Studia Wrocław - Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 - Ochrona Środowiska we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
logo_ucz

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9 zobacz na mapie>>

tel.: 71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja) , fax.: 71 358 27 14 (rektorat)

www: www.dsw.edu.pl

e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl, rekrutacja@dsw.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA - ASYSTENT OSÓB STARSZYCH

MEDIA KREATYWNE - GAME DESIGN, ANIMACJA, EFEKTY CYFROWE (w przygotowaniu)

OCHRONA ŚRODOWISKA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA (KŁODZKO)

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

PSYCHOLOGIA STOSOWANA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SZTUKI NOWOCZESNE − Design Now!

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PEDAGOGIKA (KŁODZKO)

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

PSYCHOLOGIA STOSOWANA

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Ranking Perspektywy 2015: Dolnośląska Szkoła Wyższa najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w 16. rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2015" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 11 miejsce.

Ranking Perspektywy 2015

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie jedenasta w kraju!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Osiemnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Dlaczego warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Jesteśmy najlepszą niepubliczną Uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku – od wielu lat w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajmujemy pierwsze miejsce w regionie (m.in. Perspektywy 2013r, 2014r, 2015r.). Założycielem DSW jest wiarygodne i szczycące się bogatą tradycją Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Gwarantujemy najlepsze programy kształcenia na prowadzonych kierunkach – nasze programy studiów zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 (kierunki: pedagogika – I miejsce w rankingu nagrodzonych oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i 2013 (kierunek: pedagogika specjalna).

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu – oferujemy studia I, II i III stopnia w jednej uczelni. Najlepszym studentom, dzięki posiadaniu uprawnień akademickich do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiamy realizację kariery naukowej.

Podwyższamy standardy kształcenia oraz rozwijamy działalność badawczo-naukową, na którą pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną w ramach, której oferujemy studia:
• I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gerontologia społeczna – asystent osób starszych, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana, sztuki nowoczesne – Design Now!, stosunki międzynarodowe;
• I stopnia (inżynierskie) na kierunkach geodezja i kartografia oraz ochrona środowiska;
• II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna;
• III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz program doktorski na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa;
studia podyplomowe z ponad 50 obszarów;
w języku angielskim - studia I stopnia: 3D animation&visual effects in media, cultural animation and museum studies. seciurity studies non-military challenges in the 21st century; studia II stopnia: education and contemporary culture;
oraz specjalistyczne kursy i szkolenia;

Inwestujemy w jakość kształcenia i komfortowe warunki studiowania – co potwierdza fakt, że 9-ciu na 10-ciu studentów pozytywnie ocenia kadrę naukowo-dydaktyczną i prowadzenie zajęć w DSW. Naszym studentom zapewniamy:

autorskie i nowoczesne programy kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy;
własne materiały dydaktyczne: publikacje, skrypty i filmy edukacyjne;
obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego u renomowanych pracodawców;
możliwość indywidualnej organizacji studiów;
nowoczesną bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
- nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi),
- centrum konferencyjne z aulą dla 300 osób,
- 14 pracowni komputerowych,
- 163 sale dydaktyczne;
multimedialną bibliotekę, oferującą: ponad 90 tys. woluminów, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO,
• zdalnego zamawiania książek, elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia oraz przedłużania terminów zwrotów książek, otwarty dostęp do księgozbioru, czytelnia oraz pokoje do cichej nauki, zbiory drukowane i elektroniczne;
profesjonalne pracownie: studio telewizyjne, laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym, pracownie fotograficzne;
specjalistyczny sprzęt (niwelatory na statywach, drogomierze, drony itp.);
WIFI dla studentów;
punkty ksero;
punkty gastronomiczne;
pokój dla rodziców z małym dzieckiem;
bezpłatne parkingi samochodowe i rowerowe dla studentów;
od pierwszego roku studiów autorski program tutoringu akademickiego, który uruchomiliśmy, aby studenci czuli się komfortowo i od pierwszych dni czerpali ze wszystkich możliwości rozwoju i wsparcia, które Uczelnia ma im do zaoferowania;

Wspieramy najlepszych studentów i pomagamy w razie zaistnienia trudnej sytuacji - rocznie około 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW. Naszym studentom zapewniamy:
• stypendia: socjalne,
• specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie),
• zapomogi,
• stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe,
• stypendia dla doktorantów.

Gwarantujemy stałe warunki studiowania – kandydaci, podejmujący studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w momencie podpisywania umowy znają:
• wysokość czesnego przez cały okres studiów,
• wszystkie opłaty za studiowanie (nie ma ukrytych kosztów),
• przysługujące im zniżki, ulgi i promocje (aktualnie obowiązujące: www.dsw.edu.pl/opłaty)
Do wniosków studentów zawsze podchodzimy indywidualnie – co sprawia, że studenci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Rocznie ponad 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.

Wspieramy, wzbogacamy i uatrakcyjniamy studiowanie w DSW - studentów i absolwentów zapraszamy do kontaktu z następującymi jednostkami uczelnianymi:
• Biuro Karier
• Centrum Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
• Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej.
• Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
• Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
• Dolnośląska Akademia Ratownictwa.
• Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
• Samorząd  Studencki.
• Samorząd Doktorantów
• Koła naukowe i koła zainteresowań
• Stowarzyszenie Absolwentów
• Studium Wychowania Fizycznego
• Akademicki Związek Sportowy
• Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
• Centrum Studiów Zaawansowanych
• Wydawnictwo Naukowe
• Biuro Rekrutacji i Komunikacji Marketingowej
• Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych.

Dbamy o jakość - posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej.

Co wyróżnia Dolnośląską Szkołę Wyższą?

Zatrudniamy ekspertów i praktyków – kadrę naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzy ponad 200-stu naukowców i dydaktyków, którzy:

są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, co potwierdza ich częsta obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)

z sukcesami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i gospodarki;

aktywnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education

zasiadają w radach naukowych, gremiach opiniotwórczych i doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych

są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adults, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy, IASE – International Association of Special Education);

otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce;

Kreujemy zmiany i jesteśmy blisko trendów
Zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym ponad 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 9500 uczestników z całego świata. Udział w konferencjach jest otwarty i bezpłatny dla naszych studentów. W 2014 roku w DSW powstało Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych – zobacz więcej www.dcie.pl.

Prężnie współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów.

Wzmacniamy współpracę studentów z pracodawcami - na Uczelni aktywnie działa Konsultacyjna Rada Studentów i Konsultacyjna Rada Pracodawców, studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowych, warsztatach rozwijających kompetencje oraz płatnych stażach w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

Stworzyliśmy ofertę edukacyjną oraz odpowiednie warunki dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, którym gwarantujemy:
- pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
- pomoc doradców kariery i psychologów,
- pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach,
- specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM,
- specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów,
- sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne,
- indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć,
- dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne);
- stypendia specjalne;

Umożliwiamy (nie tylko naszym studentom) korzystanie ze światowego dorobku nauki - księgozbiór biblioteki DSW pod względem liczebności plasuje się na III miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Nasza biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie i może się do niej zapisać każdy obywatel Europy. Posiadamy także własne Wydawnictwo Naukowe i księgarnię.

Jesteśmy Uczelnią społecznie zaangażowaną - podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym, nasi pracownicy i studenci angażują się w pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz mieszkańców naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nagradzamy autorytety – Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do przyznawania tytułu profesora i doktora honoris causa. Pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich.

Dbamy o międzynarodowy charakter studiów. DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Studentom umożliwiamy odbycie części studiów w ponad 75 uczelniach partnerskich, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk zagranicznych, a także udział w programach badawczych i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Zainteresowanym studentom proponujemy:
- wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na okres od 3 do 12 miesięcy,
- udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej (np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM),
- szkoły letnie i kursy wakacyjne w środowisku międzynarodowym otwarte dla wszystkich,
- udział w elitarnej letniej szkole dla doktorantów we współpracy z NS NY,
- kursy języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze Stanów Zjednoczonych.

Rekrutacja na studia krok po kroku

Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:

Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl
Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

Etap II - Złożenie dokumentów
Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

- Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
(ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

- Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku
(ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko).

