Znajdź swoje wymarzone studia Wrocław

NIENIEODPOWIEDZIALNI - co to jest?

NIENIEODPOWIEDZIALNI - co to jest?

Spotkanie we Wrocławiu odbywać się będzie w ramach projektu „Nienieodpowiedzialni”, który istnieje od 2013 r. i ma na celu uwrażliwianie branży finansowej, biznesu i całego społeczeństwa na zagadnienia związane z odpowiedzialnością, etyką i zrównoważonym rozwojem.

Promuje ideę efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody.

Podczas wrocławskiego spotkania Nienieodpowiedzialnych zapraszamy do wysłuchania prof. Agaty Gąsiorowskiej, która opowie o tym, jak korzystamy z porad ekspertów finansowych, dlaczego tak jest, i dokąd nas to doprowadzi.

Nienieodpowiedzialni stawiają sobie za cel spojrzenie na zagadnienie odpowiedzialności i etyki z różnych perspektyw, dlatego kolejny punkt programu wykroczy poza ramy branży finansowej.

PROGRAM

Część I

16.30-17.00 – Rejestracja uczestników
17.00-17.10 – Otwarcie – Artur Nowak- Gocławski, ANG Spółdzielnia
17.10-17.40 – Jak korzystamy z porad ekspertów finansowych, dlaczego tak jest, i dokąd nas to doprowadzi? – dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowska

Część II – Rozmowy o odpowiedzialności

17.40-18.10 – prof. Krystian Jażdżewski w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem
18.10-18.40 – „Nigdy nie jesteśmy bezradni” – rozmowa z Henrykiem Wujcem
18.40-18.45 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

ORGANIZATORZY
Fundacja Będę Kim Zechcę (organizator)
ANG Spółdzielnia (pomysłodawca i inicjator projektu)

PARTNERZY

Partner merytoryczny: Uniwersytet SWPS
Patronat honorowy: Konfederacja Lewiatan, Związek Banków Polskich
Partner Strategiczny: Bank BGŻ BNP Paribas
Partner Główny: Orange Polska
Inicjatywy partnerskie: Igrzyska Wolności, Koalicja Prezesi-wolontariusze, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet.
Organizacje partnerskie: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, Fundacja Integracja, THINKTANK, Towarzystwo Naukowo Prakseologiczne

TERMIN I MIEJSCE
23 października 2018 r., godz. 16:30-18:45

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, sala 127

KONTAKT
Magdalena Mitraszewska

tel. 604 703 315
e-mail: magdalena.mitraszewska@grupaang.com

Data publikacji: 08-10-2018

Aktualności z Wrocławia