Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

Studenci SWPS Wrocław ze stypendiami MNISW!

Studenci SWPS Wrocław ze stypendiami MNISW!

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodził czwórka studentów Uniwerystetu SWPS za znakomite osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019.

Do Ministerstwa wpłynęło 1894 wniosków o stypendia. Ostatecznie przyznano je 656 studentom i 82 doktorantom.

NAGRODZENI STUDENCI

 • Karolina Gościmińska – Studentka II roku grafiki Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. W zeszłym roku film jej autorstwa został wystawiony wraz z innymi pracami młodych artystów na międzynarodowej wystawie "Jak jest?" w galerii Labirynt w Lublinie.

 • Dominik Lenda – Student V roku psychologii II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. Laureat VII edycji Diamentowego Grantu. Jego porjekt "Analiza wielu światów - skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii" otrzymał finansowanie w ramach konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0. Współautor publikacji "Does Fear Increase Search Effort in More Numerate People? An Experimental Study Investigating Information Acquisition in a Decision From Experience Task". Wielokrotny prelegent konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

 • Kamil Szymański – Student V roku psychologii II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. Laureat Diamentowego Grantu, a także konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0. Naukowo zajmuje się percepcją czasu i liczb. Interesuje się również analizą danych i neuronauką poznawczą

 • Alicja Zimoląg – Studentka II roku grafiki Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu, absolwentka kursów w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. We wrześniu 2018 roku debiutowała wystawą "Podmuch | Blown Away" w jednej z brooklyńskich galerii. Sukcesy na polu artystycznym pozytywnie wpłynęły na rozwój najważniejszego dla niej projektu, czyli własnej marki odzieżowej, gdzie realizuje się zarówno jako projektantka, jak i artystka.

 • KRYTERIA OCENY
  Wnioski oceniał 24-osobowy zespół ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Pod uwagę wzięto osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz osiągnięcia w sporcie. O przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe zadecydowały: publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

  W ocenie osiągnięć artystycznych istotne były: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw.

  Kryterium przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe stanowiły: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

  Wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 w przypadku doktorantów.

  Data publikacji: 14-01-2019

  Aktualności z Wrocławia