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia podyplomowe

1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

* Wymagania:
zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);

zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2015 2014 2013 2012 2011 2010

59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

33.89kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

więcej

Aktualności
MWSLiT organizatorem konkursu logistycznego dla kół naukowych

MWSLiT organizatorem konkursu logistycznego dla kół naukowych

06.05.2016 r. w MWSLiT we Wrocławiu rozpoczął się konkurs skierowany do studentów zrzeszonych w kołach naukowych zainteresowanych branżą TSL, którego celem jest promowanie wśród studentów najnowocześniejszych systemów doskonalących procesy w firmach.

czytaj więcej >>

Konkurs na pracę dyplomową i magisterską

Konkurs na pracę dyplomową i magisterską

Studenci, którzy podejmą się napisania pracy dyplomowej lub magisterskiej o tematyce związanej z budownictwem, architekturą, finansami czy prawnym aspekcie rynku nieruchomościami mogą wziąć udział w konkursie, który organizuje przedsiębiorstwo developerskie Vantage. Wygrać ...

czytaj więcej >>

Dni Przyrodników na UP we Wrocławiu

Dni Przyrodników na UP we Wrocławiu

21 maja w CKU w Pawłowicach odbędzie się Dzień Przyrodników. Będzie to siódme wydanie wydarzenia. Tego dnia organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji. Zarówno najmłodsi, jak i ci trochę starsi znajdą tutaj coś dla siebie. Jarmark roślinny, porady ogrodników, ...

czytaj więcej >>

Gala Pracodawców 2016

Gala Pracodawców 2016

We wtorek 17 maja na Politechnice Wrocławskiej odbyła się „Gala Pracodawców”. Podczas spotkania uhonorowano najlepszych z nich. Odbyła się również sesja zorganizowania do zawiązywania nowych i podtrzymywania trwałych kontaktów biznesowych.

czytaj więcej >>

Drzwi Otwarte Architektury Wnętrz w WSH we Wrocławiu

Drzwi Otwarte Architektury Wnętrz w WSH we Wrocławiu

W sobotę 14 maja w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu odbędą się Drzwi Otwarte Architektury Wnętrz. Wydarzenie skierowane jest do tegorocznych maturzystów, ich rodziców i nauczycieli. Organizatorzy zadbali, by każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Osoby, które ...

czytaj więcej >>

Małe języki Europy - konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim

Małe języki Europy - konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim

W poniedziałek 23 maja na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Małe języki Europy”. Wydarzenie organizowane jest przez ZSIFS we współpracy z Kołem Naukowym Serbistów. Będzie ono miało charakter językoznawczy i kulturoznawczy.

czytaj więcej >>

Targi pracy i praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim

Targi pracy i praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim

W ostatnią środę kwietnia na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się pierwsze wydanie Targów Pracy i Praktyk „Kampus kariery”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wydziału Biotechnologii. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier UWr.

czytaj więcej >>

Konsultacje dla przedsiębiorczych na UP we Wrocławiu

Konsultacje dla przedsiębiorczych na UP we Wrocławiu

W każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbywa się spotkanie konsultacyjne z młodymi i przedsiębiorczymi osobami. Nad prawidłowym przebiegiem rozmów czuwa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

czytaj więcej >>

Wrocławska Strefa Rodzica - wykład o integracji sensorycznej dziecka

Wrocławska Strefa Rodzica - wykład o integracji sensorycznej dziecka

W ostatni poniedziałek kwietnia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu odbędzie się wykład „Integracja sensoryczna dziecka”. Spotkanie odbywa się w ramach akcji Wrocławska Strefa Rodzica. Naukowcy chcą uświadomić społeczeństwo, że co drugie dziecko do 12 roku ...

czytaj więcej >>

II edycja Konfrontacji na Uniwersytecie Wrocławskim

II edycja Konfrontacji na Uniwersytecie Wrocławskim

W pierwszy czwartek maja na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się dwudniowa ogólnopolska studencka konferencja z serii „Konfrontacje”. W tym roku organizatorem spotkania jest Koło Badań Interdyscyplinarnych, które postanowiło skupić się na tematyce seksu.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy