe wydarzenie skierowane jest do każdego kto ukończył dowolny stopień studiów, na dowolnej uczelni.

  czytaj więcej >>

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy